Finančné gramotnosťou k oddĺženie ľudí

Dva nové projekty majú pomôcť našim občanom. Jeden chce finančne vzdelávať tie slabšie a druhý chce pomôcť tým, ktorí nezvládli to prvé. Vzdelávať sa o bežných finančných potrebách a produktoch je potreba.


Neucis sa pre školu, ale pre život

"Základom pre finančné vzdelávanie je konkurenčné trhové prostredie", začal minulý týždeň tlačovú konferenciu Jiří Kunert, predseda Českej bankovej asociácie (CBA). Práve CBA, Ministerstvo financií Českej republiky (MFSR), Česká národná banka (ČNB) a všetky ostatné finančné asociácie prítomným novinárom prezentovali začatie nových webových stránok o finančnom vzdelávaní obyvateľstva. Tie majú nadviazať na dokument Systém budovania finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, ktorý vytvorilo MFSR už v roku 2005. A prečo chcú štátne inštitúcie spoločne so zástupcami finančnej sféry občanov vzdelávať? Podľa prezentácie má naša obyvateľstvo nízku úroveň finančnej gramotnosti. Rýchlo rastie zadlženosť domácností a zvyšuje sa počet domácností, ktoré majú problémy so splácaním. Nadpis tejto časti článku nie je náhodný. Je mottom, ktoré sprevádza zmysel vzniku webového projektu. Podľa Jiřího Kunert si však len málokto pripúšťa, že nevie moc o finančných produktoch. Práve naopak, "až 50% ľudí tvrdí, že majú prehľad," potvrdzuje Jiří Kunert.

Zadĺženosť versus predĺženosti

Stúpajúce zadĺženosť ukazuje na zmenu zmýšľania obyvateľov, ale na druhej strane i finančných inštitúcií. Doby, keď sa muselo v prenesenom slova zmysle škriabať na dvere o spotrebiteľský úver, sú nenávratne preč.

Hypotéka na počkanie?

Pred desiatimi rokmi scifi, dnes realita. Finančné spoločnosti svojim klientom úvery napchávajú takmer do vreciek a sme už v čase, keď sa boj o klienta prenáša na refinancovanie ďalších pôžičiek pôžičkou inú. Súčasne naše domácnosti bohatnú as jedlom rastie chuť. Čo by nás ani v najmenšom nenapadlo pred pár rokmi kúpiť, dnes si môžeme dovoliť. Áno, netýka sa to najchudobnejších vrstiev obyvateľstva, ale, ruku na srdce, väčšiny áno. Otázkou je, či sú české domácnosti zadlžené zdravo, alebo platobne neschopné. Na rôznych nedávnych prezentáciách bánk pri uvedení nových úverových produktov novinári videli veľa zdôvodnenie, že český trh nie je vôbec predĺžený a v porovnaní s okolitými krajinami sme - občania - dokonca málo proúvěrováni a je tu stále veľa priestoru pre nové úverové obchody, najmä tie hypotekárne. Srdce marketingového riaditeľa zaplesá. Na strane druhej stúpa počet pozitívnych odpovedí na otázky do úverových registrov. Pozitívnych v tomto prípade znamená to zlé ...

Len v úverovom registri SOLUS

ktorý eviduje len dlžníkmi s negatívnym záznamom (tj s problémovým splácaním), obsahoval register ku koncu roka 2007 informácie o takmer 582 tisícoch spotrebiteľov, ktorí majú alebo v uplynulých troch rokoch mali problémy so splácaním svojich záväzkov. Lenže ani úverové registre nie sú hodnoverným vodítkom predĺženosti českého ľudu, pretože priamo úmerne stúpa aj počet členov, ktorí sa do registrov zapájajú. Zvyšuje sa preto objem dotazov, ale percento tých problémových sa zásadne nemení. A banky s rizikom nesplatenia pôžičky do istej miery počítajú, čo sa odráža hlavne na úrokovej sadzbe, ktorú musia zaplatiť všetci. Aj tí slušne platiaci klienti.

Finančne negramotní občania

Sú českí spotrebitelia natoľko finančne negramotní, že potrebujú pomoc od štátu a finančných inštitúcií? Domnievam sa, že nie. Sú finančné služby natoľko transparentné a férové, že sú jasné každému? Domnievam sa, že tiež nie. A to je zle. Asi len málo ľudí nevie, ako si má otvoriť v banke účet či ako sa používa platobná karta. Len málo ľudí nevie, k čomu slúži úrazové alebo životné poistenie. A len málo ľudí pozná, čo sa skrýva pod záhadnými a technickými výrazmi, ktoré nájdete v každom sadzobníku bánk a názvoslovie poisťovní. Otázkou nie je, či sú naši občania finančne málo vzdelaní.

Otázky znie: sú aktuálne predávané a ponúkané finančné produkty dostatočne pochopiteľné pre spotrebiteľa?

Sú ponúkané transparentne? Sú jasné ich parametre, podmienky aj dôsledky už pri ich rokovanie? Na tieto otázky je potrebné začať hľadať odpoveď. Ak k odpovediam pomôže aj nový projekt finančného vzdelávania, bude to len dobre. Ak nie, budeme okrem nových učebníc, webov a občianskych združení stále potrebovať výkladový slovník, ktorý bude podrobne rozoberať jednotlivo názvom a marketingovo pomenované finančné produkty bánk a ďalších finančných spoločností spoločne s lupou, ktorá odhalí skryté "ale" písané malými písmenami.

Poradíme, ako z dlhov von a ako na exekútormi

Druhým projektom, ktorý má pomôcť von z dlhovej pasce, je Poradňa pri finančnej tiesni. Tá začala pôsobiť v Prahe ako všeobecne prospešná spoločnosť. Jej zakladatelia, Združenie slovenských spotrebiteľov a Česká spořitelna, chcú pod rúškom sociálnej zodpovednosti pomáhať dlžníkom, ktorým hrozí v dôsledku neschopnosti splácať dlhy sociálne vylúčenie. "Objektívne vyhodnotíme situáciu spotrebiteľov, ktorí majú problémy so splácaním svojich dlhov, a poradíme im, aké ďalšie kroky môžu podniknúť. Budeme hľadať zdroj splátok a navrhneme konkrétnemu klientovi riešenie podľa jeho možností: splátkový kalendár, odklad splátok, v krajnom prípade aj oddĺženie atď , "vymenoval niektoré z činností Poradne pri finančnej tiesni Karel Suchý, predseda správnej rady. Poradňa má svojou činnosťou prispeje k hlbšiemu finančne-právnemu povedomie spotrebiteľov o problematike dlhu, ale zároveň má zvýšiť sociálnu zodpovednosť veriteľských subjektov pri poskytovaní finančných produktov. "Preto je dôležité, že na projekte spolupracujú bankové a nebankové inštitúcie a subjekty z neziskového sektora. Jedine tak môže Poradňa celkom napĺňať svoje všeobecne prospešné poslanie," upresnil Libor dupalo, šéf združenia.

Tlačová správa

potom uvádza, že zamestnanci Poradne tiež klientom pomôžu pri telefonickej alebo písomnej komunikácii s veriteľmi, súdmi alebo súdnymi exekútormi. Poradí aj záujemcom, ktorí si chcú požičať peniaze, ako si úver zaobstarať zodpovedne. Poradenstvo bude poskytované bezplatne, nestranne a nezávisle. Poradňa pritom nebude poskytovať, odporúčať ani propagovať akékoľvek finančné produkty. Vznik poradne pre dlžníkov je určite dobrý krok spoločenskej zodpovednosti firiem k jej zákazníkom Zvlášť, keď partnerov poradne sú známe spoločnosti ako ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne a Unicredit Bank. Medzi partnerov patria aj Erste Stiftung, majoritný vlastník Erste Bank. Dôležité však je, aby tak Takzvaní spotrebitelia mali dostatok pre ne pochopiteľných informácií ešte pred dohodnutím finančné služby či produktu. Lenže tým sa opäť dostávame na začiatok.

Nový projekt na podporu finančnej gramotnosti

Informovaný človek sa nezadluží tak, aby nemohol úvery splácať, a bude mať väčší záujem o finančné produkty. Táto logika stojí za iniciatívou ministerstva financií a Českej bankovej asociácie na zvýšenie finančnej gramotnosti slovenských občanov. Finančná gramotnosť v Česku príliš dobrá nie je.

V minulom prieskume agentúry STEM, ktorý si objednalo ministerstvo financií

ohodnotili respondenti svoju schopnosť porozumieť finančným produktom a osobným financiám priemernou známkou 3,04. Zhruba 25 percent opýtaných si pri investovanej sume 3000 korún nevybralo možnosť dať prednosť 15procentnímu ročnému výnosu pred sumou 300 korún. Do hry sa preto vložilo ministerstvo financií a ďalší hráči na finančnom trhu. Ministerstvo financií a Česká banková asociácia (CBA) sa napríklad dohodli na rozdelení kompetencií. "Ministerstvo schválilo stratégiu systému finančného vzdelávania na základných a stredných školách. Vzdelávanie ostatných prenechal Českej bankovej asociácie, "tvrdí Milan Šimáček, námestník ministra financií.

CBA sa tak stala koordinátorom aj mecenášom nového projektu

internetových stránok, ktoré poskytujú základné informácie o finančnom sektore. "Pre nás je dôležité, aby bol spotrebiteľ vzdelaný. Potom sa stáva lepším partnerom. A vzdelaný spotrebiteľ si tiež bude požičiavať tak, aby mohol splácať. Informovaný klient tiež užíva viac produktov, "vysvetľuje Jiří Kunert, prezident Českej bankovej asociácie, motívy, prečo sa CBA na projekte podieľa. "Vzdelanejšie obyvateľstvo umožňuje centrálnej banke lepšie vykonávať menovú politiku a pôsobiť na jej ciele," myslí si Miroslav Singer, viceguvernér ČNB. "Finančné vzdelávanie je kľúčovým prvkom v ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu," píše sa v stratégii finančného vzdelávania v Česku, spotrebiteľ sa tak stáva rovnocennejší partnerom finančným inštitúciám.

So vzdelávaním detí a mladých ľudí štátu pomáhajú banky

v roku 2007 testovala na druhom stupni základných škôl projekt "Rozumieme peniazom". Tento projekt skúma Výskumný ústav pedagogický, či je jeho štýl učenia - škola hrou - vhodný pre vzdelávanie žiakov na základných školách. Druhá línia vzdelávanie obyvateľstva sa naplnila spustením informačného serveru na ktorom sa podieľa niekoľko ďalších asociácií rôznych finančných inštitúcií. Tieto stránky nemajú komerčný ráz. "Jediná komercie na nich je odkaz na stránky jednotlivých asociácií, ktoré sa projektu zúčastňujú, ČNB alebo ministerstva financií," uvádza Jan Mráz, koordinátor projektu.

V tomto smere sa tvorcovia riadili radou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

ktorá odporúča nezamieňať vzdelávania a reklamné oznámenie. Obsah na týchto stránkach by mal slúžiť ľuďom, ktorí chcú získať základnú orientáciu vo finančných záležitostiach, pochopiť základnú terminológiu, porozumieť finančným produktom alebo sa zoznámiť s finančným plánovaním. "Celým obsahom by sa ako červená niť mala ťahať upozornenie varujúce pred rizikom u jednotlivých typov produktov," hovorí Věra Svobodová, koordinátora projektu. Pred ďalším vývojom stránok si chce CBA dať chvíľu pauzu, aby zistila, ako projekt funguje. Zaujímavosťou je, že ak si niekto pomýli adresu a napíše miesto slová vzdelávania iba vzdelanie, dostane sa na stránky GE Money Bank do sekcie s názvom spotrebiteľské produkty. "Máme viac ako 100 rôznych domén pre prípad budúcej potreby," vysvetľuje Roman Frkous z GE Money Bank.

Môžu tieto iniciatívy ovplyvniť vzdelania populácie, alebo sú ľudia príliš leniví a vzdelávať sa nechcú?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:Finančné gramotnosťou k oddĺženie ľudí

Přerov 2 Hranice 1 Lipník nad Bečvou Kojetín Přerov 4 Brodek u Přerova Tovačov Veselíčko u Lipníka nad Bečvou Dřevohostice Všechovice Soběchleby Hranice 4 Radslavice Bělotín Troubky nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou Prosenice Potštát Horní Moštěnice Osek nad Bečvou