Finančný poradca - profesionálné financie

Finančných poradcov sa rozhodne nebojte. Ako sa chová len samotný sprostredkovateľ služieb? Ako sa chová profesionálny finančný poradca? Rozpoznejte dôstojnej finančný poradca od pouhých dealerov. Prečo by sme mali mať finančného poradcu


Aby bolo finančné poradenstvo skutočne poradenstvom!

Okrem dobrých finančných poradcov nájdeme aj také, ktorí sú púhymi sprostredkovateľmi a zaujíma ich len ich osobný prospech v podobe provízie. Mnohí ľudia už sa stretli s tým, že im zazvoní telefón a ozve sa finančný poradca. Samozrejme, optimalizovať svoje financie je lákavá ponuka, avšak pri výbere odborníka buďte opatrní!

Na úvod k finančnému poradenstvo

Finančné poradenstvo sa zameriava na poskytnutie individuálneho poradenstva a to tak fyzickým, tak právnickým osobám. Princípom je zladiť produkty bánk, poisťovní, sporiteľní alebo fondov, ktoré daná rodina má, tak, aby na seba jednak nadväzovali, a najmä aby plnili ciele, ktoré si rodina stanovila. Teda - aby vedeli financovať bývanie, naspořily na budúcnosť a zabezpečili príjmy napríklad pri úraze alebo výpovede z práce.

Čo je základom finančného poradenstva

Finančné poradenstvo vyžaduje spoluprácu poradcov a klienta. Nejde len o to, aby boli klientovi ponúknuté nejaké produkty, ale predovšetkým, aby zodpovedali jeho aktuálnym potrebám, a aby sa dali meniť podľa toho, ako sa jeho život vyvíja. Základom je vždy dlhodobá spolupráca a spokojnosť jedinca. Bohužiaľ je ale súčasný svet plný rádoby poradcov, ktorým ide len o kariéru a zisk na úkor klienta. Neraz sa tak stáva, že finančný poradcovia si vlastne zarábajú na klientoch. Finančné poradenstvo tkvie v pochopení klientových predstáv av umení poradcu tieto predstavy čo najlepšie naplniť.

Z histórie finančného poradenstva

Až do začiatku 90. rokov minulého storočia bol u nás prakticky finančný monopol niekoľkých inštitúcií, z ktorých bežná rodina poznala iba Českú sporiteľňu a Českú poisťovňu. Neexistovali zložitejšie finančné produkty, preto ani komplexné finančné poradcovia neboli potreba. Jednalo sa len o prepážkové bankové špecialistov, prípadne o klasické pojišťováky. Dnes však je na slovenskom trhu 38 rôznych poisťovní, 17 bánk, počty investičných spoločností idú do desiatok, nie je problém zaobstarať si aj produkty zahraničné. A s tým všetkým prišla aj potreba úplne nových odborníkov - komplexných finančných poradcov.

Prečo by sme mali mať finančného poradcu?

V ekonomicky vyspelých krajinách je takmer nevyhnutné mať svojho finančného poradcu. Veď aj v bežnom živote, ak potrebujeme nejaké špeciálne služby, obrátime sa na odborníka (napríklad opravu auta zveríme do autoopravovne). A podobne je to aj s financiami. Laik dokáže len ťažko posúdiť všetky potrebné aspekty.

Rozpoznejte dôstojnej finančný poradca od pouhých dealerov

O jednoduchého sprostredkovateľa pôjde pravdepodobne vtedy, keď Vám dotyčný bude vyhýbavo zodpovedať, bude Vás odkazovať na všeobecne známa tvrdenia s finančnou analýzou bude v mžiku hotový (na počkanie), alebo Vás bude zesměšňovat či ponižovať. Tiež Vám spravidla bude hneď ponúkať jediný produkt, a to buď životné poistku, alebo stavebné sporenie na veľmi vysokú cieľovú sumu - to sú totiž produkty, na ktorých sprostredkovatelia zarábajú rýchlo najväčšie peniaze. Zber dát finančného poradcu bude skôr pozitívnym signálom, hoci sa veľa ľudí desí, k čomu všetky tie informácie potrebuje. Je totiž potrebné urobiť kritickú analýzu aktuálneho stavu financií. Korektné vykonanie si však vyžaduje získanie obrovského množstva údajov. Pri správnom postupe by mal teda na prvej schôdzke prebiehať zber dát a do druhej schôdzky si poradcu pripraví analýzu. Dobrý finančný poradca musí klientovi vedieť všetko starostlivo vysvetliť a odpovedať prípadné nejasnosti.

Pozor na tlak do podpisu zmluvy

Spozornie, ak Vás údajný poradca bude tlačiť do podpisu zmluvy, bude skresľovať skutočnosti alebo zamlčí podstatné okolnosti. Ak nebudete už pred schôdzkou stopercentne rozhodnutý, že chcete zmluvu uzavrieť, radšej ju na prvej schôdzke neuzatvárajte a všetko si nechajte ešte prejsť hlavou a tiež na prvej schôdzke nedávajte kontakty na svojich známych. Slušný poradca Vám tiež bez zaváhania odpovie na otázku, aká je výška jeho provízie za konkrétny dojednávané produkt - malo by to patriť k jeho etickému kódexu.

Ako by mal vyzerať ďalší správny priebeh - finančná analýza

by mala zhodnotiť súčasnú situáciu a navrhnúť riešenie, ktoré by bolo pre klienta výhodné. Schopnosťou ozajstného finančného poradcu by malo byť ponechanie portfólia bez zmeny, iba navrhovanie výhodnejšieho zloženia produktu a úpravu jeho nastavení. Ak by to tak bolo, nie je to v poriadku. Poradca by mal byť schopný obhájiť si svoje riešenie, nechať klienta sa v pokoji zamyslieť nad argumentmi, ponechať dostatok času na preštudovanie podmienok apod Ani klient by ale nemal zámerne zneužívať drahý poradcův čas ale naopak si ho ceniť.

Následná starostlivosť by mala byť samozrejmosťou

Naozajstný finančný poradca nekončí spolupráci s klientom po uzatvorení zmluvy. Odborník vie, že krátkodobým partnerstvom s klientom by stratil viac, ako získal, a preto bude okamžite reagovať na otázky či prosby zo strany klienta. Dobre pôsobiace je občasné zavolanie a zeptání sa klienta, či niečo nepotrebuje. A naopak, pri nezvedání telefónu vypláva na povrch neschopnosť sprostredkovateľa, ktorého zaujíma len jednorazový zárobok.

Niekoľko neprávd o finančnom poradenstvo

Keď povieme slovné spojenie "finančné poradenstvo", mnohým ľuďom naskočia v hlave veľa asociácií, ktoré nie sú vôbec pravdivé. Dôvodom je to, že si pravé finančné poradenstvo asimilujú sa sprostredkovaním produktu. Tu sú niektoré z nich ...

Finančný poradca = pojišťovák

Finančný poradca ale nie je to isté ako pojišťovák-ten predáva poistenie, zatiaľ čo finančný poradca žiadne produkty nepredáva (predáva len riešenie).

Finančného poradcu by mohol robiť každý

Finančné poradenstvo je naopak veľmi náročné. Je to neľahká práca najmä z časového hľadiska.

Finančné poradenstvo je zadarmo

Nič nie je v dnešnej dobe zadarmo a čo je, to je podozrivé. Bežne je odmenou za finančné poradenstvo odovzdanie kontaktov na svojich známych, potencionálny klientov. Teraz by mohol niekto namietať: "Predsa poradca nežije len z kontaktov". Samozrejme, poradca dostáva od svojej materskej spoločnosti za svoju činnosť financie.

Po spísaní zmluvy už klient poradcu nikdy neuvidia

To môže byť pravda v multilevel marketingu alebo u "nepravých" finančných poradcov. V serióznych firmách sa s tým v žiadnom prípade nestretneme. Dobré meno sa ľahko stráca, ale zle získava.

Ako sa chová profesionálny finančný poradca?

Dôkladne zistí všetky potreby a želania klienta, orientuje sa v produktoch viac spoločností, nezamlčí pred klientom možné budúce riziká, nevyvíja na klienta tlak a nechá mu na všetko dostatok času, ide mu predovšetkým o prospech klienta, je s klientom v dlhodobom kontakte a priebežne mu radia.

Ako sa chová len samotný sprostredkovateľ služieb?

Tlačí na klienta a požaduje rýchle uzatvorenie zmluvy, zosmiešňuje Vás alebo vaše otázky, zámerne používa odborné výrazy, ktoré Vás majú zmiasť, o ponúkanom produkte sa vyjadruje ako o tom najlepšom, najpredávanejšie a najkvalitnejším, vyhýba sa otázkam na poplatky, neposkytne vám dostatok času na preštudovanie všeobecných obchodných a zmluvných podmienok, neoprávnene vykonáva zmeny alebo dokonca rušia Vami už dohodnuté zmluvy, neinformuje Vás o možných budúcich finančných dôsledkoch, šíria klebety o konkurencii a podobne.

Finančných poradcov sa rozhodne nebojte

Ak budete mať vyššie uvedené základné informácie o tom, ako rozpoznať naozajstného finančného poradcu od sprostredkovateľa, budete o krok dopredu pred ostatnými, ktorí nemajú o časté zámene ani potuchy. Takže buďte opatrní, poskytnuté rady preberte is inými odborníkmi, na stretnutiach si nezabudnite robiť poznámky, zmluvy si pred podpisom dostatočne pozrite (venujte pozornosť najmä podmienkam napísaným malým písmom) a do ničoho sa nenechajte nútiť. S myšlienkou typu. "No čo, kdyztak to zruším", by ste zmluvu rozhodne uzatvárať nemali.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pomoc

Ondrej | 19.06.2013 16:48
Dobrý deň, vedeli by ste mi pomôcť nevyznám sa veľmi vo financiách. Som študent a chcem si zobrať požičku na auto, neviem ale, ktorá požička by bola pre mňa najvýhodnejšia. Jediné schopné porovnanie som našiel na stránke : http://www.pozickauver.com/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky