Súrodenecké vzťahy

Viete prečo je nutné staršie dieťa pripraviť na príchod súrodenca? V akom veku je prvorodený nejlabilnější k príchodu súrodenca? Čím sú súrodenci o proti jedináčkům navyše odbařeni a naopak aké negatívne aspekty môže mať spolužitie súrodencov?


Súrodenecké vzťahy

Ako sa pripraviť na príchod druhého, prípadne tretieho dieťaťa? Staršie dieťa musíme pripraviť na príchod súrodenca, nie je to úloha jednoduchá. Nezáleží na tom, či sú súrodenci dievča a chlapec, dvaja chlapci alebo dve dievčatá. Záleží na rodičoch aký medzi sebou budú mať vzťah.

Harmónia - disharmónie - rivalita

Súrodeneckej vzťah je ako každý blízky vzťah svojou povahou viac alebo menej protichodný. Podľa miery a charakteru je možné usudzovať na kladné i záporné následky súrodeneckého spolužitia.

Kladné stránky súrodeneckého vzťahu:

* Citová opora - vrátane telesného kontaktu
* Zdroj nových podnetov
* Príležitosť naučiť sa kooperáciu
* Pomoc pri riešení problémov
* Vzory pre napodobňovania uľahčenie záťaže na rodičov
* Prirodzená príležitosť pre zdravé súťaženie
* Možnosť vzniku súrodeneckej protistrany ako vyvažujícího faktora voči rodičovskej protistrane

Negatívne vplyvy sú nápadnejšie:

* Súrodeneckej rivality
* Ubíjení sebavedomie, talentu ... mladších súrodencov
* Negatívne dôsledky preferovania jedného dieťaťa na úkor druhým.

Súrodeneckej rivality

1) súrodeneckej rivality akýchkoľvek konfliktov, hádok a rozporov vznikajúcich medzi súrodencami. Je jav pomerné široký a označuje teda rôzne procesy, keď sa súrodenci učia vymedzovať voči sebe, keď obhajuje svoje potreby a záujmy, hľadajú kompromis ... Pri tomto procese jeden druhého veľmi dobre pozná.

2) súrodeneckej rivality ako výrazné, iracionálne nepriateľstvo voči novo narodenému súrodenci - ako voči nebezpečnému objektu. V tomto prípade jeden súrodenec druhého nepozná.

Určitý vek dieťaťa je pre príchod súrodenca viac či menej priaznivý než iný vek. Za kritické vekové rozpätie sa považujú spravidla dva roky. Okolo dvoch rokov dochádza k tomu, že dieťa sa postupne začína orientovať na vonkajší svet. Teraz už vcelku obstojne chodí, dokáže sa vyjadriť, objavilo význam negácie z pravidka je to obdobie vzdoru, dokáže manipulovať s vecami a orientovať sa v známom prostredí ...

Tieto schopnosti však ešte nie sú hotové a dokonalé, ale začínajú práve vznikať. Preto je tento proces v tejto chvíli tiež najzraniteľnejšie a teda aj najbolestivejšiu. Inými slovami zo subjektívneho pohľadu staršieho nový súrodenec vážne narúša stále vrtký poriadok, ktorý je schopné udržať vo svojich veciach. Frustrácia je teda o to väčšie a zároveň je väčšia tendencia k všeobecnému zablokovaniu.

Čo sa prejavuje napríklad:

* Už chodil - teraz sa opäť batolí
* Odvykol si na cumlík - teraz ho vyžaduje
* Pravidelne chodil na nočník - teraz musí nosiť plienky
* Častejšie a bezdôvodne plače

.. proste si týmito spôsobmi k sebe chce svojou matku, ktorá sa teraz plne venuje druhému dieťa, privolať.

Skupiny podľa počtu súrodencov

Pominieme Ak rozdiely v pohlaví a veku, ostávajú nám tieto skupiny

1) jedináčikovia

2) Prvorodený

3) Stredná deti (Druhorodený ale nie najmladší)

4) Benjamínci (Druhorodený a najmladší)

Jedináčikovia - sú považovaní za skupinu u ktorej sa dá aspoň hovoriť o vplyve súrodeneckej konštelácie. Snaha rodičov maximálne zabezpečiť dieťa alebo naopak obavy, že ďalšie dieťa rodičia neuživí vedie častokrát k rozhodnutiu mať len jedno dieťa. Ani systematická podpora materstva mladé matky nepresvedčila.

Hoci jedináčikovia bývali vnímaní ako samoľúbi egocentrici, a niekedy tak dosiahli posmeškov ostatných detí, dnes sú to naopak deti pochádzajúce z troch a viacnásobného rodín. Spoločnosť inklinoval ku konzumnému spôsobu chápania sveta. A práve tento trend dal jedináčkům zelenú a posunul ich význam v rebríčku hodnôt vyššie. Nie všetci jedináčikovia majú rysy komplikovaných osobností. Sú aj takí, ktorí svoje ego nevnímajú takmer vôbec. Nechcú byť súčasťou kolektívu, nevedia sa asociovať. Táto vyhraněnost môže priniesť tie najlepšie výsledky na poli vedeckom, umeleckom alebo športovým. Individualita je tu vnímaná ako bonus,

Prvorodení - rovnako ako jedináčikovia, sú pod veľkým tlakom rodičov, aby prevzali ich normy. Charakterizuje je teda všeobecný pocit preťaženia a prejavuje ako perfekcionizmus. Tlak na prvorodené je daný aj tým, že lepšie rozumejú pokynom rodičov. Keď sa súrodenci bijú, pre rodičov je prirodzenejšie osloviť prvorodeného, pretože vie, že ten už presne znamená ich slovám - u mladšieho si nebývajú tak istí. Z toho vyplýva, že nielen prvorozenci majú sklon sa identifikovať s rodičmi viac ako Druhorodený, ale aj naopak rodičia ako dospelí lepšie rozumie svetu prvorodených ako mladších detí.

Druhorodený - sú tiež pod tlakom prijať normy rodiny, rovnako ako každý člen akékoľvek malé skupiny, ale ocenenia za prijatie rodinných noriem je pomerne malá v porovnaní s ocenením, ktoré sa dostáva prvorodeným. Dôvod pre toto tvrdenie môže spočívať už v tom, že v porovnaní s prvorodeným majú minimálne jednoročnej stratu a teda sa im nemôžu vyrovnať.

Druhorodený sú spravidla vopred odsúdení k neúspechu v porovnávanie s staršími súrodencami, preto volí menšie zlo - hľadajú náhradné ciele. Tu by rodič nemal používať porovnanie - podívej ako je Pepíček šikovný (5 rokov) zato ty si Jakub (3 roky) neuklidíš nikdy poriadne. Stačí si spomenúť ako na tom bol Pepíček vo veku 3 rokov s upratovaním a hneď bude situácia iná. Deti vďaka svojej vzájomnej podobnosti a úlohu v rodinnom systéme, majú sklon sa navzájom porovnávať. Pri tomto porovnaní spravidla založené lepšie prvorodení vďaka svojmu vekovému náskoku.

V detstve nebýva pozície prostredných detí ružová - nech im je ale útechou, že majú slušné šance stať sa nekonfliktnom partnermi. Psychológovia ich charakterizujú ako skvelé diplomatmi, vytrénované z urovnávania sporov medzi najstarším a najmladším súrodencom.

Benjamínci - sú tiež formovanie mechanizmom druhorozených, k čomu ešte pristupuje strhávanie do nižších štádií vďaka túžbe rodičov mať stále dieťa, ktoré môžu vychovávať.

Čím môže rodič podporiť dobré vzťahy súrodencov?

Nedeľte role - po narodení bábätka sa snažte neskĺznuť k tomu, že mamička je tu pre malého, staršie nech ide za oteckom!

Delta svoj čas - každý z rodičov by si mal nájsť chvíľku, ktorú bude spravodlivo venovať každému dieťaťu osobitne.

Zájdite si do cukrárne, robte obľúbenú činnosť dieťaťa, len jemu na želanie rozprávajte rozprávku, nezabúdajte sa pomaznať.

Rozlišujte - rešpektujte odlišnosti svojich detí - to platí pre voľný čas, prístup ku komunikácii s dieťaťom, apod

Nezasahujte - nesnažte sa vyriešiť všetky spory svojich detí, pokúste sa im dať čas, hŕbu vecí si vyriešia sami medzi sebou.

Ak vidíte, že jedno dieťa zakaždým vyjde ako porazenej, preberte to s ním, opýtajte sa, či je napríklad s výsledkom delenia sladkostí spokojné, či je to tak v poriadku, poraďte mu, ako sa zachovať nabudúce.

Buďte spravodliví - nespravodlivá rozhodnutia rodičov si so sebou dieťa nesie po dlhú dobu. Ak ide o spory, o ktorých neviete, ako začali, priznajte, že si neviete rady a nemôžete súdiť.

Rozhodne nestavajte jedno z detí do pozície čiernej ovce alebo naopak nepředhazujte stále dobrý príklad v súrodenci. Tým len podporíte nevraživosť a súťaživosť.

Súkromia detí

Čím väčší je vekový rozdiel medzi súrodencami, tým viac musíme rešpektovať ich súkromie. Ak nemáte možnosť poskytnúť súrodencom komfort vlastného izby, prispôsobte ich spoločný izbu tak, aby mali každý svoj vlastný priestor, súkromie, intimitu. Zvlášť ak sú rozdielneho pohlavia a veku. Najhoršie obdobie je potom doba dospievania.

Vzájomné stráženie

V prípade, že staršie dieťa občas postráži mladšieho súrodenca, aby si rodičia mohli vyraziť do spoločnosti (okrem prípadov, keď matka sedí celé večery krčme), alebo ak sú obaja v zamestnaní, na tom nie je nič zlého. Lenže sú prípady, kedy je stráženie mladšieho súrodenca denné povinnosťou, kedy staršie dieťa nemá čas na učenie ...

Tu nastáva problém, jednak sa zvyšuje averzie na brata alebo sestru, ktorí za to prakticky nemôžu alebo voči rodičom, ktorí to zvyčajne považujú za neoprávnený vzdor.

Život medzi súrodencami skrátka predpokladá neustále úsilie o vybilancovaný vzájomných vzťahov a rozvíjanie stratégie, ako akceptovateľne obhájiť svoj životný priestor.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: