Trombóza a cestovanie - žilovej trombózy a riziká

Turistická sezóna sa blíži as ňou nepríjemnosti v podobe prehriatia, úpalu, ale aj závažnejších komplikácií akou je žilová trombóza, čiže upchatie hlbokých žíl na dolných končatinách krvnou zrazeninou.


Aká je podstata žilovej trombózy

Hlboká žilová trombóza vzniká tak, že vnútri žily vznikne krvná zrazenina, ktorá upchá žilovej riečišťa. Najrozšírenejší je v oblasti hlbokých žíl dolných končatín, ale môže postihnúť aj žily na ruke alebo veľké žily v hrudnej a brušnej dutine. Následkom upchatie venózneho riečišťa nemôže krv prúdiť postihnutým úsekom, a tak sa hromadí pred prekážkou a snaží si hľadať cesty iným, najmä povrchnom riečiskom. Dôsledku je opuch končatiny, sčervenanie a bolestivosť. Ročne ochorie žilovou trombózou v Českej republike cca 15 - 20 tisíc pacientov.

Zákerná trombóza

Podstatou zákerností a nebezpečenstvo žilovej trombózy však tkvie v oddrolení kúsku zrazenej krvi, ktorý je potom krvným riečiskom odnesený do malého obehu, kde môže upchať niektorú z pľúcnych ciev, a tak dochádza k rozvoju pľúcnej embólie, ktorá môže mať veľmi akútna priebeh, spojený s náhle vzniknutú dýchavičnosťou a bolesťou na hrudi-často aj smrťou. Všeobecne platí, že čím bližšie k srdcu trombóza vznikne, tým je riziko embólie vyššia. Najviac sú pľúcna embólia ohrození pacienti s trombózou panvových žíl. Ročne zomrie na pľúcnu embóliu v Českej repbulice asi 600 pacientov. Ak nie je trombóza adekvátne nelieči, môže okrem pľúcna embólia dôjsť postupne počas 2 rokov až v 60% k rozvoju ťažko zhojitelného holene vredu.

Najčastejšie príčiny trombózy

- Zvýšená zrážanlivosť krvi, ktorá je buď vrodená alebo získaná. Je dobré vedieť, či niektorý z rodičov netrpia zvýšenou zrážanlivosťou krvi a ak áno, mali by sme absolvovať pravidelné vyšetrenia. Získaná zvýšená zrážanlivosť krv môže byť získaná po operáciách, úrazoch, dlhším cestovaním, urologickým či gynekologickými chorobám a podobne. Potom sú potrebné a účinné preventívne opatrenia.

* Ku spomalenie krvného toku v žilách dochádza najmä pri dlhodobom nehybnom ležaní (napr. po operáciách), dlhodobom zaškrtená, opuchom tkanivá alebo rastom nádoru, pri dlhodobom ohnutí končatiny (napr. pri dlhej jazde autobusom alebo letu lietadlom).
* K poškodeniu cievnej steny dochádza najmä v dôsledku úrazu, ale aj napríklad pri vpichu ihly do žili a vstreknutí lieku, ktorý dráždi žilová stenu, po zavedení katétrov alebo v dôsledku operácie (napr. pri výmene bedrového kĺbu). Trombózou často trpia narkomani, ktorí si sami aplikujú, často nesterilné ihlou, drogy priamo do žily.

Aké sú vyšetrenie - žilová trombóza

Pacient, u ktorého sa objavil niektorý z príznakov žilovej trombózy, a zároveň má niektorá z vyššie uvedených rizík, by mal bezodkladne navštíviť svojho praktického lekára, ktorý na základe klinického vyšetrenia eventuálne zariadi ďalšie potrebné vyšetrenia. Jedná sa najmä o vykonanie ultrazvukového vyšetrenia hlbokých žíl postihnutej končatiny a laboratórneho odberu. Ak je nález nejasný, vyšetrenie sa doplní pod CT, kde sa vnútrožilovo podanú kontrastnou látkou naplní žilovej riečišťa končatiny a veľmi dobre sa výpadkom náplne zobrazí nepriechodnú miesto.

Ako sa žilová trombóza lieči?

ri zistení žilovej trombózy nasleduje okamžité zahájenie podávania protisrážlivé liečby, aby sa predišlo vzniku embólie. Spočiatku sa trombóza lieči injekčne, po niekoľkých dňoch je liečený podávaním tabliet. Doba liečenia je rôzna podľa závažnosti, v každom prípade je dlhodobá, tj spravidla 6 - 12 mesiacov, pri viacnásobnej trombóze môže byť aj celoživotné. Pacient podstupuje pravidelné kontroly aspoň 1x mesačne.

Pri liečbe je nutné starostlivo dodržiavať životosprávu a vyhýbať sa alkoholu a niektorým potravinám. Ak pacienta čaká chirurgický alebo stomatologický zákrok, mal by o liečbe informovať operatéra alebo stomatológa-nesprávnym podaním liekov hrozí zvýšená krvácavosť.

Podporná liečba - žilová trombóza

Táto liečba je zameraná na zmiernenie následkov žilovej trombózy a posilnenie žilového obehu za účelom rýchlejšieho spriechodnenie trombotizovaného úseku. Jedná sa najmä o skoré cvičenie svalov na končatinách od 2. dňa, nosenie kompresívnych pančúch a podávanie niektorých podporných liekov zmierňujúcich opuchy. Pacient po prekonanej žilovej trombóze by mal cvičiť pravidelne a mal by sa vyhýbať dlhšiemu státie či sedenie. Vhodným športom je plávanie, s natiahnutými kompresnými pančuchami potom jazda na bicykli, turistika alebo beh na lyžiach.

Pozor na cestovné trombózu

Problémy v podobe žilových trombóz zrejme sprevádzajú človeka od doby, keď začal využívať rôzne dopravné prostriedky a prestal na cestovanie používať vlastné nohy.

Syndróm ekonomickej triedy - trombóza

Tak je pomenovaná cestovný žilová trombóza ako následok letov ekonomickou triedou. Riziko prináša nielen veľmi obmedzený priestor pre nohy, ale aj niekoľkohodinové lety alebo cesty autom, autobusom bez primeraných zastávok.

Ako vzniká trombóza

Vznik trombózy podmieňuje niekoľko faktorov. Základným faktorom je spomalenie prúdenia krvi nielen v krvnom obehu, ale predovšetkým v dolných končatinách, kde ku vzniku trombózy dochádza najčastejšie. Ak sedíme nehybne s ohnutýma nohami, tlak okolitého tkaniva na žily v podkolennej jamke spomaľuje tok krvi. Ďalšími faktormi je nedostatočný príjem tekutín počas cesty, vysoká teplota v dopravnom prostriedku, znížené množstvo kyslíka a vlhkosti v kabíne lietadla.

Typické príznaky žilovej trombózy

opuch dolnej končatiny, pocit ťažkých nôh, tlak, začervenanie, pálenie kože, bolesť pri pohybe nôh alebo stlačenie lýtka. Cestovné trombóza sa neprejaví hneď tak vyskočíte z lietadla alebo autobusu, ale až za niekoľko hodín po ukončení cesty, môže nás postihnúť dokonca až za dva týždne. Prvými príznakmi embólia môže byť aj náhla bolesť na hrudi s pocitom nedostatku vzduchu.

Rizikové skupiny - trombóza

Niekoľkohodinovej lety alebo cesty autom-autobusom pri poznávacích zájazdoch nie sú príjemné ani relatívne zdravým ľuďom. Takéto cestovanie predstavuje riziko žilovej trombózy pre osoby s chorobami srdca a krvi, obehovými ťažkosťami, pre tehotné ženy alebo ženy krátko po pôrode av šestonedelí. Medzi rizikové osoby patria aj ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu, fajčiari, obézni ľudia, ľudia v rekonvalescencii, krátko po úraze alebo sa zhubných ochorením.

Riziko ochorenia žilovou trombózou môžeme znížiť dodržiavaním niekoľkých zásad

* Cestujeme v pohodlnom vzdušnom oblečení,
* Počas letu alebo cesty preťahujeme nohy, striedavo pohybujeme špičkami hore a dole, kroužíme členky. Urýchlite tak žilovej prúdenia.
* Každú zastávku využijeme ku svižné prechádzke, pretiahnutie celého tela, popr. dechovému cvičenie, v lietadle sa každú hodinu prejdeme v uličke.
* Nesedíme s nohou cez nohu, obmedzili by sme žilová prúdenie v podkolennej jamke,
* Prijímame čo najviac tekutín, kávu a alkohol vynecháme alebo aspoň obmedzíme,
* Vyhneme sa práškom na upokojenie a na spanie,
* Ak máme problémy s kŕčovými žilami, navlečieme si pred cestou zdravotné lýtkové pančuchy,
* Ak patríme medzi rizikové osoby, poraďte sa pred cestou s lekárom.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: