Výlety - Žatec a okolie

V blízkom okolí mesta nájdeme osídlenia rôznych kultúr vo všetkých historických dobách. Od Keltov až po slovanské kmene, ktoré sem lákala rieka Ohře, bohatá rybami a ponúkajúce prirodzenú dopravnú cestu. Do ktorého mesta dnes zavítame?


Dnešná pozvánka je do mesta Žatec a jeho okolie

* Žatec
* Liběšice
* Sedmihorky
* Ličková
* Krásny dvor

Mesto Žatec

V historických prameňoch sa meno Žatca uvádza prvýkrát v kronike Thietmar Meserburského v r. 1004. Ďalšie písomné správy z 11. - 13. storočia predstavujú Žatec ako významné správne a cirkevné centrum. Vznik feudálneho mesta je zavŕšený listinou z r. 1265, ktorú kráľ Přemysl Otakar II. udeľuje Žatci dôležitá privilegia. Zdrojom prosperity mesta bola najmä remeslá, poľnohospodárstvo a obchod. Zanedbateľná nie je ani kultúrnej histórie mesta - najmä jeho Latinská škola. Okolo r. 1400 tu ako rektor pôsobil Jan zo Žatca, autor literárneho nemeckého diela "oráč z Čiech". Pod jeho vedením sa Žatecká mestská škola stala jednou z najznámejších a najvýznamnejších v Čechách. Historický stred mesta, ktorý bol v r. 1961 vyhlásený mestskou pamiatkovou rezerváciou, je súborom významných stavieb a architektonických slohov od doby románskej po secesiu.

Mesto chmeľu

Neskôr sa Žatec presadil ako centrum známej chmeľu. Za Karla IV. Patril medzi tri najväčšie mestá v Čechách a jeho sláva siahala až do zahraničia. Pestovanie chmeľu v Žatci a jeho okolie má viac ako sedmisetletou tradíciu. Súčasne s udelením práv mestu, dostal Žatec aj právo variť pivo. 19.storočia už môžeme považovať za zlatú éru slovenského chmelařství. Žatecký chmeľ (poloraný Červeňák) sa stal pre svoje typické vlastnosti meradlom pre stanovenie kvality a ceny na európskom trhu a mesto sa stalo chmeľu metropolou. V dvadsiatom storočí sa Žatecký chmeľ vyvážal zhruba do 70 krajín celého sveta. Žatecký chmeľ stál pri zrode tých najslávnejších značiek pív ai dnes je symbolom kvality pěnivého moku.

Slávnosti chmeľu - Dočesná

Slávnosť chmeľu a piva je tradične vrcholnou akciou kráľovského mesta, ktoré v roku 2004 oslávilo 1000 rokov od prvej písomnej zmienky. Slávnosti sa konajú pravidelne vždy na konci prázdnin, tento rok 5. a 6. septembra a vstupné je ZDARMA. Táto akcia vznikla pôvodne ako oslava dočesání posledného chmeľového stoku av priebehu rokov doznávala mnohých premien. V dnešnej podobe sa ťažiskom osláv a zábavy stalo centrálne námestie Slobody, kde je pred radnicou umiestnené hlavné pódium, na ktorom sa po oba dni striedajú zábavné programy predovšetkým hudobných žánrov.

Neoddeliteľnou súčasťou sú chmeľové a pivné súťaže, medzi najobľúbenejšie patria ručné česanie chmeľu a tanec s korbel piva na hlave. Výnimočnosť programu umocňuje historická divadelná scénka ktorej vyvrcholením je pasovania vybraného pestovateľa do rytierskeho stavu a dekorovanie ho chmeľový vencom, slávnostné narážanie pivného suda a strhnutí posledného stoku v najmenšej chmeľníc na svete, ktorá sa nachádza priamo na Žatecký námestí. Špeciálne programy sú na ďalších dvoch scénach.

Na detské scéne do podvečera prebiehajú pásma súťaží, pesničiek a hier, do ktorých sa deti zapájajú a majú možnosť vyhrať zaujímavé vecné ceny. Vo večerných hodinách na tomto pódiu prebieha rockový program prevažne amatérskych skupín, doplnený o vystúpenie jednej či dvoch rockových hviezd. Druhú scénu tvoria pódium s programom zameraným na folkovú a country muziku. Na Žatecký Dočesné sa predstavujú pivovary z celej Českej republiky, ale aj zo zahraničia.

Pamiatky a zaujímavosti mesta

Prírodné pomery Žatecký charakterizuje asi najlepšie povodie rieky Ohře. Regionálne múzeum Karla Aloisa Polanka - približuje pravek stredného Poohří. Úrodné a klimaticky pomerne príhodné území Žatecký tabuľa prilákalo prvý obyvateľa už v dobe kamennej. Bohaté archeologické nálezy, dokumentované aj v Žatecký Regionálnom múzeu, dokladajú v blízkom okolí mesta osídlenie rôznych kultúr vo všetkých historických dobách. Od Keltov až po slovanské kmene, ktoré sem lákala rieka bohatá rybami a ponúkajúce prirodzenú dopravnú cestu.

Chrám Nanebovzatia Panny Márie. Ide o jednu z najvýznamnejších pamiatok mesta, ktorej založenie spadá do románskeho obdobia.

Křížova vila - Objekt je unikátnym dokladom novorenesančnej architektúry.

Obec Liběšice

ostol Liběšice diecézny pútnické svätyne. Liběšice sú centrom farského obvodu, ktorý zahŕňa 10 farností a 40 dedín. Liběšice tvoria prirodzené duchovné centrum, kam sa tiež zbierajú nielen miestne veriaci a pútnici, ale aj deti z blízkych a vzdialenejších dedín, ktoré sú pravidelne zvážanie k rôznym aktivitám, ktoré sa snažia liběšická fara vytvárať. Vznik tohto pútnického miesta je spojený so zjavením Panny Márie v susednej dedine, kde sa na jej príhovor zachránil pri povodni utopených sedliak s malým synom. To sa stalo v roku 1743. Pôvodne gotický kostol sv. Martina zo 14. storočia bol potom prestavaný a jednolodnímu kostolu pribudlo triumfálne priečelí, ktorým vchádzame do novej lode uzavretej na protiľahlej strane pútnické kaplnkou Navštívenia Panny Márie s milostnú soškou Panny Márie.

Obec Sedmihorky

Ak pri potulkách lesom, bohatom na huby, narazíte medzi obcami Lhota a drievko na vonku Křemencova balvany osadené do radov, podarilo sa Vám nájsť ďalšie z pozoruhodností nášho okresu. Kamene, ktoré pôvodne boli usporiadané do 5 - 6 radov, sa nachádzajú na mierne naklonenej terase nad samotou Tasov. Podrobnejšie sa o nich dočítate v knižke J. Helšuse a A. Hluštíka "Kamenné otázniky aneb megality v Čechách", vyd nakladateľstvom Svojtka a Vašut v r. 1991.

Obec Ličková

Zámok v Ličková leží na severnom okraji obce asi 8 km od Žatca. Cestou k nemu si pod zámkom pri ceste všimnite mohutného duba. Tento pamätný strom má obvod kmeňa 650 cm a jeho vek sa odhaduje na 300 rokov. Zámok vznikol mnohých prestavbami z pôvodne gotického hrádku. Jeho dnešná Rokoková úprava pochádza zo šesťdesiatych rokov 18. storočia. K zaujímavostiam lokality možno uviesť, že tu bol väznený Jiří Popol z Lobkovice, odsúdený Rudolfom II. za vlastizradu. Roku 1633 tu prespali Albrecht z Valdštejna. Dnes tu nájdete galériu pripomínajúce tvorbu maliara Oskara Brázda, ktorý tu žil v rokoch 1925 - 1977.

Štátny zámok Krásný Dvůr

Najstaršia písomná zmienka o Krásnom Dvore je známa z roku 1295, kedy je pripomínaný Viliam z Krásneho Dvora. V rokoch 1783 - 1793 založil Jan Rudolf Černín pri zámku rozsiahly prírodne krajinářské park, prvý svojho druhu v Čechách. Voľné trávnaté plochy parku oživuje množstvo romantických stavieb, ktoré hocikde ukončujú ako dominanty rôzne priehľady. Rozloha anglického parku v Krásnom Dvore predstavuje takmer 100 ha.
V blízkom okolí mesta nájdeme osídlenia rôznych kultúr vo všetkých historických dobách. Od Keltov až po slovanské kmene, ktoré sem lákala rieka Ohře, bohatá rybami a ponúkajúce prirodzenú dopravnú cestu. Do ktorého mesta dnes zavítame?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky