Finančný poradca - výhody tejto práce

Finančné poradenstvo je často odmietané službou,pretože panuje nedôvera v túto profesiu a obava zo straty peňazí alebo majetku. Opak je však pravdou, ten, kto vie týchto služieb využívať,zarába.Staňte sa finančným poradcom a zarábajte so svojimi klientmi!


Kto je to finančný poradca?

Túto otázku si zaiste kladie veľa z vás. Kto to ten finančný poradca je, čo pre vás môže urobiť, je vôbec kvalifikovaný pre výkon danej práce alebo nie, poradia vám dobre alebo vás naopak obere o všetky vaše posledné úspory? Otázok týkajúcich sa tejto oblasti je naozaj viac než dosť.

Poďme sa teda viac pozrieť na túto profesiu a objasniť si niekoľko základných pravidiel. Kto to je, čo robí, ako môže pomôcť vám alebo práve naopak, ako sa vy môžete stať jedným z nich a ponúkať svoje cenné rady a služby svojim klientom.

Definícia finančného poradcu

Finančný poradca je široký pojem, ktorý však nie je nijako právne špecifikovaný. Aj z tohto pohľadu niekedy na ne vnímajú ako na podvodníkov a fiškusy, ktorí sa snažia zarobiť na našej neznalosti. Ak sa chcete stať finančným poradcom, nie je nič jednoduchšieho, než sa riadiť vlastnou etikou a rozumom.

Finančný poradca je potom ten, kto poskytuje svojim klientom finančné služby v ním zvolenej oblasti. Pri poskytovaní týchto služieb sa riadite niekoľkými základnými pravidlami:

* Poskytujete svoje služby s čo najväčšou starostlivosťou
* Vzdelávame sa na trhu s finančnými službami
* Rozširujete svoje portfólio ponúkaných služieb
* Orientujete sa na zákazníka a jeho spokojnosť a zárobok
* Aj cez to, že túto prácu robíte pre peniaze (provízie), nemôže byť tento cieľ vašu jedinou prioritou
* Radi komunikujete s ľuďmi a vyhľadávate nové príležitosti

Ak ste sa v týchto základných definíciách našli a radi by ste sa stali finančným poradcom, čítajte ďalej. Táto profesia prináša nielen množstvo povinností a úskalia, ale aj veľa benefitov.

Ako sa stať finančným poradcom?

Ak ste v tejto oblasti nepracovali a nemáte ťažko nadobudnuté skúsenosti, je potrebné sa nechať zamestnať u niektorých z finančných spoločností. Táto situácia však nie je v žiadnom prípade na škodu. Len tak získate maximálny priestor pre to, aby ste sa dobre a kvalitne zaučili, naučili sa pohybovať na trhu financií a majetku, dokázali poskytnúť odbornú pomoc a mali za sebou záštitu silnej spoločnosti, ktorá je zárukou kvality a teda aj trvalé klientely.

Aby ste sa mohli stať finančným poradcom, je potrebné:

* Nájsť si finančná spoločnosť, pre ktorú by ste chceli vykonávať svoju prácu
* Zákonnou podmienkou pre prácu finančného poradcu je mať zloženú maturitnú skúšku
* Nasleduje odborná príprava, ktorá je zakončená registráciou u Českej národnej banky

Po tomto slede udalostí však vaše vzdelávanie nekončí. Aby ste sa stali dobrým finančným poradcom, je potrebné neustále vzdelávanie a zvyšovanie vašej kvalifikácie.

Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v odbore

Doplnkové vzdelávanie, získavanie nových a čerstvých informácií, zvyšovania kvalifikácie, to všetko považujeme za nielen nutnosť, ale predovšetkým veľkú výhodu v rámci tohto odvetvia. Ak sa vám podarilo získať zamestnanie u renomovanej finančnej spoločnosti, potom sú tieto školenia a kurzy samozrejmosťou.

Rozširovanie vašich vedomostí je pre vás obsiahlym benefitom, získavate čerstvé informácie, ktoré vám ponúkajú konkurenčnú výhodu oproti iným finančným poradcom, dokážete ponúknu klientom nové produkty, ktoré im prinesú zisk a tým získate ich dôveru. Z bežného klienta sa tak stáva verný klient, ktorý vaše služby náležite ocenia. Verný klient sa vracia, odporučí vás svojim známym, možno vás pozve na neformálne oslavu, stanete sa "novým členom jeho rodiny či podniku".

Vzdelávanie v rámci komunikácie

Vzdelávanie sa však netýka len profesijnej oblasti, ale aj ostatných zručností, ktoré musíte uplatňovať pri styku s vašim klientom. Tu rozhodne patrí schopnosť jednať s ľuďmi a vyjednávať. Schopnosť ponúknuť im komplexne vaše služby a na základe analýzy ich potreba ponúknuť tie, ktoré budú pre neho prínosom. Schopnosť presvedčiť ho, že práve vy ste pre neho tou "výhrou".

Komunikácia s ľuďmi patrí medzi jednu z najzložitejších disciplín. Každý človek má iný štýl správanie a konanie, je špecifický. Bude len na vás ho odhadnúť, nájsť správnu stratégiu komunikácie, vytipovať okamih, kedy je vhodné "pritlačiť na pílu" alebo naopak poľaviť a nechať zákazníka "dozrieť". Ak sa vám toto podarí, potom máte úspech zaručený.

Tieto znalosti môžete uplatniť aj vo vašom bežnom živote, napríklad pri nákupoch alebo reklamácii tovaru. Vaša stratégia rokovaní vám bude cenným pomocníkom. Preto sa v žiadnom prípade nebráňte tréningom a vzdelávacím programom, ktoré vám prinášajú len samá plus.

Finančný poradca a živnosť

Ak už máte za sebou kariéru zamestnanca v oblasti finančného poradenstva a radi by ste sa osamostatnili, je nutné si pre výkon tejto profesie zriadiť živnostenské oprávnenie. V tejto fáze potom zarábate sami na seba, môžete ponúkať a vyhľadávať služby na vlastnú päsť alebo pracovať pre niekoľko finančných spoločností, s ktorými nadviažete partnerské vzťahy.

Portfólio vašich služieb môžete rozdeliť tak, že podľa výhodnosti jednotlivých produktov uzavrite spoluprácu so spoločnosťou, ktorá ponúka bezkonkurenčný servis v oblasti bývania as inou, ktorá je odborníkom napríklad na investície.

Práca na živnosť má nesporné výhody v plánovanie času, kedy si sami riadite svoj pracovný deň a chvíle osobného voľna, sami si vyberáte spolupracujúci partnermi a vyberáte tie najlepšie produkty. Je tu nutné ovšem mať kreatívny prístup k práci a nebáť sa vyjednávanie a prípadných zmien. Úskalím môže byť vyhľadávanie klientov, kde musíte zapojiť značnú dávku úsilia a energie a vybudovať si vlastnú klientelu.

Ak máte radi výzvy a sledujete ak tie správne ciele, určite to pre vás nebude prekážkou, ale tá správna cesta pri realizácii sama seba.

Aké služby ponúka finančný poradca?

Finanční poradcovia môžu byť buď špecializovaní na určitú oblasť výrobkov alebo môžu ponúkať komplexné služby. Komplexné služby zaiste ponúka väčšie finančné spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac finančných poradcov, ktorí môžu mať regionálne pôsobnosť alebo naopak špecializáciu na určité finančné produkty.

Vo všeobecnosti možno ale služby ponúkané finančným poradcom rozdeliť na tieto kategórie:

* Bývanie
* Investície
* Rodina, sporenie
* Finančné služby pre deti (sporenie na vzdelávanie, atď)
* Zabezpečenie v starobe
* Plán, ako sporiť, vytvárať rezervy pre bežný život a bežnú potrebu
* Poistenie
* Úspora na daniach
* Analýza zadlženosti
* Nadmernému financovaniu oprávnených
* Zostavenie optimálneho finančného plánu

Aké si zvoliť portfólio služieb?

Všetko záleží na vašich kapacitách, skúsenostiach, vzdelávanie. Ideálne pre vášho klienta je, aby ste mu dokázali poradiť komplexne. To však nebýva vždy v silách jedného človeka. Rozhodnite sa, akú klientelu máte v úmysle osloviť, či firmy alebo naopak rodiny. Podľa toho si vyprofilujte také produkty, ktoré budú užitočné pre vášho zákazníka.

Nie je cieľom ponúkať všetko a zároveň potom neposkytnúť detailné informácie k jednotlivým produktom. To povedie nevyhnutne k tomu, že sa stanete tou "rychlokvaškou", keď nedokážete odborne a adekvátne svojmu klientovi poradiť. Potom prídete o zákazníka. Ak si v určitej oblasti služieb nie ste istí, radšej si informácie naštudujte a dohodnite si s klientom ďalší schôdzku. Druhou možnosťou je nadviazanie spolupráce s iným finančným poradcom, ktorý sa zameriava na tú oblasť, v ktorej nemáte silné zázemie.

Existuje rad postupov, ako poskytnúť klientovi tie najlepšie informácie. Vždy ale majte na pamäti jeho spokojnosť a zárobok. Len tak si ho udržíte a bude sa k vám obrátiť s ďalšími požiadavkami.

Finančný poradca a banky

Stále sa stretávame s tým, že veľa ľudí nevie nakladať s finančnými prostriedkami. Zarobené peniaze majú uložené na bežných účtoch, z ktorých platí len poplatky, alebo ich majú doma v skrini a sú spokojní, že im je nikto nevytuneluje.

Opak je však pravdou, tieto ležiace peniaze nezarábajú, naopak vďaka inflácii ešte strácajú na svojej hodnote. Táto situácia je pre vás jedinečnú príležitosť. Banky nemajú toľko priestoru a času, aby vyhľadávali klientovi tie najlepšie produkty a hlavne, ponúkajú len tie svoje.

Vy máte nekonečný priestor osloviť tieto potenciálnych zákazníkov s vašou ponukou služieb. Naučiť sa sporiť, investovať, využívať štátnych dotácií napr. na stavebné sporenie a hlavne, ušetriť im čas. Čas, ktorý by museli stráviť chodením po bankách a čítaním radu internetových stánok s výrobkami, ktorým možno ani nerozumie.

To je vašim cieľom a vašim úlohou. Naučiť ľudí reálne využívať finančné prostriedky nielen na kúpu, ale aj k investíciám, sporenie či zaistenie svojej budúcnosti a majetku.

Stále sa chcete stať finančným poradcom?

Ak vás zaujala náplň práce finančného poradcu a ste osobnosť s vnútorným charizma, vysokým odhodlaním učiť sa, snahou pomôcť a poradiť ľuďom a samozrejme s cieľom zarábať dobré peniaze, potom blahoželáme. Táto práca je pre vás príležitosťou a motiváciou, ako sa sebarealizovať a mať dobrý pocit po všetkých stránkach.

Vždy majte ale na pamäti, že prvé, na čo sa zameriavate, je spokojnosť vášho klienta. To je zárukou vášho budúceho úspechu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: