Aké finančné produkty založiť deťom

Pripadá Vám bezvýznamné zakladať malému dieťaťu účet? V dnešnej dobe sa to už stáva istým trendom a možno aj Vy zmeníte názor po prečítaní nasledujúcich riadkov. A ak nie, odporučíme Vám iné produkty.


Čo môže finančný trh ponúknuť?

Keďže banky už dávno pokryli ponuku finančných produktov pre obyvateľov v produktívnom veku, začali sa zameriavať na najperspektívnejšie skupinu obyvateľov - deti. Na trhu majú zastúpenie produkty pre študentov, žiakov a dokonca aj malé deti. Aký to má význam? Pre banky samozrejme zisk, ale veľmi často sa jedná o veľmi výhodné produkty aj pre Vás rodičov, a preto by ste ich nemali ignorovať.

Aj najmenším deťom dá založiť bežný účet, poistenie či sporenie

To, ktorý produkt zvoliť, samozrejme závisí od veku dieťaťa a na Vašej finančnej situácii. V rannom veku má zmysel založiť sporenie alebo životné poistenie, pretože čím dlhšie na ne sporiteľní, tým viac peňazí bude môcť dieťa v budúcnosti vybrať. Bežný účet potom má zmysel založiť v čase, keď sa dieťa môže naučiť hospodáriť s peniazmi.

Bežné účty

Tieto účty sa pre deti ponúkajú v dvoch podobách. Od narodenia (u niektorých bánk až cca od 8 rokov) do 15 rokov možno dieťaťu zriadiť detský účet a od 15 rokov potom študentský. Tieto účty majú určité rozdiely oproti štandardným bežným účtom, ktoré si budeme bližšie špecifikovať.

Detské účty

Účty zriadené deťom samozrejme nemajú rysy typického bežného účtu. Jedná sa skôr o terminované účty, kam im možno ukladať peniaze, ale dieťa je nemôže vybrať. Sú zriaďované väčšinou od narodenia do 15 rokov veku dieťaťa (potom sú nahradené študentskými účtami). Zhruba okolo 10 rokov veku dieťaťa je možné zažiadať dieťaťu o platobnú kartu a to potom môže začať samo nakladať s peniazmi.

Ako naučiť dieťa hospodáriť s peniazmi

Preč sú doby, kedy deti dostávali vreckové od rodičov v podobe "pár drobných" raz mesačne. V dnešnej modernej dobe už dostane dieťa svoju platobnú kartu, na ktoré mu rodičia nastaví mesačný limit a všetko je vyriešené. Pokrok sa nesmieme brániť, len je nutné naučiť dieťa zodpovednosti.

Určite teda stanovte dieťaťu nejaký limit, ktorý nesmie mesačne prekročiť a nechávajte si posielať výpisy z účtu. Predsa len v desiatich rokoch nemôže dieťa poznať hodnotu peňazí. Samozrejme v čase okolo 15 rokov by už účet nemal byť kontrolovaný tak striktne a mladý človek by už mal byť schopný starať sa o svoje financie sám.

Prečo teda účet uzavrieť?

Nemá zmysel detský účet uzatvárať hneď pri narodení dieťaťa. Úroky na účte nie sú nijako vysoké a za účelom nasporenej väčšie sumy peňazí je zmysluplnejšie založiť mu skôr sporenia, ktoré je možné vyplatiť až v dospelosti. Základným dôvodom založenia detského účtu by teda mala byť snaha naučiť dieťa hospodáriť s peniazmi, a to nemá zmysel skôr ako v 10 rokoch.

Zaplatíte banke nejaké peniaze?

Všeobecne platí, že detské účty sú zriaďované a vedené zadarmo. Banky však často stanovujú povinný počiatočný vklad a niekedy aj poplatok za zrušenie. Bohužiaľ sú tu určité poplatky, napríklad za výber z bankomatov či za vklad peňazí na prepážke, čo môže pre niekoho byť jediný spôsob, ako peniaze na účet dostať (aj keď v dnešnej dobe internet bankingu sa jedná skôr o prípady dedka a babičiek).

Zaplatí banka nejaké peniaze Vám?

Ako už bolo spomenuté, úroky u týchto účte nie sú nijako vysoké. Väčšinou sú porovnateľné s bežným sporiacim účtom. Banky tiež často ponúkajú rôzne benefity a darčeky v podobe plyšových zvieratiek, ktorými sa snažia nalákať nových klientov.

Študentské účty

V určitom veku dieťaťa bude jeho účet automaticky prevedený na študentský účet v rovnakej banke. Jedná sa opäť o zvýhodnené účty, väčšinou oslobodené od poplatkov. Rodič by v tomto veku mal dať dieťaťu určitú voľnosti a nekontrolovať jeho financie toľko (to však neznamená nechať ho minúť všetky úspory). Pri založení do 18 rokov veku je nutná prítomnosť zákonného zástupcu.

Prechod z detského účtu na študentský

V tejto dobe je vhodné porovnať študentské účty na trhu a zistiť, či neexistuje nejaká lacnejšia alternatíva. Banky totiž všeobecne spoliehajú na to, že klienti porovnávať nebudú alebo im bude pripadať príliš zložité meniť účet a jednoducho zostanú, kde sú. Je však pravda, že pri prechode z detského na študentský účet, ktoré sú väčšinou bez poplatkov, to nie je to tak podstatné, ako pri prechode zo študentského na bežný.

Čo ponúka študentské účty

Tieto účty majú na rozdiel od detských už všetky štandardné funkcie bežných účtov, a to často zadarmo. Jedná sa napríklad o vydanie platobnej karty, internet banking, zasielanie výpisov, možnosti zriadenia trvalých príkazov či inkasa.

Ako účet založiť

Ak sa rozhodnete založiť účet Vášmu dieťaťu až v neskoršom veku, budete pravdepodobne zakladať študentský. Ten môže mať založený osoba zhruba od 15 do 30 rokov (záleží na konkrétnej ponuke banky). Maloletý študent musí pri založení priviesť svojho zákonného zástupcu. Od 19 rokov je vždy nutné dodať potvrdenie o štúdiu (niektorým bankám stačí raz za dobu štúdia).

Má dnes vôbec študentský účet zmysel?

V poslednej dobe prenikajú na náš trh banky, ponúkajúca bežné účty (teda nie študentské) prakticky bez poplatkov. Tým sa stráca výhoda študentských účtu, ktoré mali nalákať mladých ľudí a prinútiť ich zostať v banke iv produktívnom veku. Logicky uvažujúci človek, si však spočíta, že sa mu neoplatí ani študentský účet a utečie ku konkurencii. Ponúka sa otázka, či teda budú tieto účty naďalej využívané. Odpovedí na nej bude ÁNO, pretože bežný účet si človek môže založiť až od 18 rokov a do tej doby budú deti a neplnoletí študenti využívať účtu šitých im na mieru.

Keď nie účet, tak aký produkt?

Nezaujali Vás bežné účty? Nezúfajte, existujú ďalšie produkty, ktoré možno deťom založiť. Jedná sa napríklad o sporenie na vkladnú knižku (ktoré už pomaly opúšťa trh), stavebné sporenie alebo poistenie sa sporiace zložkou. Všetky majú spoločné jedno - nasporiť dieťaťu na budúcnosť, čo sa nám pomocou bežného účtu len ťažko podarí.

Stavebné sporenie

Jednou z veľmi výhodných možností je stavebné sporenie. To možno založiť aj malému dieťaťu a sporiť na neho v priebehu rokov. Človek ho potom v dospelosti zruší a vyberie, či sporí sám ďalej. A čo je na tomto produkte tak atraktívneho? Okrem vyššieho zhodnotenia najmä štátna pomoc, ktorá činí ročne až 3 000 Sk.

Vkladné knižky

Predtým jediná možnosť ako sporiť peniaze, dnes už skôr prežitok. Napriek tomu sa niektoré banky snažia toty produkty vzkriesiť a ponúkajú ich ďalej aj vo zvýhodnenej forme pre deti. Úroky sa tu pohybujú okolo 2%, čo je vyššia než u štandardných vkladné knižky. Peniaze samozrejme nemôže dieťa len tak vybrať, možno to až od určitého veku (15 alebo 18 rokov). Nevýhodou je potom výpovedná lehota, počas ktorej nemožno peniaze vybrať.

Životné poistenie

Aj poisťovne sa zaujímajú o deti, a preto je možné nájsť širokú ponuku produktov, ktoré spĺňajú rizikám, do ktorých sa môžu deti dostať. Jedným zo zaujímavých poistenia je detské životné poistenie, ktoré je bežným typom životného poistenia. Kryje teda riziko smrti, invalidity a i., proti ktorým sa dá dodatočne pripoistiť. Poistenie samozrejme obsahuje aj sporiace zložku a po uplynutí doby poistenia sa vyplatí aj so zhodnotením. Rozdiel oproti bežným životným poistením je ten, že je možné ho uzavrieť len pre osoby mladšie ako 18 rokov a končí dňom ich dosiahnutie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: