Bankové podvody - rady bankára ako nenaletieť

Ešte donedávna platilo, že zhruba každá siedma nahlásená poistná udalosť sa ukázala ako falošná. Policajné štatistiky však naznačujú, že sa začína blýska na lepšie časy. Budú poistné podvody za pár rokov minulosťou?


Boj s poistnými podvodmi neutícha

Hoci úloha komerčného poistenia v tuzemsku sa v posledných rokoch zvyšuje, v porovnaní s vyspelými štátmi s rozvinutým poistným trhom máme stále čo doháňať. O tom svedčia predovšetkým ukazovatele pojištěnosti, konkrétne ukazovateľ poměřující výške nezaplateného poistného s veľkosťou hrubého domáceho produktu. Zatiaľ čo v Českej republike sa hodnota tohto ukazovateľa pohybuje na hranici 4%, v štátoch EÚ je jeho výška približne dvojnásobná. Napriek tomu existuje oblasť, v ktorej za Európou nijako zvlášť nezaostávajú a vyrovnáme sa vyspelým krajín. Tou je oblasť poistných podvodov.

Tresty za podvod - niekoľko rokov v pruhovanom


Poistné podvody patria k poisťovníctva odjakživa. Poistného podvodu sa podľa § 250A ods 1 trestného zákona dopúšťa ten, kto pri dojednávaní poistnej zmluvy alebo pri uplatnení nároku na plnenie z takejto zmluvy uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje alebo podstatné údaje zamlčí.Přestože ide o závažný trestný čin, za ktorý podľa Zákona č 140/1961 Zb., trestného zákona môže v prípade škôd veľkého rozsahu počítať až s dvanástimi rokmi odňatia slobody, postoj spoločnosti k poistným podvodom je viacmenej tolerantná. Poistný podvod je v tuzemsku, rovnako ako inde vo svete, zhruba za každú siedmu deklarovanou poistnou udalosťou. Tento nešvár tak celosvetovo spôsobuje miliardové škody, a to nielen poisťovniam, ale aj ich klientom. Rastúce náklady na neoprávnene vyplatená poistné plnenia sa totiž logicky prejaví aj na výške poistných sadzieb.

Potešujúce policajnej a justičnej štatistiky

Pozrime sa, čo nám o poistných podvodoch vypovedajú štatistiky. Kým v roku 1998 bolo odsúdených za poistný podvod 8 osôb, v roku 1999 to bolo 48 av roku 2000 potom 74 osôb. Tento rastúci trend sa v roku 2004 zastavil av roku 2005 počet poistných podvodov vyšetrovaných políciou a prokurátormi podľa štatistík Českej asociácie poisťovní aj Ministerstva vnútra Českej republiky klesol.

Trend a štatistika

Či pôjde o dlhodobý trend, alebo len minuloročnú výnimku na to si budeme musieť ešte nejaký ten týždeň počkať. Tohtoročné čísla za prvých 10 mesiacov sú síce zatiaľ nižšie ako tie minuloročné (493 trestne stíhaný osôb), však posledné 2 mesiace môžu všeličo zvrátiť. Napriek tomu zrejme nedosiahnu rekordných čísel z roku 2003.

Samotné poisťovne priaznivý vývoj v minulom roku prisudzujú profesionálnu prácu

likvidátorov a účinnosti ich systémov odhaľovania podvodov. Ovšem s kvalitnejšími postupmi vyšetrovateľov a ich nástrojov na odhaľovanie sa zdokonaľujú aj metódy podvodníkov. Napriek tomu sa tuzemským poisťovniam podarilo v minulom roku odhaliť 3310 podvodov. Z celkovej sumy 1,34 mld korún nárokovanej podvodníkov ochránili poisťovne 716 mil korún, čo je zhruba o 68% viac ako v roku 2004 (427 mil).

Rebríčku bankových podvodov dominuje automobily

Drvivá väčšina poistných podvodov sa týka poistenia vozidiel, keď 7 z 10 podvodov mieri do automobilovej oblasti. Nesúlad medzi finančnou a vecnou výškou škody na aute, bohatá likvidačný história poisteného vozidla, opakovaná výplata na jeden bankový účet. To sú niektoré z indikátorov, ktoré signalizujú zvýšené riziko vzniku poistného podvodu. Výrazné obmedzenie automobilových podvodov by mohol priniesť pripravovaný jednotný register, v ktorom by si poisťovne mali vymieňať informácie o klientoch a ich nehodách v minulosti.

Konkrétne postupy môžu byť rôzne, scenár je veľakrát rovnaký

Zoberme hypotetickú situáciu. Vodič, ktorý spôsobil škodu na vlastnom automobile, požiada suseda, aby mu so svojím služobným autom Tuklaty do nárazníka. Tým nepríde o bonusy a poisťovni sa len ťažko dokazuje podvodné konanie.

Ubrániť sa podvodu je možné len ťažko

Snáď všetky väčšie poisťovne už dnes majú špecializované pracoviská pre boj s podvodmi, ktoré využívajú rôznych metód a postupov na odhalenie nekalého konania a disponujú informačnými systémami a databázami evidujúce skupiny podozrivých škôd, poistených predmetov i osôb. Ale zrejme ani ten najprepracovanejší systém neodhalí všetko.

Rady bankára ako nenaletieť

Podvodníci sú majstri svojho oboru. Elegantne oblečení, s vybraným správaním a vystupovaním, sofistikovanú rečou (najmä ak hovorí anglicky, majú ten správny prízvuk oxfordskej alebo univerzity v Cambridge) a vždy majú veľmi široký rozhľad skoro o všetkom. Sú tiež majstri psychológia, ako by inak mohli nalákať toľko "ovečiek", aby im zverili svoje peniaze. Nemusíme pre príklad chodiť nijako ďaleko, len si vezmite sobášne podvodníkmi alebo podvodníčka. Títo páni a dámy sú žiarivý ukážkou, ako niekoho prekabatit. Často sa stane, že sa takéto "existencia" snaží investorov podviesť tým, že inzerujú v prestížnych novinách, napríklad v Hospodárskych novinách, Financial Times, Wall Street Journal atď, "nový a úžasný" projekt, ktorý vám servírujú v tom najlepšom svetle a dávajú vám sľuby, ktoré sú príliš dobré na to, aby boli reálne a splniteľné. Iba preto, že niečomu príliš nerozumiete, to nerobí dobrú investíciu. Keď budete investovať svoje peniaze, vždy musíte preniknúť k "merať" veci čiže k jadru problému. Musíte o tom vedieť viac ako ten, kto niečo takého inzeruje alebo ponúka.

Než začnete investovať: Sledujte vývoj akcií a podielových fondov

Uvediem skutočný prípad. Do jednej z bánk, kde som pôsobil, prišiel jedného dňa človek, ktorý spĺňal všetky vyššie uvedené kritériá, a navyše mal odporúčaní z našej materskej centrály (bohužiaľ sa neskôr ukázalo, že bolo falošné).

Príklad bankového podvodu

Jednalo sa o projekt, kde z domu na jednej z najžiadanejších pražských adries chcel vybudovať obchodný dom v kombinácii s menším multiplex kín a prepojiť rôzne pivničné priestory v priľahlých domoch, kde chcel vybudovať podzemné hotel a reštaurácia. Mal aj súhlas majiteľa tejto nehnuteľnosti (hoci tiež falošný). Nie že by sa nepoznali, ale majiteľ podpísal úplne iný dokument než ten, ktorý nám tento pán, hovorme mu treba pán R., predložil.

V tomto dokumente bol súhlas majiteľa s predajom tohto domu, ďalej, že tento dom bude slúžiť ako zábezpeka za úver. Navyše pán R. nám predložil zmluvu s významným britským obchodným domom, ktorý súhlasil, že skutočne postaví obchodný dom na tejto adrese (zmluva bola opäť falošná) a zmluvu s významným hollywoodskym štúdiom, že na tejto adrese vybuduje už spomínaný multiplex (opäť falošná). Pán R. nám predkladá aj rôzne referencie projektov, ktorých sa zúčastnil alebo na ktorých spolupracoval. Niektoré boli, napodiv, pravdivé.

Keď sa ako bankár pozriete na takýto projekt, srdca vám zaplesá. Už vidíte tie obrovské výnosy a zisky, a navyše si nebudeme nahovárať, že tento projekt mal obrovské čaro a príťažlivosť, vtedy v Prahe nič podobného nebolo, a ani do súčasnej doby nič takého v tomto "formáte" nie je. Škoda.

Pán R. navyše požadoval od našej banky určitú zálohu (cca 1 mil USD) na rôzne činnosti - audítori, právnici, účtovníci atď Všetko mal riadne zdokumentované. V banke nastalo klasické prípravné obdobie, ktorého záverom malo byť poskytnutie úveru (cca 100 mil USD). Pán R. garantoval vlastné prostriedky vo výške 30% celkovej hodnoty projektu, čo zdôvodnil listom od svojej banky so sídlom vo Veľkej Británii (list bol pochopiteľne opäť falošný).

Pánovi R. sme schválili zálohu vo výške 500 tisíc USD a začali sme na tom pracovať a pochopiteľne všetko preverovať. Veľmi skoro sa ukázalo, že skutočne išlo o skoro úplne dokonale pripravený podvod.

Pán R. urobil fatálne chybu, že potom, čo od nás "vyinkasoval" svojich 500 tisíc dolárov, prestal úplne komunikovať s majiteľom onoho domu a zmizol zo sveta, ale s nami - bankou - naďalej komunikoval, telefónom, faxom atď Až keď naši odhadcami (každá banka má svoje preverené odhadcu, ktoré pre rôzne projekty používa) prišli za majiteľom, aby urobili odborný posudok s reálnym trhovým odhadom, všetko odhalili.

Trvalo asi 2 roky ako sme pána R. našli na jednom príjemnom ostrove a odovzdali polícii. Každá banka alebo finančná inštitúcia má svoje "detektívne" oddelenia, a navyše všetky banky navzájom v týchto prípadoch spolupracujú nielen medzi sebou, ale is rôznymi renomovanými právnymi a detektívnom kanceláriami. Stáva sa zriedka, že sa takého "vtáčika" nepodarí vypátrať a dopadnúť. Svoje peniaze sme nakoniec dostali späť is úrokmi. Pán R. totiž vlastnil pomerne rozsiahly majetok, a iste vám nemusím hovoriť, ako sa k nemu dopracoval ...

Ale bez legrace - nikdy neverte nikomu a ničomu, čo vyzerá príliš dobre a jednoducho

Konieckoncov zarábaní peňazí, pokiaľ je nezdědíte, nevyhráte atď, je pekná drina, čo mi iste mnoho z vás potvrdí ...


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: