Platobné karty - debetné, kreditné, embosovaná

Platobná karta - vec ktorú bežne používame a bez ktorej by si niektorí z nás nemohli už predstaviť každodenný život. Koľko toho ale o platobných kartách viete, či už z ich histórie, fungovania či možností využitia?


História kariet

Prvá banková karta bola použitá v roku 1951 v USA. V Českej republike začali byť platobnej karty prijímané až oveľa neskôr, hoci prvý krôčik k akceptácii kariet bol urobený už v roku 1968, kedy začala CK Čedok akceptovať karty Diners Club. Jednalo sa o charge kartu (bude vysvetlené ďalej) pre členov Diners Club, používanú na bezhotovostné platenie v zmluvných reštauráciách, hoteloch a pod

Prvá naozajstná banková karta začala byť vydávané Českú a Slovenskú štátnu sporiteľňou ku sporožirovým účtom v roku 1989. V roku 1990 začala Živnostenská banka vydávať k devízovým účtom VISA karty av roku 1991 bolo založené Medzibankové združenia pre platobné karty, ktoré malo pomôcť vybudovať spoločný systém platobných kariet. Od tej doby sa už technológia kariet posunula o mnoho vpred a dnes je už štandardom dostať ku každému bežnému účtu platobnú kartu.

Druhy kariet

Karty je možné všeobecne rozdeliť podľa rôznych hľadísk. Základným hľadiskom je delenie kariet na bankové a nebankové. Bankové (inak nazývané platobné) možno ďalej deliť podľa spôsobu zúčtovanie transakcií na kreditné, debetné a charge karty. Ďalej je možné karty deliť podľa uplatniteľnosti karty na domácej alebo medzinárodnej alebo podľa spôsobu záznamu na karte atď

Bankové vs. nebankový karty

Karty všeobecne môžu slúžiť na identifikáciu držiteľa, úhrade tovaru alebo služieb, k výberu peňazí alebo k autorizácii k vstupu. Banková karta je karta vydaná bankovou inštitúciou, ktorá primárne slúži na vykonávanie finančných transakcií. Nebankový karty naopak slúži najmä na identifikáciu, umožnenie prístupu, môže sa jednať o vernostnú kartu, či o elektronickú peňaženku. Ďalej sa už budeme zaoberať iba bankovými kartami.

Využitie platobných kariet

Bankové karty využíva väčšina ich majiteľov k výberom hotovosti z bankomatov alebo k platbám u obchodníkov. Ich využitie je však o trochu širšie. Môžete si s ich pomocou zistiť v bankomate zostatok Vášho účtu či zaplatiť účet za mobilný telefón. Vďaka karte možno tiež realizovať platby po internete, ktoré však nie sú stále adekvátne zabezpečené. Vždy je najlepšie informovať sa u konkrétnej banky, akým spôsobom môžete kartu využívať (a za aké poplatky).

Rozdelenie kariet podľa spôsobu zúčtovania transakcií

Debetná karta je najčastejšie používaným typom karty. Ide kartu vydanú k bežnému účtu, ktorá slúži k výberom z bankomatov alebo platbám u obchodníkov. Platby sú účtované ihneď po tom, ako banka dostane potvrdenie o ich vykonanie. Klient môže vybrať len toľko peňazí, koľko má na účte. Jedinou výnimkou je situácia, kedy má kontokorentný účet (tzv. povolené prečerpanie), potom môže ísť aj "do mínusu".

Kreditná karta je vydávaná k úverovým účtom a slúži k nákupom "na dlh". Možno s ňou opäť platiť u obchodníkov alebo vyberať z bankomatu, tentoraz sú však niektoré činnosti spojené s nemalými poplatkami, najmä potom s úrokmi z požičanej sumy. Klient tu však môže využiť bezúročné obdobie a svoje náklady podstatne znížiť.

Charge karta je obdobou debetnej karty. Držiteľovi tejto karty nie sú peniaze z účtu odpočítané okamžite, ale až s odstupom času. Klient vykonáva úhradu peňazí napr. podľa mesačného výpisu, ktorý mu pošle vydavateľ karty. Za prenajatú sumu však narozdiel od kreditnej karty neplatí žiaden úrok.

Rozdelenie podľa rozsahu použiteľnosť karty

Tu sa jedná najmä o rozdelení na karty použiteľné v rámci jedného štátu alebo karty použité medzinárodne. Je dobré sa pred výjazdom do cudziny informovať, či Vašu kartu môžete použiť aj mimo územia Českej republiky.

Rozdelenie podľa spôsobu vykonania

Takto možno deliť karty na embosované a elektronické. V dnešnej dobe sa stáva bežnou kartou embosovaná, často Vám však môže byť ponúknutá aj karta neembosovaná.

Elektronická karta

Jedná sa o platobnú kartu, vďaka ktorej je možné vyberať z účtu pomocou bankomatu a platiť u obchodníkov, ktorí vlastný elektronický platobný terminál. Tieto karty sú najčastejšie vydávajú k účtom zadarmo.

Embosovaná karta

Karta, na ktorej sú identifikačné údaje (číslo karty, meno vlastníka účtu a pod) uvádzajú reliéfnym písmom. Tieto údaje teda z karty "vystupujú". Embosované karty majú širšie využitie ako elektronickej, pretože vďaka nim je možné nakupovať ako u obchodníkov, ktorí vlastný elektronický terminál, tak aj u tých, ktorí ho nemajú. Pre jej snímanie stačí, aby mal obchodník imprinter (tzv . žehličku), ktorý odtlačí všetky údaje vyrazené na karte. Vy potom svojim podpisom tieto údaje potvrdíte.

Rozdelenie podľa druhu záznamu na karte

Ako sa vyvíja technológie, vyvíja sa aj spôsoby, ktorými sú karty vyrábané. Historicky najstaršie sú karty s reliéfnym záznamom (pre ich snímanie je nutný imprinter), ďalším spôsobom prevedenie sú karty s magnetickým záznamom alebo čipové karty. Ešte existujú aj laserové karty, ktoré sú príkladom technológie, ktorá nenašla širšie uplatnenie kvôli vysokým nákladom.

Často sa môžete stretnúť s tým, že karty využívajú rôzne technológie naraz (tzv. hybridné karty). Už aj banky v Českej republike často používajú embosované čipovej karty, spolu s magnetickým prúžkom, ktoré potom možno použiť na všetkých platobných miestach.

Karty s magnetickým záznamom

Tieto karty možno použiť ako pre platenie u obchodníkov, tak pre výbery z bankomatov. Pri všetkých transakciách je nutné zadávať PIN (personal identification number). V magnetickom prúžku, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty, sú potom zakódované identifikačné údaje, potrebné na uskutočnenie transakcie (číslo účtu, číslo karty, meno majiteľa účtu apod)

Karty čipové

Tieto karty používajú ako záznamové médium čip, ktorý má väčšiu kapacitu ako magnetický prúžok. Tento čip potom nesie všetky potrebné informácie pre identifikáciu klienta. Tieto typy kariet sú všeobecne považované za bezpečnejšie proti zneužitiu než magnetické.

Ochranné prvky kariet

Medzi ochranné prvky kariet primárne patrí identifikačné prvky majiteľa karty. Ďalšími prvkami sú potom tie, ktoré zabezpečujú kartu proti jej zneužitiu. Na Vašej karte môžete napríklad nájsť hologram, čo je trojrozmerný obraz, ktorý sa mení pohybom karty. Ďalej sa tu nachádza podpisový prúžok, na ktorý by ste mali uviesť svoj podpis (veľa klientov kartu podpísanú nemá, čo je chyba - obchodník je povinný porovnať podpis na karte s podisem na účtenke). Ďalším ochranným prvkom je osobitný kód karty či ochranné prvky viditeľné len v UV svetle.

Kto karty vydáva

Iste ste si všimli, že karta je buď VISA, Eurocard MasterCard či Maestro. Tieto názvy sú názvy spoločností, ktoré karty vydávajú. Ďalej môžu karty vydávať aj spoločnosti American Express, už spomínaný Diners Club alebo Japan Credit Bureau.

Výhody kariet

Aké výhody Vám môžu platobné karty priniesť? Určite zjednodušenie a urýchlenie platobných transakcií. Nebudete vždy viazaní na hotovosť v peňaženke a nebude potrebné dopredu počítať, koľko zaplatíte za každý nákup (za predpokladu dostatku peňazí na účte). Pri výbere hotovosti v zahraničí Vám potom odpadne čas strávený v zmenárni, prípadne ušetríte na poplatkoch (záleží na banke).


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: