Deti a prevencia

Nepokračujte na červenú - aspoň, keď idete s dieťaťom. Malému človiečikovi by mal ísť dospelý príkladom a od malička mu vštepovať zásady vedúce k prevencii proti úrazom. Skúsme si pripomenúť tie najdôležitejšie.


Začnime už od batoľaťa

Malé deti upozorňujeme na horúca pec a dymiace napoje. Dávame pozor na ostré hrany nábytku. Schovávajú pred nimi ostré predmety ako nože, nožnice, ihlice, ihly. Tiež pozor na korálky, zápalky, cigarety, horúce žehličky dokonca aj šnúry od spotrebičov, ktoré lákajú za zatahání.

Do elektrických zásuviek umiestniť detské chrániče. Pozor na prstíky na futro pri zatváraní dverí. Nikdy nenechávať otvorené okná bez bezpečnostného retiazke. Neučit dieťa mávať oteckovi z otvoreného okna. Ďalej pozor na vonné esencie v zásuvkách, na éterické olejčeky v lampách, zapálené sviečky.

Deti v aute

Dieťa v aute menšia ako 150 cm a ľahšie ako 36 kg musí byť prepravované v autosedačke, ktorá zodpovedá jeho hmotnosti a výške. Väčšie deti, presahujúce aspoň jeden z uvedených limitov, možno dopravovať za použitia bezpečnostných pásov.

Žiadny vekový limit pre cestovanie na prednom sedadle už neplatí. Na prednom sedadle spolujazdca nesmie byť prepravované autosedačka s dieťaťom proti smeru jazdy, ak je tu inštalovaný airbag a ten nejde vyradiť z činnosti - potom musí byť dieťa umiestnené buď čelom v smere jazdy alebo musí byť umiestnené na zadné sedadlá.

Učenie detí - pozor, pozor!

* Na prechode bez semaforu sa musíš vždy rozhliadnuť na obe strany, či niečo nejede. U semaforu prechádzajte len na zelenú, ale rovnako sa pozeraj - či vodič v aute naozaj zastavil.
* Na bicykli môžeš bez sprievodu jazdiť po ceste až od 10 rokov. Vždy musíš mať prilbu. Taška alebo batoh nepatrí na riadidlá, vždy len na nosič. Keď ťa predbieha auto, radšej Uhni ku kraju cesty a dávaj si pozor na vietor od veľkých nákladných áut. Keď odbočuješ, vždy musíš ukázať rukou, na akú stranu. S kamarátom, nikdy na ceste nejazdia vedľa seba, ale vždy za sebou. odrazky, svetla a jasne farebné oblečenie sú preto, aby si bol videný. Chodec pred tebou ťa spozná podľa zvončeka.
* Igelitové vrece ani taška sa nedávajú na hlavu - hrozí udusenie.
* Zápalky nie sú na hranie.
* Elektrické spotrebiče as plynový sporák ovládajú len dospelý.
* Výbušniny a zbrane neberiem do rúk a okamžite o nich poviem polícii. Mohlo by to vybuchnúť!
* Dávaj pozor na horúcu vodu a keď sa popálíš alebo opaříš, ihneď chladiť v čistej studenej vode a zavoláš dospelého.
* Použité striekačky alebo obväzov sa nikdy nedotýkajte a musíš sa nahlásiť, aby sa nikto nezranil. Je to veľmi nebezpečné!
* Cukríky len od mamičky - nikdy nič z krajiny.
* Lieky nikdy nejedz žiadne lieky, ak je lekár nepredpíše práve tebe a nechystá ti je mamička alebo otecko, prípadne iný dospelý, ktorý o teba stará.
* Izbové rastliny neolizovat a nejesť môžu byť jedovaté!
* Nikdy nepi to, o čom si nie si na 100% istý, že je to pitná voda.
* Neznámu tekutinu nikdy neli do ohňa, na telo a nikdy k nej nečicháme.
* Spadlému elektrickému vedeniu sa zďaleka vyhni a povedz o ňom dospelému.
* Ani nože nie sú na hranie, ani na hádzanie, môžeš poraniť seba alebo kamaráta.
* Nehlada cudzie psy aj keď vyzerajú, že sú dobrí ani je neprovokuje, dokonca ani keď majú náhubok.
* Chemické prípravky - nepi neznámu tekutinu, ani keď je v fľaši od malinovky v dielni alebo u kvetín - mohlo by tam byť riedidlo alebo hnojivo a mohol by si sa otráviť.

Rodičia buďte opatrní

Ak si lúh, hnojivo na kvety, lieh alebo lampový olej uskladníte v iných fľašiach, upozornite svoje staršie deti a pred mladšími je radšej dávajte mimo ich dosahu, najlepšie uzamykateľných skriniek! Tieto látky sú po vypití veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť aj smrť dieťaťa.

Neznáme rastliny a policajta v prírode Pozor na podobnosť vraního oka čtyřlistého a ľuľkovec zlomocného s čučoriedkami, jarabiny s ríbezľami. Takýto boľševník je napríklad jedovatý aj na dotyk.

Naučte deti poznať dôležité čísla pomocou básničiek - dôležité telefónne čísla

* 150 - hasiči, oheň len zasyčí - hasiči
* 155 - doktor jede hneď - zdravotná záchranná služba
* 158 - známy, políciu zavolám - polícia
* 156 - Mestská polícia
* 112 - Jednotné európske číslo tiesňového volania

Linka bezpečia

* 116 111 linka bezpečí
* 800 111 113, 724 727 777 linka vzkaz domov
* 840111123 rodičovská linka

Linka viery

Kresťanská linka dôvery - tel: 222 514 040, 222 521 912, 777 734 173 alebo 728 047 416. Linka je v prevádzke od pondelka do piatku 9 - 20 hodín.

Linka pre ženy

* Čakáte Ak nečakane dieťa 800 108 000.

A keď už hovoríme o prevencii

Rozprávajte sa s deťmi na tému - ako sa správať na ulici večer. Prečo hovoriť rodičom, kam idem, s kým idem a kedy sa vrátim. Hovoriť s nimi o šikanovanie a záškoláctvo. Vysvetliť im včas - čo sú drogy a že by nemali hovoriť s cudzími ľuďmi. Deti by od nás tiež mali počuť, že vysedávaním pri televízii, videa alebo počítača sa im nielen kazí oči.

Závislosť na počítačoch a počítačových hrách

Rozlíšiť hranicu medzi koníčkom, zvýšeným užívaním a závislosťou je veľmi ťažké, už aj preto, že na počítači nevzniká závislosť fyzická, ale psychická. Napriek tomu môžeme vysledovať určité príznaky, ktoré svedčia pre rozvíjajúce sa závislosti.

Medzi hlavné príznaky patrí stavy podobné tranzu pri hraní hry, vzpieraní sa rodičovským zákazom hrania, neschopnosť dodržiavať časový limit určený pre túto činnosť.

K ďalším príznakom závislosti patrí:

* Menej vykonanej práce
* Pocit prázdnoty, keď nie je človek pri počítači
* Strata kontroly nad časom stráveným pri počítači
* Skoré vstávanie k počítaču alebo ponocovania pri počítači
* Rastúca nervozita a nepokoj, keď dlhší čas nemôže hrať
* Premýšľanie o počítači, keď ho zrovna nepoužíva
* Kradnutia peňazí na nákup hier
* Stále viac a viac času potrebného na uspokojenie z hry
* Klamstvá o svojej závislosti
* Hranie kvôli úniku od osobných problémov
* Narušené vzťahy s rodinou
* Zanedbávania učenia a zhoršujúcej sa školské výsledky
* Opúšťania skorších záujmov a priateľov

Ako predchádzať závislosti na počítačových hrách?

Sledujte, aké hry deti hrajú. Uvedomte si, že hry majú aj kladné stránky, niektoré umožňujú rozvíjať logiku, postreh, schopnosť orientácie v zložitej situácii, koordináciu očí a rúk, koncentráciu, plánovanie, riešenie problémov a ďalšie schopnosti.

Dôležitý je výber hier. Hrajte hry spolu s dieťaťom a potom si o nich rozprávajte - pomáhate tak rozlišovať fikciu odreality. Stanovte striktné limity, kedy môže dieťa hrať a kedy nie. Dávajte pozor, aby dieťa nehralo hry u kamarátov. Zistite, či dieťa hraním počítačových hier neutekať od nejakých problémov. V priebehu hrania veďte dieťa k tomu, aby si po určitej dobe urobilo prestávku, počas nej o hre hovorte. Podporujte dieťa v iných záujmoch. Predchádzajte tomu, aby sa dieťa nudilo. Posilňujte zdravé sebavedomie dieťaťa.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: