Zámky Stredočeského kraja - 2.díl

Ak ste milovníkmi zámkov, vydajte sa s nami do Stredočeského kraja. Nič Vám nebráni nasadnúť do vlaku alebo auta a nechať sa očariť krásou architektúry zámockých parkov, záhrad a zámkov Dobříš, Lány, Mnichovo Hradiště, Veltrusy.


Prešovský kraj je právom považovaný za ozajstné srdce Čiech. Odohrala sa tu mnoho historicky významných udalostí, ktoré mnohokrát zasiahli do dejín celej Európy. Nájdete tu významnú rad pamiatok, historických i kultúrnych dominánt. Medzi najvyhľadávanejšie miesta patria bezosporu Dobříš, Lány, Mnichovo Hradiště, Veltrusy.

Zámok Dobříš

Zámok bol vybudovaný na konci 17. storočia. Toto honosné sídlo bolo vybudované neďaleko starého gotického hradu Vargač. Terajšiu podobu získal zámok počas prestavby, v rokoch 1745 - 1765. Zámok je charakteristický štvorcovým dvorom a trojkrídlový poschodovou stavbou s výraznými prvkami francúzskej a talianskej architektúry. Po prehliadke zámku nevynechajte ani prechádzku anglickým parkom a francúzskou záhradou, v ktorej sa nachádza rad plastík osobitého českého sochára Ignáca Františka Platzera.

Dominantou záhrady je tiež veľká kaskádové fontána. Francúzska záhrada Vás očarí vzácnu ukážkou rokokové záhradné architektúrou, s kvetinovými ornamentami a strihaným ploty. V anglickom parku sa nachádza Čertov most. Môžete sa tešiť na I. okruh, poskytujúce zámockú expozíciu, a to 11 miestností v štýle rokoka a klasicizmu vrátane zrkadlového sály a spisovateľského poje, ďalej na II. okruh, poskytujúce dobříšskom prízraky, a to strašidelnú výpravu za miestnymi povesťami pre deti každého veku.

Ak si budete chcieť príjemne oddýchnuť a občerstviť, využite príjemné zámocké reštaurácie.

A ak túžite po skutočnej romantike, máte možnosť povedať si "Áno" priamo na zámku Dobříš. Určite Vás nadchne aj jedinečné ubytovanie priamo na zámku Dobříš v novovybudovanom hoteli.

Otváracia doba zámku Dobříš

* November, december, január, február, marec: pondelok až nedeľa: od 8,00 do 16,30 hod

* Apríl, máj: pondelok až nedeľa: od 8,30 do 17,00 hod
* Jún, júl, august, september, október: pondelok až nedeľa: od 8,00 do 17,30 hod

Vstupné na zámok Dobříš

* I. okruh: dospelí: 110 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 70 Sk, rodinné vstupné: 290 Sk. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.
* II. okruh: dospelí 50 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 30 Sk, rodinné vstupné 130 Sk. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.
* 1 / 2 prehliadková expozície: dospelí: 70 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 40 Sk, rodinné vstupné 180 Sk. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.


Vstupné do Francúzskeho parku

* Dospelí: 25 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 15 Kč. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.

Zámok Lány

ajstaršia písomná zmienka o Lánoch je z roku 1392. Renesančný zámok bol postavený v rokoch 1552 - 1612. Súčasná podoba zámku pochádza z rokov 1921 - 1924, kedy bol zámok transformovaný na letné sídlo prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka. Prezidentsku rezidencií zámok Lány zostal až do súčasnosti. Zámok je tvorený trojposchodovú trojkrídlový budovou, s manzardovou strechou s bánom v rohoch. Zámok tvorí dominantu rozsiahlemu parku, ktorý bol založený v polovici 19. storočia. Ako súčasť parku bol zriadený rybník a skleníky. Terajšia vzhľad parku je ovplyvnený úpravami J. Plečnika.

Otváracia doba zámku Lány

* Zámok Lány je verejnosti neprístupný.

Otváracia doba zámockého parku Lány

* Streda a štvrtok od 14.00 do 18.00 hodín
* Sobota, nedeľa a sviatky od 10.00 do 18.00 hodín

Každoročne v období od soboty pred veľkonočnými sviatkami do 2. novembra a vo výročnej dni narodenia a úmrtia prvého prezidenta republiky TG Masaryka (7. marca a 14. septembra - v týchto dňoch je otvorené od 10.00 do 18.00).

Štátny zámok Mnichovo Hradiště

Zámok stojí na okraji rovnomenného mesta založeného v 13. storočí mníchmi z cisterciáckého kláštora. Zámocký areál, ako barokový šľachtické sídlo, sa dochoval len v málo zmenenej podobe. Nová epocha objekte bola začatá po roku 1690. Vnútorné usporiadanie zámku je v porovnaní s bežným typom zámockých dispozícií rozhodne nezvyčajné.

V prvom poschodí zámku sú dva hlavné sály, dnešné prijímacie a zámocké divadlo. Súčasná podoba zámockých interiérov pripomína atmosféru 18. storočia, kedy historické fondy spolu s olejomaľbami na stenách jednotlivých salónov, vrátane ďalšej výzdoby, tvorí mimoriadne pôsobivý a podmanivý celok. Môžete sa tešiť na tri prehliadkovej okruhy, kedy I. okruh zahŕňa historické interiéry (predizba grófky, hraběnčinu spálňu, taliansky izba, hudobný salón, obrazáreň, poľovnícky salón, prijímacie sála, dámsky salónik, delfská jedáleň, orientálne salón, knižnicu), II. okruh ukrýva divadlo, III. okruh ponúka lapidárium (kostol troch kráľov a kaplnka sv. Anny).

Zámok obklopuje francúzska záhrada, na ktorú nadväzuje rozsiahly anglický park

Plánujete svadbu, potom vedzte, že si môžete povedať Vaše spoločné "ÁNO" priamo na štátnom zámku Mnichovo Hradiště, a to v obradnej sieni. Máte možnosť využiť aj uzavretie cirkevného obradu, a to v kaplnke sv. Anny.

Otváracia doba štátneho zámku Mnichovo Hradiště

* Apríl, október: sobota, nedeľa, sviatok: od 8,45 do 15,00 hod
* Máj, jún, júl, august, september: utorok až nedeľa: od 8,45 do 16,00 hod

Vstupné na štátny zámok Mnichovo Hradiště

* I. okruh: dospelí: 90 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 60 Sk. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.
* II. okruh, III. okruh: dospelí: 40 Sk, deti, študenti, ZŤP, seniori: 25 Kč. Deti do 6 rokov: vstupné zadarmo.
* Rodinné vstupné pre expozíciu v zámku: 230 Sk.

Zámok Veltrusy

Zámok Veltrusy leží uprostred lužných lesov v urbanistickom poňatie jedného z najstarších prírodne-krajinárskych parkov Európe s jedinečnou koncepciou tzv okrasného statku. Zámok Veltrusy má svoj počiatok v 18. storočia. Po roku 1750 došlo k rozšíreniu bočných krídel o dvojnásobok ich dĺžky. V druhej polovici 18. storočí získali zámocké interiéry dnešný vzhľad. Celý komplex zámockých budov je zakomponovaný do krajinářská koncipovaného parku. V roku 2002 bol zámocký areál bohužiaľ silne zničený povodní. Teraz je zámok v celkovej rekonštrukcii.

Po prehliadke zámku rozhodne nevynechajte prechádzku parkom. Park je zastúpený najmohutnejším stromom, dubom o objeme necelých 7 metrov. V parku je aj majestátny topoľ, ktorý je druhým najväčším stromom o priemere cca 6,7 metrov. Ďalej v parku môžete obdivovať liesky, hrab, gaštany, javor, jaseň, lipy, brezy, smrekovce a ďalšie. Nechýba ani cudzokrajné stromy, ako platan, tulipánovníky, korkové duby, jedlé gaštany, jinany, borovice vejmutovky. Celková parková architektúra v sebe odráža intímne, módne, duchovné, filozofické i spoločenské názory svojej doby. V parku sú na pozeranie empírové a romantické stavby ako Laudonův pavilón, most sa Sfingou, pavilón Márie Terézie, dórsky pavilón, umelá jaskyňa, kaplnka,
Prístupné expozície v zámockom areáli vo Veltrusy

* Historické skleníky - jún až september
* Príležitostné výstavy - apríl až október


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: