Striedavá starostlivosť - deti po rozvode

Rešpektujte potreby dieťaťa! Preberte s dieťaťom všetky výhody a nevýhody striedavé starostlivosti. Pre malé dieťa nie je vhodné neustále sťahovanie. Ako úspešne zvládnete striedavú starostlivosť? Striedavá starostlivosť a financie.


Striedavá starostlivosť z finančného a osobného hľadiska

Vzhľadom k skutočnosti, že rozvode podlieha každé tretie manželstvo, je otázka starostlivosti o deti po rozvode manželstva veľmi aktuálne. Tradičný model, kedy dieťa zostane s matkou a otec ich vidí na vopred naplánovaných návštevách, už nie je pre mnohé otca atraktívne. Mnohé z nich chce viac. V súčasnosti môže byť striedavá starostlivosť docela vyhovujúcim riešením. Dieťa je v kontakte s oboma rodičmi a tým je zabezpečená aj obojstranná výchova. Striedavá starostlivosť môže prinášať istú úľavu v tom, že rodič nie je na všetky starosti sám, zároveň ale znamená rozdelenie sa o určité výhradné postavenie a prijatie nejakých obmedzení

Striedanie detí týždeň po týždni ...

Striedavá starostlivosť sa uskutočňuje zvyčajne po týždňoch, čiže dieťa trávi jeden týždeň u otca a druhý u matky. Nie je to ale pre dieťa iba kolobeh sťahovanie z jedného domu do druhého? V praxi to znamená, že dieťa bude mať všetko dvakrát. Dva domovy, dva svoje izby, dvakrát viac vecí apod Štát sa môže aj to, že bude nútené navštevovať zakaždým inú školu, ak sú domácnosti od seba príliš vzdialené. Nebude z toho všetkého dieťa zmätené?

Striedavá starostlivosť ako ideálne riešenie pre pracovne vyťažených rodičov

Veľa rodičov je v súčasnosti zaneprázdnených zamestnaním, takže im môže prísť vhod forma striedavé starostlivosti, kedy si rozplánují čas, ktorý budú venovať dieťaťu a prácu. Situácia sa ale môže skomplikovať v prípade, keď máme viac detí. Prirodzene bude mať každé z nich iné záľuby, inokedy tréningy apod Ďalším aspektom je založenie novej rodiny, v ktorej sú opäť ďalšie deti.

Rešpektujte potreby dieťaťa!

Pri rokovaní o striedavé starostlivosť dominujú väčšinou rodičia a súd. Nesmieme však ani zabúdať na dieťa a jeho potreby. Čo bude v tomto smere pre dieťa dôležité? Najprv si s dieťaťom v pokoji rozprávaj o tom, čo by chcelo a jeho rozhodnutie rešpektujte. Vysvetlite mu aj Vaše stanovisko a odôvodnite ho.

Preberte s dieťaťom všetky výhody a nevýhody striedavé starostlivosti

Zariaďte si takú vzdialenosť od bydliska partnera, aby dieťa nemuselo striedať školu a aby mohlo mať stále rovnaké kamarátov. Obaja partneri by sa mali snažiť neposkytovať dieťaťu žiadne výnimočné výhody práve u neho. Dieťa by sa nemalo stať závislé iba na jednom z rodičov, ale uchovať si pekný vzťah k obom. Rodičia by mali podporovať kladný vzťah dieťaťa k bývalému partnerovi.

Rozhodujúca je najmä želanie dieťaťa

Dieťa má mať právo sa samo rozhodnúť, kde chce bývať (či u matky alebo otca), či sa chce v bývaní striedať, prípadne po akej dobe apod Nadväzujúce výčitky zo strany rodičov nie sú na mieste. Striedavá starostlivosť však nie je univerzálnym riešením pre každého. Dôležitú úlohu zohráva vek a povaha dieťaťa.

Pre malé dieťa sa asi neustále sťahovanie príliš hodiť nebude

pretože ho to môže unavovať. Neľahké chvíle nastávajú aj v období puberty, kedy rodičia ľahko nad dieťaťom stratí kontrolu. Striedavá starostlivosť je teda hlavne o vzájomnej spolupráci, komunikácii rodičov, ktorí sa dokážu povzniesť nad svoje nezhody. To je ale často problémovou oblasťou.

Ako úspešne zvládnete striedavú starostlivosť?

Všetko záleží na vzájomnej schopnosti a ochote rodičov dohovoriť sa a brať pritom hlavne do úvahy hlavne prospech dieťaťa. Dieťa v žiadnom prípade nemá byť prostredníkom v vyriešenie sporov medzi otcom a matkou.

Rodičia by si mali stanoviť podobné výchovné princípy vo výchove

Fakt, že jeden rodič dieťaťu niečo dovolí a druhý nie, môže viesť k tomu, že dieťa bude chcieť byť s "hodným" rodičom. Rodičia, neohovárajte jeden druhého pred dieťaťom! Dieťaťu má byť vysvetlené, prečo sa spolu rodičia rozvádzajú.

Konflikty rodičia riešia zásadne medzi sebou a bez prítomnosti dieťaťa

Po uplynutí doby pobytu u jedného z rodičov, sa pokojne stretnite a povedzte si vzájomné skúsenosti s výchovou! Rodičia majú jeden druhého pravdivo informovať o priebehu pobytu. Rodičia by mali spolu komunikovať, navzájom sa tolerovať a rešpektovať. Rodičia si majú v čase, keď u nich dieťa je, vyhradiť čas pre neho, venovať sa dieťaťu, starať sa o neho a užívať si spoločné chvíľky. Striedavá starostlivosť nie je vyhlásenie súťaže o lásku dieťaťa!

Nie je vhodné nakupovanie drahých darčekov kvôli získaniu obľuby

V prípade spolužitie rodičov s novým partnerom nie je vhodné dieťaťu hneď vnucovať názory a postoje tejto osoby. Vzťah sa má utvoriť postupne a nenásilne.

Striedavá starostlivosť a financie

Pri striedavé starostlivosť sa na výchove a výžive detí podieľajú obaja rodičia rovnakým spôsobom. Nie je teda nutné vymáhať žiadne alimenty, pretože každý z rodičov má u seba dieťa po rovnakú dobu a to obdobie sa o neho stará.

Nárok na výživné pri striedavé starostlivosti

Dôležité je, v akej miere každý z rodičov o dieťa stará. Ak sa dieťa nachádza v striedavej starostlivosti v rovnakom pomere, tak neexistuje žiadny dôvod, prečo by jeden z rodičov musel výživné platiť.

Daňové zvýhodnenie a nezaopatrené dieťa v striedavej starostlivosti

Podmienky pre daňové zvýhodnenie na dieťa v striedavej starostlivosti sú stanovené v zákone o dani z príjmov. Podmienkou je, že sa bude jednať o nezaopatrené dieťa, ktoré s daňovníkom žije v domácnosti (pritom dočasný pobyt dieťaťa mimo domácnosť neovplyvňuje možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia). Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa v striedavej starostlivosti teda môže uplatniť, ak dostane zamestnávateľ vyhlásenie, že toto zvýhodnenie neuplatňuje súčasne iná osoba (myslí sa tým najmä druhý z rodičov). To možno zabezpečiť napríklad písomným vyhlásením bývalého manžela alebo potvrdením jeho zamestnávateľa.

Dohoda vo finančných záležitostiach

Otázkou je, ako riešiť jednorazové väčšie položky (napríklad lyžiarsky kurz, tábor apod). A kto bude poberať dávky súvisiace s dieťaťom? Na týchto záležitostiach treba sa rozumne dohovoriť.

Striedavá starostlivosť je pomerne "mladá"

vznikla až v r. 1998 Striedavé výchova bola umožnená novelou zákona o rodine, v Českej republike od roku 1998. Porozvodová starostlivosti je upravená českými zákonmi, ale vzťahujú sa na ňu aj niektoré medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách. Významná je predovšetkým Dohovor o právach dieťaťa. V zákone o rodine je stanovené, že súd určí, komu bude dieťa zverené do starostlivosti a akým spôsobom sa bude prispievať na jeho výživu.

Ak sú obaja rodičia spôsobilí k výchove dieťaťa

a majú o výchovu záujem, môže byť dieťa zverené aj do striedavé výchovy (ak to však bude v súlade so záujmami a potrebami dieťaťa). Súd bude zaujímať prostredia, v ktorom rodičia žijú, vrátane zamestnania a ekonomickej situácie. Súd si môže od zamestnávateľa aj vyžiadať údaje o zárobku. Rešpektujte potreby dieťaťa! Preberte s dieťaťom všetky výhody a nevýhody striedavé starostlivosti. Pre malé dieťa nie je vhodné neustále sťahovanie. Ako úspešne zvládnete striedavú starostlivosť? Striedavá starostlivosť a financie. Nárok na výživné pri striedavé péči.Děti, rodina, striedavá, starostlivosť, rozvod, advokát, dohoda, nárok, otec, matka, výživné, dane, výhody, nevýhody, poistenie, striedanie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky