Prevencia a informácie pre seniorov

Pripravili sme pre Vás malé zhrnutie, rady a preventívne odporúčania a informácie, ktoré by mohli pomôcť. Policajná odporúčania, rady ako dávať pozor na zlodejov v obchodoch alebo o riziku nelegálnych liekov.


Ako sa brániť trestným činom

Situácie o ktorých stále počúvame v rôznych médiách, ale neriadime sa nimi. Pred čím sa teda chrániť?

Do bytu púšťajte len známe

Nikdy neotvárajte dvere, neviete-li, kto je za nimi. Cudzích ľudí si nikdy nevpouštějte do bytu, len tie, ktoré dobre poznáte, alebo sa Vám dôveryhodne preukážu a oznámi Vám, prečo prichádza. Ak Vás niekto oslovuje menom, ešte to neznamená, že Vás pozná.

Množné číslo na menovke

Je vhodné uvádzať na menovke na dverách priezvisko v množnom čísle (Šimůnkovi) alebo v mužskom rodu, zvlášť v prípade, že v byte žije sama žena. Buďte opatrní, neotvárajte každému, kto Vás za dverami požiada o pomoc. Trebárs o možnosť si zatelefonovať, alebo odoslanie zásielky pre Vášho suseda.

Situáciu môžete riešiť, aj cez zavreté dvere. Pomoc sprostredkujete napr. privolaním suseda alebo sanitky, atď Majte vždy dôležité telefónne čísla v blízkosti Vášho telefónu alebo na dobre viditeľnom mieste. Zamykajte hlavné vchodové dvere.

Kukátko na dvere - peniaze do banky

Pre svoje bezpečie si kúpte dverové panoramatické kukátko, ktoré Vám umožnia vidieť široký priestor za Vašimi dverami a poistný retiazku, vďaka ktorému môžete vybaviť niektoré záležitosti v relatívnom bezpečí.

Nemívejte doma viac peňazí v hotovosti alebo veľmi cenné veci, ak nemáte doma zabudovaný trezor. Peniaze si radšej uložte na svoj účet a cennosti do bezpečnostnej schránky v banke, na pošte alebo v inom peňažnom ústave. Svoje cennosti si radšej vyfotografujte, pre ich prípadnom odcudzení Vám tieto fotografie uľahčí ich identifikáciu. Noste pri sebe len nevyhnutnú hotovosť.

Nerozširovať stav cenností

Nikdy sa pred nikým nechváľte tým, koľko máte doma peňazí, ani tým, aké vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvíľka, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do Vášho bytu, kde Vás môže pripraviť o peniaze a cennosti.

Časté sú aj prípady, kedy Vás neznáma osoba žiada o pomoc a vzbudzuje tým súcit. Potrebuje nutne požičať alebo rozměnit finančný obnos a medzitým čo idete pre peniaze, obhlédne, kde máte uloženú hotovosť alebo položenú peňaženku a využije situáciu k jej odcudzeniu.

Vynaliezavosť podvodníkov

Môžu sa napríklad tiež vydávať za priateľa Vášho príbuzného či známeho, ktorý je vo finančnej tiesni. Vždy je preto bezpečnejší si informácie pre istotu overiť. V prípade zástupcov firiem vykonávajúcich odpočty energií požadujte služobný preukaz, preukazujúce príslušnosť k danej spoločnosti, sledujte vývesky v domoch, ktoré na odpočty upozorňujú dopredu alebo si skutočnosť overte telefonátom na daný úrad.

V rôznych miestach republiky organizujú policajti prednášky s novým preventívnym programom. Program je zameraný na bezpečie a informovanosť občanov staršie generácie. Skladá sa z niekoľkých tematicky zameraných lekcií. Súčasťou každého dielu je účasť policajných špecialistov. Lekcia navyše dopĺňajú praktické modelové situácie, ktoré vždy nadväzujú na teoretickú časť.

Nedať šancu vreckárom a zlodejom

* Peniaze a kreditné karty ukladajte do vnútorných vreciek obleku, nie do zadných vreciek nohavíc.
* Ak sa dostanete do tlačenice na ulici, v obchode alebo dopravnom prostriedku, pozornosť venujte bezprostrednému okolie a presvedčte sa, že svoje veci máte stále vo vrecku.
* Tašky s peniazmi nenoste na chrbte, kam nevidíte.
* Venujte pozornosť aj kabelkám přehozeným cez rameno.
* Nenoste so sebou veľkú hotovosť.
* Svoje batožinu nikdy nespúšťajte z očí.
* Na dovolenke radšej používajte šekovú knižku.
* Ak ste majiteľom kreditnej karty, svoje identifikačné číslo uchovávajte inde ako kreditnú kartu.
* V prípade krádeže okamžite volajte pobočku banky alebo sporiteľne a oznámte stratu.

Pozor na falošné liekov

Polovica ponúk liekov na internete je nelegálne. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie. Môže ísť nielen o vyhodené peniaze, ale hrozí aj poškodenie zdravia. Ako sa podobným problémom vyhnúť a čoho si všímať predovšetkým? Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada v Českej republike Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Najčastejšie falzifikáty

Falšovatelia sa v súčasnosti zameriavajú na lieky, ktoré sú predmetom bežnej spotreby. Z hľadiska trhu s liekmi sa sústredí napríklad na lieky na liečbu psychických ochorení, na liečbu vysokého tlaku či antibiotiká a cytostatiká (lieky používané na liečbu zhubných nádorov).

Ďalšou veľkou cieľovou skupinou falšovateľov najmä lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie, anabolické steroidy a lieky na chudnutie. Práve tieto skupiny liekov ľudia najčastejšie nakupujú na internete, pretože sa hanbí o svojich problémoch hovoriť s lekárom.

Nelegálne prípravky

Nelegálne prípravky sú výrobky, ktorých predaj je v Českej republike nezákonný. Môžu to byť lieky, ktoré sú registrované len v iných krajinách av Českej republike sa predávať nemôžu. Problém je v tom, že u takéhoto výrobku nie je známe jeho presné zloženie, kvalitu ani účinnosť a ak užívate aj iné lieky, môže vám privodiť závažné nežiaduce účinky.

Ďalej sa na internete stretnete s ponukou liekov, ktoré sú len na lekársky predpis, a bez dozoru lekára by ste sa nikdy nemali užívať. Aj toto je nelegálne. Nelegálnym liekom však môže byť aj výrobok, ktorý sa tvári ako liek, aj keď svojou podstatou spĺňa požiadavky len na doplnok stravy.

Čo sú to falošné?

Napodobeninou lieku je prípravok, ktorý je úmyselne sfalšovaný a nie od originálneho výrobcu (rovnako ako falošný parfum či elektronika). Všeobecne ide o nelegálne vyrobené kópie imitujúci už existujúce, v niektorej krajine registrované, lieky. Falzifikáty môžu obsahovať správnu alebo nesprávnu účinnú látku, nemusia ju však obsahovať vôbec, prípadne neobsahovat deklarované množstvo látky.

V prípade nižšieho množstva účinnej látky, ako je uvedené na obale, môže dôjsť vzhľadom k neúčinnosti lieku k trvalému poškodeniu organizmu či predĺžení doby zlepšenie stavu chorého. Naopak, v prípade väčšieho množstva účinnej látky, ako je deklarovaný, môže dôjsť k poškodeniu organizmu, trvalým následkom alebo náhlym komplikáciám z dôvodu predávkovania.

Veľkým problémom u falzifikátov liekov je aj obsah rôznych prímesí, plnidiel, zatiaľ nepreskúmaných látok a deriváty od pôvodných zlúčenín, ktorých pôsobenie na ľudský organizmus nebolo zatiaľ správne opísať.

Nikto totiž nepozná pôsobenie týchto látok na organizmus človeka a je veľmi zložité odhadovať, aké následky na vaše zdravie môže užívanie týchto látok mať. Nehľadiac na to, že falšovatelia vyrábajú falošné liekov vždy vo veľmi primitívnych a nehygienických podmienkach.

Kam pre informácie?

Orgánom, ktorý v Českej republike aktívne monitoruje a postihuje výskyt falzifikátov a nelegálnych prípravkov alebo iné formy nelegálneho zaobchádzania s liekmi, je Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Výskyt falzifikátov je však celosvetovým problémom, ktorý treba riešiť na medzinárodnej úrovni.

Ako postupovať pri kúpe?

Vždy je nutné si overiť, čo vlastne kupujeme. A nakupovať iba lieky registrované, to znamená schválené na uvedenie na trh v Českej republike.

Cez Internet sa podľa zákona tiež nesmie predávať lieky, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis. Vydávaní takýchto liekov vyžaduje vždy predchádzajúcej konzultácii s lekárom, inak môže ich užívanie poškodiť zdravie, v mnohých prípadoch už nenávratne.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: