Vývoj dieťaťa v prvom roku života

Každé dieťa je iné a jeho vývoj je tak jedinečný. Rýchlosť, s akou sa Vaše dieťa bude vyvíjať v prvom roku života, nenaznačuje takmer nič o jeho budúcich schopnostiach a inteligenciu.


Vývoj dieťaťa často prebieha v určitých skokoch, po ktorých nasledujú obdobia, kedy sa Vám zdá, že sa nič nové nedeje. Deti sa učia nové zručnosti v podobnom poradí, viac sa však líšia doba, kedy si novú zručnosť osvojí. Môže sa Vám aj zdať, že dieťatko zabudlo nejakú predtým získanú zručnosť. To nemusí nič znamenať, môže to značiť len, že sa práve učí niečo nové a čoskoro Vás touto zručností prekvapí. V prípade akýkoľvek pochybností o psychomotorickom vývoji dieťaťa, sa vždy poraďte s príslušným pediatrom, ku ktorému chodíte.

Základné novorodeneckej reflexie

Dôležitým bodom pri vyšetrení je hodnotenie novorodeneckých reflexov:

* Akustiofaciální reflex od 10. dňa,
* Hľadací reflex do 3. mesiaca,
* Chůzový reflex do 3. mesiaca,
* Sací reflex do 4. mesiaca,
* Reflexné úchop na horných končatinách od 4. mesiaca,
* Moro reflexie do 4. mesiaca,
* Reflexné úchop na dolných končatinách do 12. mesiaca

Vývoj hrubej a jemnej motoriky

Pri hodnotení vývoja hrubej a jemnej motoriky a psychického vývoja dieťaťa, je potreba na začiatku vykonať základné somatické vyšetrenie: zhodnotenie výživy, interné vyšetrenie, zmeranie základných rastových parametrov.

Vývoj dieťaťa v 1. mesiacmi

* Hlavička dieťaťa padá dozadu
* Pokúša sa zdvihnúť hlavu
* Kope nohami
* Na silné zvuky reaguje trhnutím celého tela

Väčšinu dňa dieťa prespí. Narastá mu svalový tonus. Hovorte na bábätko kľudným tónom, to bábätku dodáva pocit bezpečia. Na váš hlas je zvyknuté ešte z bruška. Dieťa cíti vôňu materského mlieka. Pribúda približne 200 g za týždeň. Dorozumievacím prostriedkom je plač, ktorý môže znamenať hlad, boľavé bruško, mokrú plienku, úzkosť a pod

Nebojte sa, že dieťa rozmazlíte. Deti, ktorých potreby sú v najranejšom veku uspokojované, majú zdravo vyvinutú sebadôveru i dôveru vo svoje okolie.

* Svetlo: bábätko je citlivé na jasné svetlo. Jestli mu svieti do očí, začne žmurkať, mžourat, priviera oči. Najviac dieťa zaujímajú pohybujúce sa predmety výrazných farieb a tvarov. Hračkami pomáhate k rozvíjanie vizuálnych schopností.
* Sluch: dieťa počuje, otáča hlavou po smeru zvuku Vášho hlasu. Už od narodenia má takmer tak dobrý sluch, ako dospelý. Jeho prah počuteľnosti je však u neho oveľa nižšia. Keď dieťa spí, nechoďte okolo neho ako po špičkách, nešeptejte a nepokúšajte sa o úplný pokoj. Dieťa by si tomuto režimu rýchlo privykol a neskôr by sa budilo pri najmenšom zvuku.
* Zrak: bábätko nemá ešte úplne vyvinutý zrak. Napriek tomu sa však neustále dožaduje očného kontaktu s Vami. Predmety dokáže sledovať vo vzdialenosti 15-25 cm.
* Hmat: dieťa rozozná, ak je prostredie studené, teplé, suché alebo vlhké.

Vývoj dieťaťa v 2. mesiacmi

* Drží vzpriamenú hlavičku po dobu asi 5 sekúnd
* Začína dvíhať nohy
* Zrakom sleduje pohybujúce sa predmety
* Reaguje na zvuky
* Usmieva sa

* Zvuky: dieťa uprednostňuje zvuky, ktoré počulo ešte pred narodením (hudba, práčka, rádio, televízia a pod). Dieťa sa otáča za zvukom hovoriacich ľudí, počúva je. Hovorte na dieťa úplne prirodzene.
* Plač: niektoré deti skoro neplačú, iné môžu plakať dlho bez určitého dôvodu.

Vývoj dieťaťa v 3. mesiacmi

* Dvíha hlavičku vysoko, už ju udrží asi 1 minútu
* Naživo sa pohybuje
* Zrakom a pohybom hlavy sleduje predmety
* Zaujíma sa o svoje okolie
* Vedome sa usmieva

* Hmat: dieťa si prezerá hračku, obchytáva ju, búcha s ňou, dáva ju do pusinky. Najvhodnejšie sú rôzne hrkálky a ďalšie hračky, ktoré sa dajú umývať. Dieťa sa pozerá na svoje ruky, nohy.
* Smiech: dieťa chrobák, vrní, výška. Keď Vás uvidia, začne sa radovať a mávať ručičkami. Vie sa radovať z ľudí okolo seba, ktorí mu sú príjemní.

Vývoj dieťaťa v 4. mesiacmi

* Pri priťahovanie za ruky dvíha hlavičku
* Rohlíží si vlastné ruky a hrá si s nimi
* Otáča sa za zvukom
* Má dobrý kontakt s dospelou osobou
* Chrobák si
* Hlasno sa smeje

* Ústa: v tejto dobe sú pre dieťa veľmi dôležitá ústa, pretože do nich strká všetko, čo drží v ruke. Hračky by tak mali byť hygienické a bezpečné. Veľmi vhodnou hračkou je tzv hracej hrazda so zavesenými hračkami.

Vývoj dieťaťa v 5. mesiacmi

* Prevracia sa na bok a na bruško
* Začne si přendávat hračku z ruky do ruky
* Vyžaduje Vašu pozornosť
* Rozozná láskavý i prísny tón reči a mimiky
* Odlišuje svojich ľudí od cudzích

* Koordinácia rúk a očí: dieťa sa učí tým, že vkladá veci do úst. Pochopí, aký je rozdiel medzi predmetmi, ktoré drží v ruke. Hračkou sa pre dieťa stáva čokoľvek nové, čo ešte nepozná. Hračky obmieňajte, keď ho omrzí.
* Plač: dieťa používa v tomto období plač vedome. Často po chvíli prestane, aby zistilo, aká je na jeho plač reakcie a ak nie je mu vyhovené, pokračuje ďalej.

Vývoj dieťaťa v 6. mesiacmi

* V sede s oporou má už hlavičku vzpriamenú
* Prevracia sa z bruška na chrbátik
* Přendává hračku z ruky do ruky
* Ozlišuje známe a neznáme osoby
* Žvatlá slabiky

Vývoj dieťaťa v 7. mesiacmi

* Hravo sa otáča z chrbta na bruško
* Hrá si s nožičkami
* Predmet uchopí celou rukou
* Vysloví opakované slabiky

* Prsty: dieťa si už neberie veci, hračky a jedlo do celých dlaní. Začína používať prsty. Jeho stisk je pevný. Dieťa dokáže nezávisle používať palec a ostatné prsty.
* Meno: dieťa si uvedomuje svoje meno. Keď ho počuje, tak sa otáča tým smerom.

Vývoj dieťaťa v 8. mesiacmi

* Sedí bez držania v predklone s oporou vpredu
* Začína už liezť
* Napodobňuje niektoré zvuky dospelých

* Ostražitosť: dieťa začína byť ostražité voči cudzím ľuďom. Ak necháte ho s niekým, koho nepozná, pravdepodobne začne plakať.
* Knihy: zoznámte Vaše dieťa s prvou knižkou. Najprv skúste knižku zvukovú, dieťa zaujme rytmus, farba, vzory obrázkov v knižke.

Vývoj dieťaťa v 9. mesiacmi

* Samo sa posadí
* S oporou sa udrží v stoji
* Chodí dopredu, keď ho držíme za obidve ruky
* Pridržia si hrnček pri pití
* Začína byť zvedavé a vyťahuje predmety z krabíc a zásuviek
* Komunikuje gestami a zvukmi

* Jedlo: dieťa samo žvýká a hryzie pevnú stravu. Skúste mu dať malú lyžičku, aby sa skúšalo samo kŕmiť.
* Hranie: dieťa s hračkami rôzne hází, púšťa sa na zem a čaká, až je zoberiete. Toto vykonáva stále dokola.

Vývoj dieťaťa v 10. mesiacmi

* Vytiahne sa do stoja
* Manipuluje s predmetmi
* Pokúša sa povedať prvý slov mama, otec, dedo, babi

Výchova: teraz by ste mali pri výchove nastoliť určitú disciplínu. Snažte sa viesť dieťa k pochopeniu toho, čo je správne a čo je naopak zlé. Rozhodne dieťa fyzicky netrestajte. Učili by ste ho, že použitie sily je najlepší spôsob na získanie toho, čo chce.

Vývoj dieťaťa v 11. mesiacmi

* Dokáže štát dlhšiu dobu s oporou
* Chodí okolo nábytku
* Hovorí mama, otec
* Rozumie významu niektorých usmernení
* Uchopí medzi palec a ukazovák aj drobné predmety

Vývoj dieťaťa v 12. mesiacmi

* Stoja s istotou
* Urobí prvé samostatné kroky
* Vysypáva a vkladá predmety
* Vysloví dve slová s určitým významom

Ak Vaše dieťa ešte nechodí, nerozpráva, doprajte mu dostatok času. Podporujte ho hrami, spievaním. Hovorte s ním v normálnych vetách. Dobre si rozmyslite, koho budete chcieť pozvať na prvé narodeniny Vášho dieťaťa. Príliš veľa ľudí a dojmov malé dieťa skôr zaťažuje.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: