Hyperaktívne dieťa

Je Vaše dieťa neposlušné, spupný, agresívne, vzdorovito? Nehľadajte za všetkým Vašej zlú výchovu, môžete mať totiž doma hyperaktívne dieťa. Poradíme Vám, ako Vaše certik zvládať a korigovať ďalšie prejavy jeho hyperaktivity.


U hyperaktívnych detí sa často objavujú ekzémy, priedušková astma, alergie, sú náchylné na ochorenia horných dýchacích ciest. Hyperaktívne deti by nemali z toho dôvodu konzumovať potraviny a nápoje obsahujúce syntetické farbivo alebo príchuť, glutaman, nitridy.

Každé dieťa má obdobia, kedy zazlobí, vzdoruje, hnevá sa. Máte pochybnosti, či je aktivita Vášho dieťaťa v medziach? Máte pocit, že dieťa vôbec nepočuje, alebo nechce počuť, čo mu hovoríte. Robí dieťa opakovane veci, ktoré ste mu ako rodičia zakázali? Žiadna činnosť dieťa nebaví príliš dlho? Je Vaše dieťa len aktívny alebo hyperaktívne?

Vysvetlenia hyperaktivity

Hyperaktivita predstavuje skupinu vývojových porúch charakteristických neprimeranou úrovňou pozornosti, impulzívnosť, nadmernou aktivitou. Hyperaktivita ako samostatný jav sa väčšinou vyskytuje len málo. Častejšie býva hyperaktivita spájaná s inými ťažkosťami a poruchami psychiky. Takýto súbor príznakov sa potom pomenúva LMD: ľahká mozgová dysfunkcia. Medzi ďalšie ľahké mozgové dysfunkcie, okrem hyperaktivity, patrí dyslexia a dysgrafia.

Hyperaktívnych detí bohužiaľ stále pribúda. Niektorí odborníci sa domnievajú, že sa hyperaktívne deti rodia ženám, ktoré majú zlý životný štýl (nesprávna životospráva, stres počas tehotenstva atď). Diagnózu hyperaktivity možno stanoviť medzi 3 a 4 rokom dieťaťa.

Prejavy hyperaktivity

Ako sa prejavuje hyperaktívne dieťa:

* Je aktívna už u mamičky v maternici,
* Po narodení často plače, zle spí, nevyžaduje telesný kontakt s rodičmi,
* Veľmi ľahko reagujú na akejkoľvek okamžitej vonkajšej impulzy
* Nedokáže sedieť v kľude, hojdá sa na stoličke, kope nohami a pod,
* Snaží sa stále niečo rozprávať,
* Zasahovanie sa do hovoru ostatných,
* Nezvládne ani u jedla sedieť v kľude, aby sa bez problémov najedli,
* Nevydrží dlhšiu dobu ani u televízie, počítača, knihy a podobne,
* Má ťažkosti si hrať samostatne, nevedia sa zabaviť,
* Niekedy je agresívne k vrstovníkom,
* Nedokáže sústrediť svoju pozornosť, prchavý od jednej veci k druhej,
* Má výrazné a nápadné výkyvy nálad, psychickej zdatnosti i výkonnosti,
* Málo spí (ak dieťa v noci zle spí, negatívne to ovplyvní jeho mentálny vývoj, výkon v škole a ďalšie správanie),
* Niekedy je v porovnaní s ostatnými rovesníkmi menej obratné až neohrabané,
* Kolikráte si neuvedomuje nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí (napríklad pri prechádzaní cesty). Lezie s obľubou na vyvýšené miesta, odkiaľ môže ľahko spadnúť a ublížiť si,
* Často sa čoskoro unaví, často potrebuje odpočinok.

Hyperaktivitou trpí okolo 5 až 8 percent detí.

Nutné je naučiť sa u detí rozlišovať, kedy ide o ich potreby alebo obyčajné rozmary. Predovšetkým deštruktívne orientované aktivity (ničenie vecí, zámerné špinenie vecí a okolie, apod) im netolerujte.

Príčiny vzniku hyperaktivity

Príčiny poruchy je potrebné hľadať najprv v nervovom systéme dieťaťa. Môže ísť o drobné poškodenia v mozgovom tkanive, vzniknuté aj pred narodením dieťaťa, alebo pri samotnom pôrode. Príčinou hyperaktivity nie je výchova. Na druhú stranu neznalosť a nevhodné výchovné zásahy môžu ďalší vývoj dieťaťa významne ovplyvniť.

Mnoho hyperaktívnych detí dozreje v období puberty a ich problémy môžu úplne vymiznúť.

Nevhodné potraviny pre hyperaktívne deti

Potraviny, ktoré obsahujú nižšie uvedené "éčka", sú pre deti s hyperaktivitou nevhodné.

* E 150: pálený cukor. Vyrába sa z repných, trstinových cukrov alebo štiepením škrobov.
* E 210: kyselina benzoová. U citlivých jedincov môže vyvolať žihľavku, anafylaktický šok. Kyselinu benzoovú nájdeme napríklad v kečupu, horčicu.
* E 220: kysličník siričitý. Používa sa pri výrobe džemov, zaváranín, marmelád, sušených marhúľ, zemiakových výrobkov ai Môže vyvolávať bolenie hlavy, hnačka, alergické reakcie.
* E 230: bifenyl. Používa sa na ošetrenie citrusových plodov. Môže vyvolávať nepriaznivé reakcie.
* E 236: kyselina mravčia. Je vedľajším produktom kvasenia, jeho prirodzený výskyt je aj v ovocí, zelenine, alko nápojoch.
* E 250: dusitan sodný. Je obsiahnutý prevažne v masových konzervách, údeninách apod Môže spôsobovať bolesť hlavy, karcinogénne účinky, kožné problémy.
* E 252: dusičnan draselný. Získava sa synteticky z odpadové rastlinné a živočíšne hmoty, ďalej z anorganických zlúčenín. Používa sa pri výrobe niektorých mäsových, rybích výrobkov a syrov.
* E 262: octan sodný. Zabraňuje plesniam, má mikrobiálne účinky. Používa sa do polievok, omáčok, marmelád, olejov, cukroviniek, pekárenských výrobkov.
* E 321: slúži ako antioxidant v olejoch a tukoch. Môže byť príčinou rozpukania kože, spôsobovať vznik enzýmov v pečeni, ktoré vedú k zvýšenému odbúravaniu vitamínu D v tele. E 321 niekedy spôsobí poruchy správania a zmeny krvných buniek.
* E 414: arabská guma. Využíva sa ako zahusťovadlo, stabilizátor, emulgátor. Používa sa v žuvačkách, cukríkoch, čokoláde, práškových nápojov ai U citlivých osôb môže vyvolať rôzne vyrážky.
* E 621: glutaman sodný. Patrí medzi najpoužívanejšie prísady, zvýrazňuje chuť mnohých pokrmov, nájdeme ho v množstve spracovaných priemyselných potravín. Používa sa v mäsových, zeleninových vývarom, instantných polievkach, omáčkach, príchuti, konzervovaných mäsových, zeleninových výrobkoch, zmesiach korenia apod Najvyššia jeho koncentrácia nájdete v čínskych instantných rezancových polievkach. U citlivých jedincov sa môže prejaviť po požití: bolesť hlavy, potenie, nevoľnosť, tlak na prsiach ai

Výchovné zásady pre dieťa s hyperaktivitou

Hyperaktivita ako taká je často spojená s poruchami sústredenia. Vášmu dieťaťu môžu trvať naučiť sa niektoré aktivity dlhšiu dobu, napríklad: jazda na bicykli, plávanie, zaväzovanie šnúrok, obliekaní ai

* Poskytnite dieťaťu pravidelné prestávky počas učenia aj hranie.
* Snažte sa predchádzať situáciám, za ktoré by malo byť dieťa potrestané.
* Posilňujte sebavedomie dieťaťa.
* Pochváľte dieťaťu každý jeho úspech a pokrok.
* Hovorte s dieťaťom o jeho neúspechoch, hľadajte s ním príčiny a kroky k náprave.
* Nesnažte sa ho nútiť ku kolektívnym hrám, ktoré pre neho nemusia byť vhodné.
* S dieťaťom konajte v pokoji, s optimizmom, láskavosťou.
* Komunikujte pravidelne so školou, kam dieťa chodí.
* Starostlivo vyberajte budúce povolanie dieťaťa.
* Stanovte pre dieťa denné rituály a presný harmonogram, ktorý pomôže udržať dieťa vo väčšom pokoji a bezpečí.

Pomoc pre rodičov detí s hyperaktivitou

Nehanbite sa a obráťte sa s dôverou na príslušnú pedagogicko-psychologickú poradňu, prípadne psychológmi alebo psychiatrami. Odborníci Vám ponúknu program, pravidelné návštevy, pomoc, čo s dieťaťom robiť. Môžete navštíviť aj špecializované programy alebo kurzy určené pre rodiny s hyperaktívnym deťmi. Budete tak môcť byť v kontakte aj s inými rodičmi, ktorí majú dieťa s hyperaktivitou. Navzájom si vymeníte skúsenosti, povzbudíte sa, môžete sa pravidelne stretávať apod

* Neobviňujte sa, že je to Vaša vina.
* Aj keď je spolužitie s hyperaktívnym dieťaťom pre Vás kolikráte ťažká, snažte sa vždy jednať nad vecou, naučte sa ovládať Váš občasný zlosť, zlosť alebo bezmocnosť.
* Vašej trpezlivou starostlivosťou a správnym prístupom k dieťaťu, potlačíte nedostatky.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: