Bankomaty - bankovej rady

Cez e-mailovú adresu ste mohli v poslednej dobe dostať varovanie pred údajnými podvodmi pri výbere z bankomatu. Novú fintou je zalepenie otvoru výdaja bankoviek tak, aby si klient svoju hotovosť nemohol odniesť.


Bankomat - peniaze vydal a nevydala

Na otvor pre výdaj peňazí, ktorý je krytý krytkou niekto pridelavo krytky nové, hlinikové. Peniaze sa HPH cez pôvodný oficiálnu krytku dostanú, ale už sa nedostanú cez krytku hliníkovou.

Sporiteľňa zverejnila oznámenie

Upozornenie na podvodné zariadenia zadržiavajúci hotovosť pri výbere z bankomatov, ktoré sa potenciálne mohlo objaviť na niektorom z bankomatov tuzemských bánk. Konkrétne ide o nalepenie lišty cez otvor pre výber hotovosti, ktorý vyzerá podobne ako pravý otvor - hotovosť sa na lištu z vnútornej strany nalepí a peniaze nevyjdete von.

Varovanie sporiteľní-neodchádzajte od bankomatu

Varovný e-mail sa potuluje Českou republikou a klientov všetkých bánk varuje proti podvodníkom. Nikto nevie, či ide o skutočnosť, polopravdy alebo planý poplach. Nezávisle na všetkých e-mailoch a tvrdeniach by mali všetci klienti dodržiavať pár bezpečnostných opatrení. Zástupcovia tuzemských bánk zdôrazňujú, že pri probléme, ktorý nie je informačne podaný bankomatom alebo bankovým displejom, by klienti nemali od bankomatu odchádzať, ale zavolať servisnú linku, ktorej číslo nájdeme vždy vylepené na bankomate, alebo v prípade že číslo na bankomate nie je (je napríklad strhnuté vandalmi), zavolať okamžite políciu. "Ak si klient nevyberie hotovosť z bankomatu zhruba do dvoch minút, peniaze zájdu späť do bankomatu. Dôležité je teda neodcházet a nedať príležitosť prípadným podvodníkom, aby medzitým hotovosť vybrali za vás," hovorí k popisovanej finta pracovník jednej z pobočiek sporiteľne. Zároveň tiež upozorňuje na neodstraňování svojpomocne přidělaných falošných dvierok. Môže dôjsť k nedorozumenie a klient môže byť považovaný za podvodníka. Ďalej tiež pamätajte na pravidlo, že žiadna osoba vás nesmie pri práci s bankomatom vyrušiť. Nesmie sa o to pokúsiť ani pracovník banky.

Ochranné prvky platobných kariet - bankovej platobnej karty

Tak ako dochádzalo k napádaniu platobných kariet, zvyšovali sa prvky ich ochrany, vrátane toho, že boli vyvíjané ochrany celého systému elektronického bankovníctva (konštrukcia bankomatov, prenosovej siete bánk, režimové opatrenia, kontrolné systémy atď). V súčasnosti sa od kariet s magnetickým prúžkom (ktorý uchováva Potrebná identifikačné a ďalšie dáta) prechádza ku kartám s čipom. Pre banky je ale prechod na novšie technológie nákladný, preto s ním nijako moc neponáhľajú. Po prechodnú dobu sa teda budú užívať tzv karty hybridný (s magnetickým prúžkom i čipom).

Ochranné prvky aplikované priamo na kartách

ale ani zďaleka neznamenajú stopercentné ochranu účtu klienta. Kriminalisti a bankári registrujú celý rad primitívnych, ale aj veľmi sofistikovaných metód falzifikátov platobných kariet, ako aj napadnutie bankomatov. K mnohým najrôznejším formám zneužívania kariet dochádza iv oblasti internetového obchodu. Rozhodujúce je, že aj skôr primitívne metódy fungovali, ako sa na ne našiel "protiliek". Dnes je dosť časté použitie tzv "klonované" karty. Ako polotovar k jej zhotovenie sa používa čistý biely plastový výlisok s magnetickým prúžkom na zadnej strane. Ten je nutné "oživiť" reálnymi údajmi z originálnej platobnej karty klienta. Spôsobov, ako sa to páchateľovi podarí, je fůra.

A čo naša legislatíva - zákony

V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že zatiaľ čo slovenská legislatíva je vcelku dobre pripravená na postih falšovanie peňazí, podľa niektorých odborníkov to neplatí pre ochranu elektronických platobných prostriedkov. Presnejšie, podľa názoru kriminalistov niektorí prokurátori a sudcovia neaplikujú na konkrétne skutky páchateľov správna ustanovenia tr. zákona. Ale to je iná kapitola. Ostatne, právo vždycky zaostáva za technickým rozvojom - a nie je pochýb o tom, že vývoj bezhotovostných platobných prostriedkov (rovnako ako "vývoj" ich zneužívanie) je skutočným a grandióznym technickým vývojom.

Štatistické počty vydaných kariet

a počty nimi skutočných platom by ale ani na sekundu nemali nechať v pokoji legislativce hlavne ministerstiev spravodlivosti, vnútra, financií a asi aj ďalších. Podľa dostupných údajov (Výročná správa Združenia pre bankové karty SR za rok 2006) bolo v roku 2006 našimi bankami vydané 7,8 mil kariet (6,6 mil debetných, 1,2 mil kreditných). U obchodníkov bolo kartami vydanými slovenským občanom vykonalo takmer 116,9 mil platieb v celkovej výške cca 133,7 mil Sk, po pripočítaní kariet vydaných v zahraničí sa tieto údaje navyšujú na 137,4 mil, resp. 165,6 mil Sk. Zvyšovanie počtu používanie platobných kariet zákonite prinesie zvýšenie tejto formy trestnej činnosti. (Je otázkou, či poklesne počet podělků bankoviek?) A trúfam si tvrdiť, že kriminalita v tejto oblasti enormne vzrastie po rozšírení kreditných kariet. Banky síce vydávanie kreditných kariet všemožne podporujú (samozrejme, že kvôli vypočítaným ziskom), ale pravdepodobne netuší, aký bič si na seba v Česku šijú. Českí vynalézavci im nejspíš ešte ukážu, ako sa u nás "zarábajú" peniaze. Ostatne, astronomické čísla vypovedajúce o pôžičkách, hypotékach a dlhoch občanov republiky je snáď lepší ani nekomentovať.

Skimmovací zariadenia - nezákonná úprava bankomatov

Relatívne novou formou trestnej činnosti je nezákonná úprava bankomatov. Zatiaľ nikto nevysvetlil, odkiaľ sa v skutočnosti táto metóda začala šíriť, faktom však je, že v súčasnosti sa šíri z Východu. Bankári začali ono "vymoženosti", inštalované na bankomat a slúžiace na získanie údajov o originálne karte, múdro nazývať "skimmovací zariadení" (zrejme od slova skim = zbierať / údaje /). Ťažko povedať, či bolo, alebo naopak nebolo záujmom bankových domov sledovať počty inštaláciou skimmovacích zariadenia v Českej republike. Spočiatku to bola prísne dôverná informácia, neskôr vinou médií už nešlo robiť mŕtveho chrobáka. Podľa neoficiálnych podkladov bankového sektora malo v roku 2003 uskutočniť prvé (av tom roku jediné) "nasadenie" skimmovacího zariadenia v Českej republike. V nasledujúcom roku sa to malo stať 78 krát, v roku 2005 24 krát, v roku 2006 18 krát a vlani 91 krát. Ale sú to naozaj reálne údaje? V koľkých prípadoch napríklad páchatelia stihli pred odhalením zariadenia demontovať?

Aj skimmovací zariadenia sa podrobovali technickým vývojom

Najskôr sa objavila tzv "libanonská slučka". Do vstupného otvoru pre platobnú kartu bolo vložené parazitickej zariadenie (rámik s uzavretou slučkou zhotovenou napr. z ½ palcové videomagnetofonové pásky), ktoré síce umožnilo vloženie karty, ale po zadaní PIN a ďalších požadovaných úkonch zadržali vysunutie karty. Tým bol automaticky zablokovaný proces výdaja peňazí. V tomto momente pribehol "na pomoc" neznámy okoloidúci, zmanipuloval klienta, aby znovu skúsil zadať PIN. Ten si zapamätal. Vydanie peňazí sa samozrejme nepodarilo. Klient bol odkázaný na riešenie problému do banky. Podvodník vybral rámik aj so zadržanú kartou a nezákonný výber peňazí z bankomatu bol otázkou rutiny.

K mnohým podvodom dochádzalo v reštauráciách pri platbách kartou

Páchateľ (čašník) vzal kartu klienta, vymluvil sa, že čítačku majú v kancelárii, tu nenápadne pretiahol platobnú kartu s magnetickým prúžkom vlastnou čítačkou magnetického prúžku a tým získal jej dáta. Zaznamenané údaje potom bola nahraná na plagiát karty. Táto metóda si vyžadovala isté odborné znalosti a tiež určité technické vybavenie.

Až následne sa rozšírili inštalácia všelijakých prídavných zariadení priamo na bankomaty

Jedna z metód spočívala v inštalácii mikrokamier nad klávesnicou, ktorá snímala zadávanie PIN. Následne ale bolo potrebné majiteľovi kartu ukradnúť. Podobne bol snímaný zvukový signál, ktorý vydávali niektoré klávesnice bankomatov. Aj tu bolo potrebné zmocniť sa karty.

Snímač magnetického prúžku - bankomaty

Zatiaľ najnebezpečnejší formou použitou na bankomatoch v SR použili páchatelia z Rumunska, Moldavska a Bulharska. Pomocou tzv suchých zipsov alebo obojstranne lepiacich pások pripevňujú na otvory pre vloženie karty a výdaj potvrdeniek panely s pseudo-otvormi. Okolo týchto otvorov je inštalovaný snímač magnetického prúžku, potrebná elektronika a mikrobaterie. Podobne je špeciálne zhotoveným panelom s pseudo-klávesnicou a elektronikou prekrytá originálne klávesnice bankomatu, ktorá slúži na zadávanie PIN. Toto skimmovací zariadenie nechajú páchatelia inštalované na bankomatu niekoľko hodín a prísne ho diaľky strážia. Po určitej dobe ho nenápadne demontujú as "nazbieraných" údajov klientov použitých originálnych kariet vytvorí s pomocou výpočtovej techniky kópie kariet. Vybrakování účtu klientov je jednoduché.

Obdobou tejto varianty je inštalovanie mobilného telefónu do ukrytia panelu

ktorý môže "zberaná" dáta prenášať pomocou Bluetooth do iného mobilu, alebo do počítača umiestneného v neďaleko zaparkovanom vozidle páchateľov. Opísané metódy samozrejme nie sú vyčerpávajúce, pretože nápady zločincov sú nekonečné.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: