Prvá pomoc pri zranení dieťaťa

Malé deti sú všetečky, všade musí vliezť a preskúmať každé zákutie. I keď starostlivo zabezpečíte domácnosť, môže sa stať, že si dieťa spôsobí nejaký úraz. Poradíme Vám, ako postupovať, keď sa dieťaťu stane nehoda.


Vybavená lekárnička v domácnosti

Majte doma vybavenú lekárničku, pre prípad, že by sa Vášmu dieťaťu stala nehoda.

Obsah lekárničky

* Nožnice
* Pinzeta
* Zatváracie špendlíky
* Náplasti s vankúšikom o rôznych veľkostiach
* Náplasť
* Tekutý púder
* Vata
* Gázový obväz
* Pružné ovínadlo
* Trojrohá šatka
* Sterilné obväz na prekrytie rany
* Dezinfekčný roztok
* Gumové škrtidlo

Vdýchnutie cudzieho predmetu

Malé deti hneď všetko dajú do pusy. Je to normálne, pretože tieto predmety skúmajú. Ak malý predmet alebo kúsok potravy uviazne v dýchacích cestách dieťaťa, je dôležité dostať daný predmet rýchlo z najužších miest dýchacích ciest, aby mohlo dieťa znovu normálne dýchať.

Najvhodnejšia doba, kedy volať lekára, vdýchne Ak dieťa predmet

Zavolajte ihneď pohotovostné službu, ak dieťa prestane dýchať, nemôžete cudzí predmet odstrániť, dieťa sa dusí aj po odstránení prekážky.

Prvá pomoc pri vdýchnutí cudzieho predmetu

* U dojčatá: držte dieťa tvárou dole v polohe, v ktorej má hlavu nižšie ako trup. Oprite si dieťa o predlaktie, alebo je držte dole hlavou za členky. Následne dieťa udrite až štyrikrát medzi lopatky. Akonáhle dieťa nezačne hneď po odstránení prekážky z dýchacích ciest normálne dýchať, začnite ihneď s umelým dýchaním.
* U väčšieho dieťaťa: sadnite si alebo kľaknite na jedno koleno a položte si dieťa bruchom cez koleno, hlava mu visí dole. Jednou rukou podopierajte dieťaťu hrudník, druhou rukou je niekoľkokrát udrite medzi lopatky. Ak sa Vám nepodarí prekážka týmto spôsobom odstrániť, preskúmajte dieťaťu prstom ústa a snažte sa vytiahnuť prekážku z krku. Dávajte pozor, aby ste namiesto toho nezasunuli daný predmet ešte hlbšie. Ak ani toto nepomohlo, posaďte si dieťa na kolená tvárou dopredu. Jednou rukou mu podoprite chrbát, druhú Zatnite v päsť s palcom dovnútra a priložte ju do polovičnej vzdialenosti medzi pupkom dieťaťa a spodným koncom hrudnej kosti. Ostro zatlačte dovnútra a nahor, a to až štyrikrát. Akonáhle dieťa nezačne hneď po odstránení prekážky z dýchacích ciest normálne dýchať, začnite ihneď s umelým dýchaním.

Dusenie

Dieťa sa môže začať dusiť čímkoľvek, čo mu leží na tvári alebo upcháva ústa a nos.

Najvhodnejšia doba, kedy volať lekára, dusí ak sa dieťa

Zavolajte ihneď pohotovosť, ak dieťa upadne do bezvedomia, prestane dýchať, treba len na niekoľko sekúnd, má akékoľvek znepokojujúce príznaky.

Prvá pomoc pri dusení

* Zdvihnite dieťa, alebo odstráňte to, čo mu zakrýva tvár. Skontrolujte, či je dieťa pri vedomí a či dýcha. Ak nedýcha, začnite ihneď s umelým dýchaním, súčasne požiadajte niekoho, aby zavolal pohotovosť.
* Ak dieťa dýcha, ale je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy a potom zavolajte pohotovosť.
* Ak je dieťa pri vedomí, ukľudňujete je.

Topenie

Malé deti môžu tonout aj vo veľmi plytkej vode. Ak sa malému dieťaťu dostane na tvár voda, reaguje automaticky tak, že sa chce zhlboka nadýchnuť, aby mohlo zakričať, namiesto toho, aby zdvihlo tvár z vody.

Najvhodnejšia doba, kedy volať lekára, tone ak dieťa

Zavolajte ihneď pohotovosť, ak bolo dieťa zachránené pri topenie, a to, aj keď nebolo v bezvedomí.

Prvá pomoc pri topenie

* Zistite, či je dieťa pri vedomí a či dýcha. Ak dieťa kašle, dusí sa alebo zvracia, potom aj dýcha. Ak hrozí nebezpečenstvo, že má dieťa poškodený krk alebo chrbticu, zdvíhajte je veľmi opatrne a neotáčajte mu s chrbticou.
* Ak dieťa dýcha, ale je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy, aby mu voda mohla vytiecť z úst a pľúc, súčasne ihneď zavolajte pohotovosť. Prikryte dieťa a preneste je čo najrýchlejšie do teplej miestnosti, pretože môže byť veľmi prechladnuté aj po krátkom ponorení do studenej vody.
* Ak je dieťa pri vedomí, utěšujte je, ukľudňujete a dbajte, aby bolo v teple.
* Ak dieťa nedýcha, nestrácajte čas snahou dostať mu vodu z pľúc. Vyčistite mu z úst všetky nečistoty (blato, trávu ai) a začnite hneď vykonávať umelé dýchanie. Súčasne ihneď zavolajte pohotovosť. Vytrvajte s umelým dýchaním, kým nepřijede lekár, alebo kým dieťa nezačne samo dýchať. Akonáhle dieťa začne samo dýchať, dajte ich do stabilizovanej polohy.

Popáleniny a obarenia

Popálenina, ktorá zasiahne väčšiu plochu dieťaťa, je pre nich nebezpečná, pretože poškodenú plochou kože uniká z tela tekutina a môže sa do nej dostať infekcia.

Najvhodnejšia doba, kedy volať lekára, opar ak sa dieťa

Po poskytnutí prvej pomoci zavezte dieťa do nemocnice, ak popálenina zaberá väčšiu plochu, než je veľkosť dlane dieťaťa, alebo popálenie spôsobil elektrický prúd.

Prvá pomoc pri popálení, oparenie

* Popáleniny ihneď ochlaďte pod studenú, pomaly tečúcou vodou. Priložte ľadové obklady zo sterilný látky, na niekoľko desiatok minút. Ak na dieťaťu horia šaty, porazte dieťa na zem a uhaste oheň váľaním po zemi, dekou, závesom, svetrom apod Pokiaľ možno sa vyhýbajte hlave dieťaťu. Nelejte na dieťa vodu, ak je dieťa v blízkosti elektrického zariadenia. Nesnažte sa plamene uhasiť horľavou látkou, napríklad nylonom.
* Vytvorí Ak sa dieťaťu pľuzgier, priložte na neho kryt zo sterilnej látky a upevnite ho na miesto náplasti. Pľuzgier neprepichujte, chráni totiž poškodené miesto, kým sa nevytvorí nová koža. Na popáleninu nedávajte žiadnu masť.
* Ak má dieťa kožu popálenia chemickými látkami, opláchnite kožu veľkým množstvom studenej vody. Nenechajte však stekať vodu na miesta, ktorá ešte nebola zasiahnutá.
* Sledujte, či sa u dieťaťu neprejaví príznaky šoku.

Stabilizovaná poloha

Stabilizovaná poloha je najbezpečnejšia poloha, pretože bráni jazyku v zapadnutie do krku a zablokovanie dýchacích ciest. Zároveň tiež vylučuje nebezpečenstvo vdýchnutia zvratkov a nasledujúceho dusenie. Dieťa nedávajte do stabilizovanej polohy, v prípade, že by dieťa mohlo mať poranenia krku alebo chrbtice.

* Obráťte tvár dieťaťa k sebe, jeho brada má byť predsunutá. Pažu dieťaťa, ktorá je k Vám bližšie, zarovnajte pozdĺž boku dieťaťa a ruku zasuňte pod zadok dlaňou nahor. Vzdialenejšie pažu dieťaťa ohnite dieťaťu na hrudník a prekríži vzdialenejšie nohu cez bližšie.
* Položte pred dieťa deku, alebo kabát, sveter. Chráňte mu tvár jednou rukou, druhou rukou ich uchopte za bok. Překulte dieťa smerom k sebe na deku, alebo kabát, sveter.
* Skontrolujte, či dieťa nemá upchatý nos alebo ústa, potom mu ohnite do pravého uhla hornej paži a nohu, aby sa o ne dieťa opieralo. Dolné pažu vysuňte spod boku a nechajte voľne spočívať pozdĺž tela.
* Prikryte dieťa dekou, kabátom, svetrom, potom zavolajte pohotovosť. Buďte u dieťaťa, kým nepřijede pomoc. Kontrolujte každé tri minúty dýchanie dieťaťa a jeho srdcovú činnosť, ak malo dieťa zástavu srdca.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: