Finančný poradca - výber poradcu

Budúcnosť má iba kvalitné finančné poradenstvo. Ako odhalím, že ma poradca poškodil? Čo robiť pri nespokojnosti s nastavením svojho finančného portfólia? Čo znamená zmluvné poradenstvo? Existujú dve skupiny finančných poradcov ... Finančný poradca


Čo robiť pri nespokojnosti so sprostredkovanými finančným produktom?

Áno, aj v tejto dobe ešte nájdeme také "finančný poradca", ktoré zaujíma len provízie. Aby sme pre prípad, že na neho narazíme, boli pripravení, poďme sa pozrieť na to, ako sa nimi nenechať zmiasť.

Pred tým, než uzavriete zmluvu s finančným poradcom

Čokoľvek Vás pred uzatvorením zmluvy napadne, na to sa opýtajte. Nenechajte sa odpálkovat argumenty typu: "Takýmito zložitými zbytočnosťami Vás nebudem zaťažovať". Pamätajte na to, že ak budete vopred dobre informovaný klient, budete neskôr aj spokojný klient.

Keď máte pocit, že sprostredkovaný produkt nie je tým najlepším

Pýtajte sa sami seba, z čoho pocit vyplýva. Sú to snáď známi, konkurencia, televízia, médiá, ktorí ma ovplyvňujú, alebo je to len má intuícia? Mám predstavu o lepšom produktu? Ak áno, kde som tieto informácie získal? V čom sa mi konkrétne produkt nepáči? (Napríklad platby, riziko a podobne). Poznám snáď priamo nejaký lepší produkt?

Nezávislý finančnej poradca

Ak ste medzi tými, ktorí potrebujú finančnú analýzu svojich potrieb alebo len skonzultovať nastavenie svojich zmlúv obráťte sa na nezávislého finančného poradcu pani Martinu Vondrová. Môžete ju kontaktovať priamo na telefónnom čísle +420 721 818 259, alebo navštívte rovno jej internetovej stránky www.finančni-poradca-zdarma.cz

Pozor na konkurenčný boj finančných poradcov

Hoci je to smutné, často sa v praxi stretávame s tým, že v situácii, keď poradca prejde k inej spoločnosti, kontaktuje svoje doterajšie klientov a ponúka im zmien finančného plánu opäť vo svoj prospech. Skutočne trúfalé. Všetko je však motivované vidinou ľahkého zárobku. Ak k takým zmenám klient s dôverou pristúpi, môže mu to privodiť nemalé straty. "Přepojistkováním" bývalých klientov si skrátka rádoby poradcovia koleduje o nespokojnosť as tým spojené patričné dôsledky.

Existujú dve skupiny finančných poradcov

Finančného poradcu je nutné si dôkladne vybrať. Na trhu sa pohybujú dve skupiny finančných poradcov. Prvý z nich tvoria platenia finanční poradcovia, to znamená, že klient si ich služby zaplatí, ako ktorékoľvek iné. Druhou, početnejšie skupinou, sú finanční poradcovia, ktorí ponúkajú služby zadarmo.

Platené poradenstvo - platený finančný poradca

Tento spôsob spolupráce je maximálne transparentný. Keďže je poradenstvo plne hradené, tak poradca musí vynaložiť všetky svoje vedomosti a schopnosti v prospech klienta. Poradca nebude nijako ovplyvnený finančnými inštitúciami a províziami. Platené poradenstvo je tiež komplexný a zasahuje do hĺbky. Finančný plán sa môže týkať aj sociálnych odvodov, pomoci, prevodu majetku a podobne. Prirodzene, že mínusom plateného poradenstva je cena. Ak chcete kvalitnú komplexnú prácu s ohľadom na všetky priania a potreby, musíte zaplatiť väčšinou viac ako 10 tisíc korún. To je práve kameňom úrazu.

Niekde môže byť variantom aj kombinovaná odmena poradenstvo

Odmena poradcu sa bude skladať čiastočne z priamej odmeny klienta a čiastočne z provízie. Kombinovaná odmena je určitým stredom medzi oboma predchádzajúcimi spôsobmi a usiluje o to, zmierniť negatívne dôsledky oboch z nich. Prostredníctvom tejto možnosti by už nemalo byť tak finančne vysilující ani pre bežné obyvateľstvo platiť si dobrého poradcu.

Čo znamená zmluvné poradenstvo?

retože je finančné poradenstvo tiež služba, mala by byť poskytovaná zmluvne. Výhodou zmluvy o dielo je to, že cena odplaty môže byť nulová, takže ju pokojne môžeme uzavrieť aj na neplatenej poradenstvo. Zmluva je zaručením poradca, že všetky svoje vedomosti a informácie využil v prospech klienta. Ak by sa následne ukázalo, že došlo k vedomému poškodeniu klienta poradcom, klient má právo na odškodnenie. K tomu, aby mal klient istotu, že nebude poškodený, mu teda neslúži ani platené, ani neplatené poradenstvo, ale len zmluvné poradenstvo.

Čo robiť pri nespokojnosti s nastavením svojho finančného portfólia?


lient môže kontaktovať samotného poradcu a dohodnúť si s ním osobné stretnutie. Ďalej by si mal dobre rozmyslieť, čo konkrétne po poradcovia požaduje (čo chce vysvetliť, čo mu vadí apod) a prichystať všetky potrebné podklady. Ak sa poradca vyhýba osobnému kontaktu, alebo nechce alebo nie je schopný situáciu riešiť, obráťte sa na materskú spoločnosť poradcu. Povinnosťou materskej spoločnosti je preveriť všetky skutočnosti a klienta o tom informovať.

V prípade, že spoločnosť uzná pochybenia poradca, bude klient odškodnený

Ak nie ste spokojní ani s rozhodnutím materskej spoločnosti, podajte písomnú sťažnosť profesijnej organizácii, ktorá združuje spoločnosti zaoberajúce sa sprostredkovaním finančných produktov a situáciu popíšte. V sťažnosti označte poradca, materskú spoločnosť a produkt vrátane jeho základných parametrov, ďalej v čom ste konkrétne s poradcom alebo spoločnosťou nespokojní, čo ste ohľadom tohto prípadu už podnikol a čo požadujete. Ak profesijné organizácie nepomôže, sťažnosť môžete podať aj na Združenie obrany spotrebiteľov av krajnom prípade kontaktujte dozorný orgán štátnej správy (ČNB).

Ako odhalím, že ma poradca poškodil?

K zisteniu faktu, že s Vašim finančným portfóliom nie je niečo v poriadku potrebujete mnohokrát mesiace alebo dokonca roky. Pri uzatváraní akejkoľvek zmluvy konajte opatrne a to platí dvojnásobne vtedy, keď sú predmetom plnenia vysoké finančné čiastky. Neraz sa stalo, že klient si po krátkom čase uzavretia zmluvy rozmyslel, ale dôkladne si neprihliada podmienky, takže svoju nerozvážnosti prišiel o nemalé peniaze.

Kedy sa radšej s "finančným poradcom" rozlúčiť

Pozor na to, keď poradca o klienta neprejavuje patričný záujem. Správny poradca by sa mal totiž pýtať, vykonať audit súčasného stavu klienta portfólia, zisťovať klientove plány s prostriedkami a zaujímať sa o jeho predchádzajúce skúsenosti. Ak to takto neprebieha, je to podozrivé. Zrejme sa bude jednať o vychytralého predajcu finančných produktov as takým ihneď spoluprácu ukončite! Takýto neprofesionálne sprostredkovateľ len mechanicky uzatvára zmluvy bez ohľadu na potreby, priania a dokonca aj možnosti klienta.

Budúcnosť má iba kvalitné finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo skrátka nepatrí medzi obľúbené profesie v Českej republike. Ak ale nájdete naozajstného, kvalitného, overeného finančného poradcu, čo nie je však nijako jednoduché, získate veľa výhod. Väčšine laikov svet financií nič moc nehovorí, preto je dobré mať svojho finančného poradcu, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Profesionálny finančný poradca si vyžaduje prácu na plný úväzok a tie spoločnosti, ktoré si podávajú inzeráty a naberajú do svojich radov študentov, mamičky na materskej, dôchodcov a podobne, môžu zožať od spoločnosti nálepku neprofesionálnosti, ktorá sa ťažko odstraňuje. Obyčajný predaj zmlúv bez poradenstva nemá budúcnosť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: