Bonding - dieťa s matkou po pôrode

Počas prvých 12 hodín po pôrode buduje matka s novorodencom dôležité základy vzájomných emocionálnych väzieb. Je dôležité, aby bábätko s matkou bolo po pôrode v nepretržitom kontakte a ak to nie je potrebné zo zdravotných dôvodov,od matky je neodpoutávat.


Bábätko je v matkinom brušku spravidla deväť mesiacov. Postupne spolu nadväzujú kontakt, vnímajú jeden druhého. Bábätko zhruba od 20. týždňa v brušku mamičky vníma hlas mamičky, tón hlasu, rozpozná, či je mamička v pohode, alebo v strese, dokáže reagovať na hudbu. Bábätko je pokojné, ak je mu hudba príjemná, nepokojné a vrtí so sebou, ak nie je mu hudba po ľubovôle. Matka s dieťaťom v prvom období po pôrode spolu tvoria vzájomne prepojených jednotku, dvojicu, ktorá má zostať spolu a nemá byť odlučovanie.

Vysvetlenie bondingu

Bonding je pripútania - umožnenie okamžitého kontaktu matky s dieťaťom. Bonding má veľký význam pre fyziológiu matky aj novorodenca, ďalej má zásadné psychologické dôsledky, s ktorými sa môžu novopečená matky a bábätka potýkať v ďalších obdobiach života. Podpora nepretržitého kontaktu novopečená mamičky s dieťaťom je potrebná nielen u zdravých detí po normálne prebiehajúcom pôrode, ale je veľmi dôležitá aj u detí a mamičiek po komplikovanom pôrode, cisárskom reze ai Na tele matky si novorodenec najlepšie a prirodzene odpočinie a je v teple. V tele dieťaťa beží mnoho dejov, ktoré stavia na prvom spokojnom nestresovať zážitku na tele matky. K pohode bábätka patrí plné bruško, vyhovenie jeho potrebám, ponechanie v odpočinku, nespěchání.

Účinky bondingu na novopečená mamičky

Mamičky, ktorým bol umožnený Bonding, majú tendenciu sa dlhšie starať o novorodenca, lepšie zvládajú stres spojený s materstvom, sú tolerantnejší, cíti väčšiu radosť pri kontakte s dieťaťom. Matka aj cez popôrodné únavu obnovuje sily a je schopná cítiť uspokojenie, šťastie, radosť z prvého stretnutia so svojím potomkom. Prínos bondingu napomáha bezproblémové odlúčenie placenty u matky prirodzeným spôsobom, prispieva k zvinovacie maternice, predchádza krvácanie, je ideálnym začiatkom úspešného a dlhodobého dojčenia, prispieva k zotavenie matky i dieťaťa po pôrode.

Prvé hodiny života novorodenca aj matky po pôrode predstavujú najintímnejšie zážitok materstva.

Vplyv neprobíhajícího bondingu na novorodenec

U novorodenca, ktorý je bezprostredne po pôrode oddelené od matky, sa prejavuje separačnú úzkosť, čiže panický strach zo vzdialení sa matky od neho v detskom veku, neurotické poruchy ai Veď bábätko bolo celých deväť mesiacov u mamičky v brušku. Mamička s bábätkom rozprávala, hladina bruško, spievala mu.

Matka pre novorodenec znamená zdroj života, pocit istoty, bezpečia, ktorú bábätku poskytuje.

Vplyv neprobíhajícího bondingu na matku

U novopečená mamičky, ktoré nebolo umožnené hneď po pôrode nadviazanie kontaktu s novorodencom, môže nastať popôrodnej depresie, ďalej porucha výchovné kompetencie, Diaľkové väzba k dieťaťu, posttraumatická stresová porucha ai

Matky, ktorým nie je bábätko hneď dané do náručia, alebo sú od dieťaťa odlúčené na dlhšiu dobu, môžu mať pocit, že niečo prepásli. Niektoré matky sa môžu cítiť v starostlivosti o bábätko neisto.

Bonding v českých pôrodniciach

V niektorých pôrodniciach v Českej republike je už postupuje po pôrode tak, že bábätko je položené na brucho mamičky. Niekde nechajú matku s novorodencom hodinu, alebo dve, aby sa mohli oboznámiť. Mamička rovnako po pôrode, musia zostať na pôrodníckom lôžku, aby sa sledoval jej zdravotný stav, ako sa zotavuje maternica ai Väčšina zdravotníkov potom však začne rutinné postupy, ktoré sú spojené s dočasným rozdelením matky dieťaťa, čo už narúša ich vzájomný kontakt. Popôrodné vyšetrenia bábätka však môže prebiehať na tele matky, keď na nej novorodenec leží, nie je nutné ho brať matke, ak je zdravotný stav novorodenca v poriadku a nenastali počas pôrodu komplikácie.

Opýtajte sa v nemocnici, ktorú ste si vybrali pre pôrod, či podporujú Bonding a ako presne prebiehajú prvé hodiny po pôrode.

Zhruba pred dvadsiatimi rokmi sa v Českej republike v pôrodniciach postupne začalo zavádzať, že matka mala na izbe vedľa seba v postieľke svoje bábätko. Do tej doby však bolo samozrejmosťou, že všetci novorodenci boli na tzv novorodeneckom oddelení a matkám boli iba rozváženia na dojčenie. Táto praktika už našťastie zvládla, aj keď by sme iste našli miesta, kde sa stále využíva, čo však má na míle ďaleko od dôležitého bondingu a je tým pravým opakom.

Bonding v prípade komplikovaného pôrodu

V prípade zdravotných komplikácií matky alebo novorodenca je ich vzájomné odlúčenie častokrát nevyhnutné a potrebné pre záchranu ich zdravia či života.

Neprobíhající Bonding medzi matkou a dieťaťom

Pýtate-li sa, ako spoznať, či sa jedná o Bonding alebo nie, uvádzame nižšie: O nedostatočný Bonding sa jedná v prípade:

* Štandardného prevážaného novorodenec ihneď po pôrode do inej miestnosti na vykonávanie rutinných lekárskych ošetrení (Prehliadnutí bábätka, vykúpaní, osušenie, návrat zavinutého bábätká do podušky mamičke),
* Štandardné ukladanie bábätka na vyhrievané lôžko, pretože je bábätko podchladené, potrebuje zahriať. (Bábätko sa však môže zahriať aj na matkinom tele, keď sú spoločne zakryje prikrývkou. Bábätku je tiež možné dať čiapočku, ponožky). Ľudské teplo najbližších, tj matky, prípadne otca, je pre novorodenca oveľa prospešnejšia ako danej vyhrievané lôžko. Novorodenec je možné odovzdať aj na nahú kožu biologického otca po pôrode, a to v prípade, že matka nie je schopná po pôrode ihneď vnímať bábätko, napríklad po cisárskom reze ai A prečo je možné položiť bábätko na telo otca? Bábätko má totiž polovicu génov od biologického otecka, je mu teda rozhodne bližšie, ako práve spomínané "chladné a neosobné", aj keď vyhriate lôžko.
* Odovzdávanie detí matkám iba v čase dojčenia. (Toto rozhodne nie je dobré, aj keď si mamička môže týmto vyspať a odpočinú od pôrodu. Týmto oddelením a odovzdávaním dieťaťa len na dojčenie, je citovo rozdelená emočná väzba medzi novorodencom a matkou),
* Štandardná prevážaného novorodenca od novopečená mamičky na hodinu či dve po pôrode, aby si mamička oddýchla. (Opäť toto nie je dobré. Prvé hodiny kontaktu bábätká s matkou sú veľmi dôležité pre vzájomnú citovú väzbu, ktorá by nemala byť prerušená).

Prvé momenty matky a bábätka po pôrode

Z dôvodu, že sú, ako bábätko, tak mamička neustále spolu, je dôležité toto ich spojenie neprerušovať ani po pôrode. Po pôrode je dôležitý čo nejdivější kontakt novorodenca s matkou. Novopečená mamička sa k novorodencovi chová veľmi otvorene a citlivo, ak je jej umožnené s ním zostať po pôrode o samote. Prvé hodiny po narodení sú životne dôležité pre oboch, matku aj bábätko.

Prvé prisatie bábätka k matkinej bradavke

Podľa vedeckého nemeckého výskumu majú matkinej bradavky rovnaké arómu, ako plodová voda, v ktorej bolo novorodenec po celú dobu matkinho tehotenstva. Plodovou vodou je novorodenec pokrytý, a preto je schopný nájsť matkinu bradavku sám, bez toho aby sme ho nútili, musíme mu však dopriať dostatok času. Aby bábätko neprochladlo, položíme čerstvo narodené bábätko na nahé telo mamičky a prikryjeme obaja prikrývkou, dekou, aby sa cítili obaja príjemne. Je dôležité zmierniť čo najviac možných prekážok, ktoré by bránili, aby novorodenec našlo matkinu bradavku (gumové rukavice pôrodného personálu, mydlo, pach dezinfekcia, pach bielizne, látka medzi matkou a bábätkom a ďalšie). Novorodenec si po pôrode strká do pusy pästičky, aby si přičichl a ochutnal daný pach a vedel, čo má hľadať. Už v maternici matky si bábätko strkala do pusy prstíky alebo pästičky a cucal je.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: