Neľahké nákupy na dedine

Tiež z Vašej obce zmizla jediná predajňa s potravinami a spotrebným tovarom? Ste odkázaný na pomoc druhých pri zabezpečení nákupov z najbližšieho mesta? Snad aj k Vám príde motorizovaná pomoc.


Neľahké nákupy na vsi

Malé obchodíky so zmiešaným tovarom, ktoré sú mnohokrát jedinou možnosťou zabezpečiť si čerstvé pečivo a základné potraviny z dedín miznú rýchlosťou blesku. Hoci si hyper a supermarkety sťažujú na krízu, odvádzajú čoraz viac zákazníkov týmto drobným živnostníkom. Mladší obyvatelia odrezaní od mesta si pre nákup dôjdu vlastným autom, alebo hromadnou dopravou. Majú dokonca výhodu znalosti internetu. Nízke ceny spojené s predajom tovaru cez internet, prilákali aj zákazníkov, ktorí sa doteraz elektronickému nakupovanie bránili. Buď z obavy neznámeho prostredia, nedôvery či zlých referencií známych či priateľov, alebo len z dôvodu neznalosti tejto príležitosti. Možno sú vedení snahou ušetriť, ktorú predtým nemali.

Internetové obchody

nie sú však len výhodné ceny, ale najmä spoľahlivosť predajcu, rýchla dostupnosť tovaru a žiadne skryté poplatky. Senior sa v elektronike orientuje tiež, ale stále je tu obrovské percento ľudí vyššieho veku, ktorí nemajú možnosť si nákupy obstarať inak, ako požiadať o pomoc deti, susedov alebo známych. Nájde sa záchrana? Niekde úrady už majú riešenia. Napríklad Bratislavský kraj určitú pomoc poskytuje. Predajne môžu využiť dotačného programu, na opravu alebo obstaranie dedinské predajne v obci do tisícky obyvateľov.

Možností je príbuzenská výpomoc

Vidiecke obyvateľstvo býva semknutější je z širokých rodín a viac generácií. Aj v súčasnosti je časté, že dospelé deti žijú na dedine v blízkosti rodičov, keď nie priamo v jednej obci, tak aspoň v susednej dedine. Tejto blízkosti využívajú formou vzájomnej výpomoci. Čo má však robiť pani vo veku 73 rokov, ktorá žije sama, dcéra sa vydala ďaleko od domova a pani navyše trpí bolesťami chrbta a chodí o francúzskych paliciach? Nehľadiac na to, že cesta do mesta nie je len tak, sadnúť na autobus, nakúpiť si a vrátiť sa domov. Veľakrát jazdí z obcí je jeden autobus ráno a späť druhý až neskoro popoludní. Cena cestovného tiež nie je zanedbateľné sumy.

Pojazdná predajňa je riešenie

Pojazdné predajne. V minulom režime boli zavádzané masovo. Okolo roku 1959 ich vtedajší Zväz spotrebných družstiev prevádzkoval okolo 700. Nejazdili len do dedín, ale zásobovali aj turistické oblasti, na čo si iste väčšina obyvateľov spomenie. V dnešnej dobe sa opäť rozvíja dobrá služba pojazdných predajní. Ide o predajne, ktoré pravidelne jazdia za svojimi zákazníkmi a ponúka sortiment od čerstvého pečiva, cez mäso až po hotové jedlá na objednávku. Často tu možno nakúpiť až o 40,-Sk lacnejšie ako v bežných marketoch.

Pojazdná predajňa

je typicky motorové vozidlo, v stredoeurópskych podmienkach postavené spravidla na báze autobusu, skriňového nákladného automobilu alebo dodávkového automobilu, ktoré zabezpečuje predaj základného spotrebného sortimentu (potraviny, zmiešané tovaru) pravidelným obchádzaním miest, kde nie je stála predajňa. Zákazníci vstupujú do vozidla, ktoré môže byť vybavené buď pre pultový alebo pre samoobslužný predaj. Vozidlo môže byť vybavené aj pre predaj z okienka (potom zákazník nevstupuje do vozidla), prípadne, ak ide o menšie vozidlo, môže aj predavač obsluhovať zákazníka zvonka vozidla.

Stanovištia pojazdné predajne býva vyznačené

Bývajú tu aj informácie o dňoch a čase predaja, ktorá obvykle býva raz alebo viackrát týždenne, vždy len po dobu rádovo jednej alebo niekoľkých hodín. Princíp pojazdného predaja sa podľa trhovej situácie používa aj pre predaj špeciálneho sortimentu ako propanbutanové bomby, zmrzlina, mliekarenské, pekárenské alebo mäsové výrobky, cestovné lístky a miestenky a atď Podobným spôsobom môžu byť poskytované niektoré služby - pojazdná verejná knižnica, pojazdná čistiareň odevov alebo peria, pojazdná zdravotné ordinácie, zberňa druhotných surovín alebo iná výkupné atď
Pojazdná predajňa dovedie operatívnejšie reagovať

Reagovať vie na pokles záujmu a tým aj tržieb v jednom mieste. Dokáže tiež využiť mimoriadne predajné príležitosti, napríklad slávnosti alebo trhu. Ak pristúpi predajca na objednávkový predaj, môže si zálohu na tovar inkasovať dopredu a tým čiastočne kompenzovať náklady. Medzi "pojazdnými podnikateľmi" sú počuť rozdiely. Jeden si sťažuje, že v menších obciach je prevádzka pojazdných predajní takmer likvidujúca. Niekedy vraj príde nakúpiť približne okolo troch ľudí, niekde len chodí jedna pani. Nakúpi si základné potraviny na celý týždeň a spoliehajú na to, že za týždeň príde predajňa zas. Iný podnikateľ z rovnakého segmentu sa vyžíva, ako mu podnikania prekvitá.

Auto na mrazené dobroty

Na rovnakom princípe funguje predsa aj známe hrajúci autíčko s mrazenými dobrotami, ktoré zdvihne nejedno dieťa od hrania, od televízie alebo od počítača. Táto pojazdná predajňa sa objavila v roku 1993 a má okolo 200 dodávkových vozidiel.

Pomocnú ruku ponúka aj nadačný fond Firm4y - Senior, ktorý prišiel s projektom Karta pomoci, ktorého výťažok je určený práve k obnove pojazdných predajní na našom vidieku.

Ako vrátiť mladých ľudí na dediny?

Prečo mladí ľudia môžu chcieť zostať na vidieku? Dobré životné prostredie - prírodné hodnoty, kvalita ovzdušia, vody, potravín. Veľakrát dostupnejšie potraviny od susedov zo záhrady. Bezpečné miesto pre ich deti, pre rodinu. Pokojné prostredie priaznivé pre zdravý vývoj dieťaťa. Bývanie v nestiesnený prostredí panelových domov, zvyčajne vo vlastných domoch vlastníctve. Dobrá hustota infraštruktúry a základných služieb - jeden z hlavných podnetov, ktorý musí zastupitelia zohľadniť. Rozvoj ekologického poľnohospodárstva, ochrany krajiny, spracovania obnoviteľných zdrojov, so zreteľom na globalizáciu. Blízkosť regionálnych centier, kde možno nájsť pracovné príležitosti. Prijatie do komunity za predpokladu rešpektovania miestnych tradícií a sociálnych väzieb - súdržnosť komunity daná na základni osobných vzťahov a kontaktov.

Prečo mladé rodiny na dedine nechcú

Zhoršená dopravná obslužnosť a následná závislosť na osobných automobiloch, zlý stavebno-technický stav vidieckych budov a pamiatok. Horšia kvalita infraštruktúry a základných služieb, zastarané technické a technologické vybavenie, nedostatočné využívanie moderných komunikačných a informačných technológií. Nízka konkurencieschopnosť, kúpna sila, nedostatočný rozvoj poľnohospodárskych činností, nedostatok nepoľnohospodárskych aktivít. Nedostatok príležitostí priamo v mieste bydliska, malá mobilita pracovných síl. Niekedy naopak prílišná xenofóbie miestnych ľudí voči novým prisťahovalcom. Nízka vybavenosť obcí do 2000 obyvateľov - kanalizácie a vodovody, nedostatok spoločenských a kultúrnych podujatí Nedostatočná dostupnosť miestnych služieb ako zdravotných, sociálnych, poradenských, vzdelávacích.

Aktívny starosta alebo starostka

Čo teda robiť, aby sa sem vrátil s mladými život a všetky služby? Bývania a práce, je to za čím utekajú do mesta. Postaviť bytové domy, predať ich a hneď investovať do škôlky a do školy. Alebo predať obecnej parcely za priaznivé ceny a mladí si radi u Vás postaví domček. Bola by to pomocná ruka, ale svojím spôsobom investícia pre obec. Aktívny starosta alebo starostka dokáže zaistiť rozvoj svojej obce pomocou dotačnom titulov.

Aké je to u Vás na vsi? Podeľte sa s nami o vlastné skúsenosti v diskusii.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: