Babyboom a dopyt po životnom poistení

Pre rodičov samoživiteľov nie je riziko na mieste a správne zabezpečiť rodinu by malo byť jednou z priorít. Problém je, že súčasné silné ročníky sedemdesiatych rokov rodiny síce založené, ale málo zabezpečenej do budúceho života. To sa môže vypomstiť.


Pôrodnice praskajú vo švíkoch - ako sa zvyšuje poistenie detí?

Nemocnice hlásili za minulý rok rekordný počet narodených detí. Všetky tieto správy z titulkov dennej tlače sú dôkazom toho, že v Čechách v minulom roku naozaj prepukol babyboom. Podľa Českého štatistického úradu bol počet detí narodených od januára do septembra roku 2007 o 6,3 tisícky vyššia v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 a dosiahol počet 86,4 tisíce. Toľko bábätiek sa u nás narodilo naposledy v roku 1993. Logicky z toho vyplýva úvaha, že ruka v ruke so zodpovednosťou rodičov za ich potomkov vzrastie dopyt po zabezpečenie detí, teda po životnom poistení.

Životné poistenie pre deti

Práve to totiž zabezpečia deťom potrebné prostriedky v prípade, že zostanú nezaopatrené. A aká je teda dynamika životného poistenia u nás? Aj keď u nás má životné poistenie vyššiu dynamiku ako neživotné poistenie (od januára do septembra 2007 sa predpísané poistné na životnom poistení vzrástlo o 11,75% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2006, kým u neživotného poistenia to bolo 4,3%) , medzi preferovanější typy poistiek u nás stále patrí poistenia vozidiel a majetku. Ak vezmeme do úvahy babyboom poslednej doby, je zarážajúce, že sa podiel životného poistenia na celkovej propojištěnosti nezvyšuje rýchlejšie. Podľa štatistík Slovenskej asociácie poisťovní tvoril tento podiel v prvých troch štvrťrokoch 2005 37,5 percent o rok neskôr v rovnakom období vzrástol len o 0,3 percenta av roku 2007 o 1,65 percenta.

Čechom zrejme zatiaľ stále viac záleží na autách a chatách než na vlastných deťoch

"Ani v Českej poisťovni nezaznamenávame v súvislosti s babyboomem zvýšený dopyt po detskom životnom poistení," komentuje situáciu na trhu Václav Bálek z Českej poisťovne. "Je to tak, hoci pôrodnosť rastie, počty dohodnutých poistenie stagnujú. Kým pred rokom 2000 bolo poistenie detí samozrejmosťou, dnes, hoci je ponuka poistenia a iných finančných produktov pre deti oveľa pestrejšia a zaujímavejšia, poistených detí ubúda," dopĺňa produktová manažérka životného poistenia ČP Eva kockový.

Na budúcnosť detí sa na západe myslia viac

Ako pristupujú k zodpovednosti za svojich potomkov v zahraničí? V západnej Európe alebo v USA má životné poistenie oveľa dlhšiu tradíciu. Ľudia mali možnosť presvedčiť sa o jeho nevyhnutnosti, a preto je tiež uzatvárajú oveľa častejšie, než je tomu v Česku. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ zostáva Česká republika podielom poistného na HDP približne na polovici priemeru. Podľa údajov CAP za prvých 9 mesiacov roku 2007 predstavuje podiel životného poistenia na celkovom zaplatenom poistnom v ČR iba 39,4 percent. Pre celú Európsku úniu sú zatiaľ od CEA (Európskej asociácie poisťovní) k dispozícii údaje len za rok 2006, keď tento pomer dosahoval 62,3 percenta.

Pribúda detí bez oboch rodičov

Väčšia hrozba nezaopatrené sa týka potomkov rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti sami. V posledných rokoch rastie počet detí narodených mimo manželstva - v prvej polovici roka 2007 ich bola viac ako tretina. Vysoký je aj počet nezosobášených párov. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti sami, tým na seba berú veľkú zodpovednosť, pretože pri starostlivosti o dieťa je nemôže zastúpiť partner. Osamelí rodičia sú z 90 percent slobodné matky. Nie všetky deti narodené mimo manželstva vychováva len jeden rodič, môže sa jednať io nemanželské páry, ale aj tie vystavujú svoju rodinu určitým rizikám. U nezosobášených párov pri smrti partnera nevzniká nárok na vdovský dôchodok, nejasná môže mnohokrát byť aj otázka dedičstva. Základným nástrojom, ktorý rieši problémy so zabezpečením detí v prípade smrti rodičov, je dobrá životná poistka, a tu bol mal mať uzatvorenú každý rodič. "U tých, ktorí vychovávajú svoje deti sami, by to malo byť úplnou samozrejmosťou, ale zatiaľ to tak stále ešte nie je," komentuje súčasný stav Václav Bálek. V krajinách európskej pätnástky predstavuje pomer životných poistiek na celkovej propojištěnosti obyvateľov 62,3 percent, v Českej republike je tento pomer však pouhých 39,45 percenta. V otázkach finančného zabezpečenia rodiny máme stále čo doháňať.

Osamelé matky to majú ťažké

Ak je matka donútená okolnosťami alebo sa dobrovoľne rozhodne vychovávať deti sama, prijíma tým veľkú zodpovednosť. Podľa vyššie uvedeného výskumu sa v tejto situácii v čase pôrodu nachádza až 17 percent matiek (48 percent slobodných matiek). Sú to ony, kto musí pracovať, zaplatiť všetky účty, kto sa musí starať o domácnosť a pri tom všetkom sa venovať deťom. V prípade úrazu alebo dokonca smrti sa nemôžu spoľahnúť, že starosť o deti prevezme partner a vystavujú sa tým oveľa vyššiemu riziku osiření bez zaistenia. K výchove detí by mali pristupovať ešte zodpovednejšie a dopredu myslieť na to, ako svoje deti zabezpečiť, a to nielen po stránke finančnej. Odborníci odporúčajú starostlivo sa zamyslieť nad tým, kto sa postará o deti v prípade smrti rodičov a urobiť potrebné právne kroky. Teda spísať poslednú vôľu a určiť prípadného opatrovníka pre deti.

Životné poistenie prinesie rodičom kľudné spanie

Zmeny v systéme sociálnych dávok rozhodne nesmerujú k zlepšeniu životnej situácie osôb, ktoré sa ocitnú vo finančnej núdzi. Teraz je od každého vyžadovaný aktívny a zodpovedný prístup nielen k príležitostiam, ale tiež k rizikám.

Jedným zo základných pilierov zodpověděného prístupu je životné poistenie

Ide o nevyhnutný a základný typ poistenia, ktoré by mal mať uzatvorené každý zodpovedný rodič. Životné poistenie je produkt určený ľuďom, ktorí nie sú zodpovední len sami seba, ale na ktorých schopnosti zarábať peniaze sú závislé ešte ďalšie osoby - partner, partnerka alebo deti. U nezosobášených párov, ktoré spoločne vychovávajú deti, je úloha životného poistenia ešte významnejší. U ženatých mužov je možné pozorovať vyššiu pocit zodpovednosti voči deťom. Domnievajú sa, že ako živitelia rodiny sú to oni, ktorí sa starajú o finančné stránku veci, a preto aj častejšie uzatvárajú životné poistky ako muži, ktorí síce deti majú, ale sú slobodní. Správne životné poistenie uberie rodičom samoživitelia starosti, pretože vedia, že finančná budúcnosť ich detí je zabezpečená aj na nepredvídané nešťastnej udalosti.

Životné poistenie potom minimalizuje riziko, že v prípade vážneho úrazu alebo smrti rodičia zostanú deti bez prostriedkov

Lenže to vyzerá skôr tak, že Čechom zrejme zatiaľ stále viac záleží na autách a chatách než na vlastných deťoch. "Ani v Českej poisťovni nezaznamenávame v súvislosti s babyboomem zvýšený dopyt po detskom životnom poistení," pritakáva k situácii na trhu Václav Bálek. Hoci pôrodnosť rastie, počty dohodnutých poistenie stagnujú. Kým pred rokom 2000 bolo poistenie detí samozrejmosťou, dnes, hoci je ponuka poistenia a iných finančných produktov pre deti oveľa pestrejšia a zaujímavejšia, poistených detí ubúda. V prípade, že k žiadnej nepríjemné udalosti nedôjde, slúži vyplatená poistka na udržanie životnej úrovne v dôchodkovom veku alebo v prípade detskej životnej poistky ako finančnú pomoc pri štarte do dospelosti.

Primárne je teda životné poistenie určené na zabezpečenie rodiny, ale slúži aj k sporenia alebo investovania. Vzájomný pomer poistenie a sporenie je dnes možné u väčšiny produktov flexibilne nastaviť av priebehu poistky meniť.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: