Potápanie - Potápačské kurzy

Ak vás prepadla túžba po dobrodružstve a zachcelo sa vám nechať sa pohltiť svetom, ktorý nemôže vidieť každý, a chcete spoznať nové dimenzie, skúste potápanie. Než vyrazíte pod hladinu, budete musieť prejsť potápačským kurzom.


Čo môžete očakávať od základného potápačského kurzu

* Naučia technike potápanie
* Pripraví na riešenie nezvyčajných, neštandardných a krízových situácií, ktoré vás vo vode môžu stretnúť
* Vybaví Vás potrebnými teoretickými vedomosťami

Ako postupovať pri výbere potápačského kurzu

Kurz vyberajte podľa cieľa, ktorého chcete dosiahnuť. Certifikát, ktorý dostanete po absolvovaní kurzu, by mal byť medzinárodne platný a umožniť vám, aby ste si svoju kvalifikáciu mohli zvyšovať kdekoľvek na svete.

Atribúty pre výber potápačského kurzu

* Stačí mi "základný kurz", pretože sa chcem potápať len občas,
* Chcem si postupne zvyšovať kvalifikáciu,
* Stať sa profesionálnym potápačom,
* Naučiť sa správať iv prípade potápačských nehôd,
* Potápať sa v tuzemsku, v mori (ide o teplotu vody, svetelnú priepustnosť ai),
* Potápať sa do malých (do 18 metrov) hĺbok,
* Potápať sa do veľkých (do 40 až 60 metrov) hĺbok,
* Potápať sa len vo dne
* Potápať sa aj v noci, alebo tam kam nepreniká denné svetlo,
* Potápať sa len s kyslíkom,
* Potápať sa aj s inými zmesami,
* Plánujem potápanie "na voľnej nohe",
* Potápať sa iv jaskyniach, pod ľadom alebo do priestorov, ktoré obmedzujú
* Prístup na hladinu (vraky lodí a podobne).
* Chcem sa skutočne len potápať,
* Chcem sa vo vode naučiť vykonávať aj ďalšie činnosti (fotografovanie, filmovanie ai).

Ako by mal potápačský kurz vyzerať

Keďže kurzy vychádzajú z rovnakých alebo podobných výučbových programov, od seba sa príliš nelíšia.

Príklad základného potápačského kurzu

* Päť lekcií teórie,
* Päť lekcií prax v bazéne (hĺbka cca 4 metre),
* Minimálne štyri ponory do voľnej vody v prírode (ponory sa musia rozložiť minimálne do dvoch dní, jeden ponor trvá najmenej dvadsať minút, hĺbka 6 až 9 metrov).

Najznámejšie potápačské systémy vyučované v kurzoch

* CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques): ide o najstaršie výcvikový systém, ktorý je u nás reprezentovaný Zväzom potápačov. Kurzy sú vhodné najmä pre tých, ktorí sa chcú potápanie venovať dlhodobo a vykonávať ho v potápačských kluboch.
* CMAS P * - potápač s jednou hviezdou je oprávnený sa potápať s držiteľmi kvalifikácie P * a / alebo P ** do hĺbky maximálne 20 mv sprievodu potápačov s kvalifikáciou P *** alebo inštruktora aj do hĺbok cez 20 m. Vstupné požiadavky: vek minimálne 14 rokov, zaplávať na hladine 200m, udržať sa na hladine 5 minút šliapaním vody.
* CMAS P ** - potápač s dvomi hviezdami, je plne vycvičený potápač schopný vykonávať funkciu istiaceho potápača alebo návodčího.
Vstupné požiadavky: P *, vek minimálne 15 rokov, minimálne 20 ponorov na voľnej vode.
* CMAS ND (Nitrox Diver) - potápač kvalifikovaný na potápanie s nitroxom do EAN40.
Vstupné požiadavky: CMAS P ** neo ekvivalent, vek minimálne 18 rokov, zdravotné vyhlásenia.
* CMAS AND (Advanced Nitrox Diver) - potápač kvalifikovaný na potápanie s nitroxom v plnom rozsahu.
Vstupné požiadavky: CMAS ND alebo ekvivalent, vek minimálne 18 rokov, zdravotné vyhlásenia.
* CMAS I * inštruktor s dvoma hviezdami oprávnený viesť UDP, vyučovať teóriu, vykonávať výcvik a hodnotiť zručnosti cvičencov na kvalifikačné stupeň Potápač so sprievodom v chránenom vodnom priestore.
Vstupné požiadavky: P ***
* CMAS I ** inštruktor s dvoma hviezdami je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské kvalifikačné stupne CMAS, vykonávať dohľad nad I *, viesť vybrané špecializačné kurzy.
* CMAS I *** inštruktor s tromi hviezdami je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské a inštruktorskej stupňa, viesť výcvikové stredisko, viesť vybrané špecializačné kurzy.
Vstupné požiadavky: I **, vek minimálne 24 rokov, minimálne 60 vycvičených potápačov, odporúčania zemského zväzu.
Vstupné požiadavky: I *, vek minimálne 18 rokov, P *** alebo I *, školenia z metodiky výcviku.
* PADI (Professional Association of Diving Instructors): pôvodne americká škola, vo svete komerčne najrozšírenejší.
* IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers): americký výcvikový systém určený športovým i technickým potápačom s použitím vzduchu a dýchacích zmesí (napríklad nitroxu, stlačeného vzduchu obohateného kyslíkom, alebo trimixu).
* PADI aj IANTD sa riadi podobnými výcvikovými pravidlami, líšia sa hlavne štruktúrou a vydávaním certifikátov. Normy, bazénová prax, požiadavky na znalosť aj výsledná kvalifikácia (obaja umožňujú potápať sa do hĺbky 18 metrov) sú ale rovnaké.

Na čo si dať pri potápaní pozor

Najväčšie nebezpečenstvo plynú jednoznačne z podcenenia situácie alebo z precenenia vlastných síl.

Z porušenie zásad a pravidiel - napríklad potápanie moc hlboko, príliš rýchle vynorenie, nedodržanie režimu výstupu, zadržanie dychu pri výstupe.

Použitie nevhodné výstroje pre daný typ ponore - napríklad letné výstroj v zimných podmienkach.

Pre koho je potápanie vhodné (nevhodné)

Adept potápanie samozrejme musí vedieť plávať a nesmie sa báť vody.
Pred prvým potápaním by ste mali vo vlastnom záujme podstúpiť lekárske vyšetrenie. Vyhnete sa tak prípadným zdravotným problémom a krízovým situáciám pod hladinou.

Diabetikom, epileptikom, ľuďom s vysokým krvným tlakom, s ušnými, pľúcnymi a obehovými ťažkosťami a osobám trpiacim klaustrofóbiou by mal to, či sa môžu potápať, oznámiť odborný lekár.

Deti sa môžu potápať od 10 (PDI), respektíve 12 rokov. Ani oni totiž nemajú pri kurzoch žiadne úľavy a nie sú oslobodené od nutnosti zložiť teoretické testy obsahujúce aj príklady plánovania ponorov, práca s tabuľkami a podobne, ku ktorým je potrebná aspoň elementárny znalosť fyziky.

Horná veková hranica pre potápanie stanovená nie je.

Čo potrebujete pre potápanie

Výstroj (i jej cena) sa veľmi líši podľa toho, či sa chystáte potápať raz ročne v rámci dovolenky v teplom mori, alebo každý mesiac v studených tuzemských vodách.

Základná výstroj pre potápanie

* Regulátor (pľúcna automatika).
* Ochranný odev (výber nie je ľahký, ponuka je široká - od ľahkých neoprénu pre trópy až po izolačné odevy do polárnych krajov - opäť platí: vyberajte podľa toho, kde a ako sa budete potápať).
* Takzvaná ABC (maska, šnorchel, plutvy).
* Kompenzátor vztlaku (ide o zariadenie, ktoré kontroluje vztlak a podľa ktorého potápač klesá, stúpa alebo sa drží v rovnakej hĺbke). Ku kompenzátora je potrebné pribrať aj niektoré ďalšie prístroje (merač času, hĺbkomer, UV manometer, tabuľky), ktoré možno integrovať do potápačského computeru.
* Záťaž (neoprén nadnáša, potápač sa nezaobíde bez olova).
* Nôž (použijete ho nielen ako zbraň, ale s jeho pomocou sa oslobodíte aj zo zajatia rybárskych vlascov alebo rôznych šnúr).
* Baterka (nevyhnutná je v noci, v našich vodách je ale dobré ju mať aj vo dne, pretože v priehradách je tma zvyčajne už od desiatich metrov hĺbky).
* Kompas (nie je nevyhnutný, ale uľahčuje orientáciu).
* Záložný zdroj vzduchu (štandardná súčasť potápačského výstroja).

Potrebnú výstroj možno zaobstarať od 30 000 Sk vyššie. Cena je ale len orientačné (len samotný oblek môže stať 4500 Sk, ale aj 60 000 Sk), jej výška sa odvíja od toho, ako náročné potápanie vás čaká.

S výberom aj nákupom všetkých potrebných vecí by vám mala poradiť škola, v ktorej podstúpite kurz.

Ak sa budete potápať v niektorom z potápačských centier, mali by byť fľašu so vzduchom a záťažový opasok započítané v cene potápačského výjazdu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: