Bezdomovcom ľahko a rýchlo

Život bezdomovcov nie je prechádzka ružovým sadom. Vyhrnuté nos nad divne ostrojenými postavami stroskotancov v nočných električkách alebo na lavičkách v parku? Tak si na to spomeňte, až budete hádzať do koša ďalšie oznámenia o uložení doporučeného listu


Utrácejte, půjčujte si a investujte - ale s rozumom

Lákavého tovaru a služieb je všade čím ďalej viac. Navyše reklama na každom kroku presviedča, že utrácať možno pokojne is prázdnou peňaženkou. Nemáte dôveru ku splátkovým spoločnostiam? Čo takhle kreditná karta zadarmo alebo výhodný spotrebiteľský úver? Zadĺžiť sa je predsa normálne. Ak patríte k tým 60% domácností přiznávajícím aspoň občasné finančné problémy, majte sa na pozore.

Bezhlavé míňanie a zadlžovanie pre vás nemusí dobre skončiť!

Na pohodlie a luxus sa ľahko a rýchlo zvyká. Ak však človek pri zabíjaní a zadlžovanie sa stratí súdnosť, ľahko môže dôjsť k úhony. Všetko môže začať docela nenápadne. Obvyklých niekoľko dní pred výplatou, kedy peňaženka zíva prázdnotou, sa postupne predĺži prinajmenšom na týždeň. Z výhodné kreditnej karty sa stane žrúta peňazí, pretože vrátiť útratu na účet ešte pred uplynutím bezúročného obdobia sa jednoducho nedarí. Debetný zostatok bankového účtu sa čoraz častejšie a čoraz viac približuje schválenému úverovému rámci. Do plusu sa už nedostane ani po výplate. Obmedziť svoju spotrebu alebo zvýšiť príjmy ale nie je vôbec jednoduché. Jednoduchšie je všetko vyriešiť pôžičkou. Veď predsa zadĺžiť sa je dnes úplne normálne. Na jej splácania sa potom vezme ďalšie pôžička. Čo na tom, že ešte v lete nie sú zaplatené všetky splátky za darčeky na Vianoce. Peňazí sa ale stále nedostáva. Ďalšie pôžička však neprichádza do úvahy, pretože klient neplniaci svoje záväzky ďalšie peniaze v banke jednoducho nedostane. Na stole sa začínajú kopiť zloženky a upomienky včas nevyplatených faktúr.

Operátor vyhráža vypnutím telefónu, distribútor elektriny odpojením elektromera

V pošte sa začínajú objavovať listy s doručenkou ponúkajúca poslednú možnosť vyriešiť nezaplatenie dlhov zmierlivou cestou. Situácia začína byť vážna, ale stále sa dá ešte zvládnuť. To ale len za cenu osobných obetí spočívajúcich v predaji niektorých vecí a zmene životného štýlu. Príjmy možno zvýšiť treba tak, že si človek priberie druhé zamestnanie alebo bude tráviť víkendy po brigádach.

Nájdite si kvalitného finančného poradcu

Ak sa ale namiesto toho pokúsite pred problémami utiecť, prestanete preberať doporučenú poštu a peniaze na vyriešenie tých nejneodbytnějších veriteľov si požičiate na drahý úrok, môže byť váš osud spečatený. Venujte radšej trochu času plánovania s kvalitnou finančným poradcom.

Byt ako výhodná investícia

Bývať vo vlastnom je sen mnohých ľudí. Ako platiť drahé nájomné, radšej splácať hypotéku. To je pravda. Ako ale bolo povedané, hypotéka predstavuje veľký záväzok na desiatky rokov. Rad ľudí však na jej vybavenie pristupuje, ako by išlo o pôžičku na kúpu televízie. Ponuky hypotekárnych bánk sa zdajú byť natoľko výhodné a výber bytov natoľko príťažlivý, že odolať je ťažké aj pre ľudí, ktorí majú inak dosť hlboko do vrecka. Hlavné riziko súčasnej situácie na slovenskom hypotekárnom trhu spočíva práve v dostupnosti hypoték. Úrokové sadzby leží blízko svojich historických miním a konkurenčný boj bánk o klientov vrcholí. Bohužiaľ nízke úrokové sadzby sú garantované väčšinou len pre prvé krátke obdobie ich fixácie. Pritom ich budúci rast je skoro istý. S úrokovými sadzbami porastie aj výška splátok hypoték. To môže rade ľudí spôsobiť nečakané ťažkosti. Hypotéku dnes môžu dostať aj ľudia, ktorí nie sú schopní doložiť výšku svojich príjmov. To je v zásade dobre, pretože banka by nemala myslieť za klientov. Môže to ale byť zdrojom mnohých budúcich osobných tragédií.

Ak je túžba po vlastnom bývaní natoľko veľká

že človek urobí pre splnenie svojho sna takmer čokoľvek, môže sa mu ľahko stať, že svoje finančné možnosti preceňuje. Nakoniec môže mať miesto bytu len hromadu dlhov. Ďalšie stále sa rozširujúca skupinu potenciálnych nešťastníkov predstavujú ľudia, ktorí si na úver zaobstarávajú druhý alebo dokonca aj ďalšie byt len ako investíciu. Pri dostatočne dlhej dobe splatnosti hypotéky, dnešných nízkych úrokových sadzbách a vysokých cenách trhového nájomného sa môže zdať, že sa jedná o jeden z najlepších spôsobov dosiahnutia bezpracného zisku. Ak však investor nadhodnotu príjmy, podcenia náklady aj riziká, pravdepodobne prerobí.

Bezdomovcom ľahko a rýchlo

Štát sa doslova bezdomovcom je celkom jednoduché. Možnosť prísť o strechu nad hlavou je totiž reálnejšie, než si je väčšina ľudí ochotná pripustiť. Nie je pritom potrebné dlhovať milióny. Prísť o byt či rodinný dom a väčšinu ďalšieho majetku možno aj kvôli ďaleko menším sumám. Stačí treba podpísať zmluvu obsahujúce vysoké sankcie pre prípad neplatenie a potom na nejakú dobu zaujať polohu mŕtveho chrobáka. Každý, kto požičiava peniaze, o ne len nerád prichádza. Je pritom jedno, či ide o banku, splátkovú spoločnosť alebo fyzickú osobu. Líšiť sa môžu snáď len použité metódy a dôslednosť vymáhanie dlhu. Každý dlžník však musí počítať s tým, že mu jeho veriteľ skôr či neskôr skomplikuje život.

Spoliehať na zdĺhavým konaniam a neohrabanosť českých súdov sa pritom nemusí vyplatiť

Exekútor môže na dlžníkove dvere zaklopať skôr, než sa nádeje. Proces pozostávajúci z podania žaloby, súdneho konania, vydanie rozsudku a nakoniec aj nariadenie exekúcie sa dá zvládnuť v niektorých prípadoch aj počas pár mesiacov. Vždy existuje niekoľko momentov, keď má dlžník možnosť obmedziť ďalšie ťažkosti a znížiť svoje budúce straty. Ak ich ale nevyužije, s veriteľom odmieta komunikovať a oznámenie o uložení doporučených poštových zásielok hádže do koša, musí počítať s veľmi nepríjemnými dôsledkami.

Súdny exekútor poverený vykonaním exekúcie má zákonnú povinnosť zabezpečiť majetok dlžníka


tak, aby z výnosu jeho predaja pokryl vymáhanú sumu, náklady predchádzajúcich konania a trovy exekúcie. Pôvodný dlh sa pritom môže aj zněkolikanásobit. Exekútor môže v dražbe predať aj byt, rodinný dom či inú nehnuteľnosť dlžníka, a tým z neho de facto urobiť bezdomovcov. Podobne možno prísť aj o užívacie právo k družstevnému bytu. Prípadov, ktoré takto skončí, sú stovky a stále ich pribúda.

Ako sa nestať bezdomovcom

Bezdomovcom sa dobrovoľne stane asi len málokto. S ohľadom na očakávaný budúci vývoj však možno predpokladať, že mnohých ľudí nútených žiť na okraji spoločnosti, sa budú rozrastať. Bohužiaľ je posilní zrejme aj ľudia, ktorí neodhadli svoje možnosti a nezvládli svoje dlhu. Nebude pritom dôležité, či sa do zložitejšej situácie dostali výhradne svojim vlastným pričinením, alebo nepriazňou osudu. Zvádzať problémy na zhodu nešťastných náhod je pritom obvyklé. Práve preto by mal každý človek na možné riziká myslieť vždy, ako sa zadĺži. Nikdy nemožno spoliehať na to, že všetko pôjde úplne hladko a neobjaví sa žiadne komplikácie.

Splátky úveru môžu vzrásť a schopnosť dlžníka je splácať naopak môže poklesnúť

Dôvodom môže byť strata zamestnania, zhoršenie zdravotného stavu alebo aj niečo iné. Rad rizík možno pritom pokryť vhodným poistením. V Česku sú však ľudia zvyknutí zatiaľ poisťovať skôr len svoj majetok. Každý človek by však mal začať u zmapovanie svojej finančnej situácie. Mal by mať prehľad nielen o tom, koľko zarobí, ale tiež o tom, koľko a za čo utráca. Udržanie rovnováhy medzi príjmami a výdavkami však nestačí. Treba tiež myslieť na budúcnosť. Znamená to vytvárať si v časoch relatívneho dostatku finančnej rezervy pre prípad zhoršenia životnej situácie. Ak človek nie je schopný žiadne rezervy vytvárať, nemal by sa ani zadlžovať. Keď nič neušetrí, ako chce splácať pôžičku?

Čo keď navyše bude mať ďalší nečakaná vydanie?

Ak sa dostane človek do finančnej ťažkostí, je vôbec najdôležitejšie nehádzať problémy za hlavu. Problémy treba riešiť v čase, keď ešte riešiteľné sú. Ak nie je možné znížiť výdavky alebo zvýšiť príjmy, nie je zbyt ako získať peniaze na úhradu dlhov predajom zbytného majetku. Požičiavať si ďalšie peniaze na splácanie predchádzajúcich dlhov je krajne riskantné. Výnimku môže tvoriť len reštrukturalizácia záväzkov formou ich zlúčenie a zníženie splátok vďaka predĺženie splatnosti. Takéto riešenie dnes ponúka aj rad bánk. Vo vzťahu s veriteľmi je vôbec najdôležitejšie, aby s nimi dlžník neprestal komunikovať a nesľuboval im nič, čo nemôže splniť.

Stratí Ak dlžník dôveryhodnosť, prehral

Dokáže Ak však ponúknuť veriteľovi dostatočné záruky splatenia dlhu, hoci za dlhšiu dobu, než bolo pôvodne dohodnuté, väčšinou má veľkú šancu, že sa s ním nakoniec dohodne. Dlžník si tak môže ušetriť veľa nepríjemností, času, nervov aj dodatočných nákladov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: