Štyri mýty o ľahkom oddĺženie

Nový konkurzné zákon umožnil aj bežným občanom zbaviť sa ľahko dlhov. A že túto šancu využíva čoraz viac dlžníkov, ukazuje plniaci sa konkurzné register. Lenže táto cesta nie je ľahká a môže vás na konci čakať studená sprcha a oči pre plač.


Oddĺženie si dobre rozmyslite

Šanca zbaviť sa dlhov funguje len krátko a ukázala na prvé vážne nedostatky, s ktorými sa súdy často stretávajú. Vidina života bez dlhov často dlžníka zaslepí tak, že samotným podaním návrhu na oddĺženie vidí svoj ďalší život bezstarostne. To je ale omyl, varujú sudcovia a ukazujú na štyri najčastejšie mýty o oddĺženie:

1. Podať návrh je jednoduché.

2. Návrh na osobné oddĺženie nie je potreba pripraviť.

3. Osobné oddĺženie vždy dopadne dobre.

4. Návrh na oddĺženie dopadne podľa mojich predstáv.

"Našim zámerom nie je občanmi vystrašiť, ale poukázať na fakt, že konkurzné zákon obsahuje cez 400 paragrafov. A celý proces konkurzného konania nie je prechádzka ružovým sadom," ukazuje na náročnosť procesu JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Sudca a poradca sudcovskej únie.

Keď sa povie osobný bankrot

Zákon o insolventnosti presne definuje pojem osobný bankrot. Zjednodušene ide o nepriaznivú situáciu, keď má dlžník viac veriteľov a nie je schopný plniť svoje záväzky. Ak chce dlžník svoju situáciu riešiť, musí sám podať na seba návrh na konkurz. Lenže často sa zabúda, že návrh na oddĺženie je až druhým krokom celého procesu. Najprv je nutné zažiadať o začatí konkurzného konania a návrh na oddĺženie je až druhým bodom. Častým riešením insolvencie môže byť aj konkurz, alebo reorganizce majetku dlžníka a vôbec nemusí dôjsť k procesu oddlženia.

Formulár môže odradiť, chyby sa predraží

Pred vrhaním sa do bankrotov bez rozmyslu varoval aj podpredseda Krajského súdu v Prahe Luboš Dörfl na včerajšom stretnutí s novinármi: "nerozvážne skok do úpadku prinesie viac problémov ako úžitku." Pred samotným začatím konkurzného konania je potrebné starostlivo a bezchybne vyplniť formulár, ktorý zisťuje veľa informácií vrátane majetkových pomerov dlžníka. Uvádza sa v ňom zoznam majetku, záväzkov (alebo zamestnancov) a listiny, ktoré preukazujú úpadok, a dokladá sa veľa povinných príloh. Trochu žartovné poňal vypĺňaní formulára Karel Havlíček: "Výhoda českého práva je, že keď bežný občan uvidí tento formulár, dokonale ho odradí od tohto skvelého postupu."

Lenže práve vyplnenie formulára prináša veľa úskalí, ktoré sa následne prejaví

Chybne vyplnený formulár vedie v lepšom prípade k zastaveniu procesu nesolventnosti. V tom horšom prípade sa stane opak toho, čo dlžník chcel. Môže sa totiž stať, že časť formulára, ktorá rokuje o insolventnosti samotnej, bude vyplnená bezchybne, ale procesné chyby budú v časti o oddĺženie. Súd oddĺženie preto zamietne, ovšem konkurzné konanie začne a výsledkom nebude oddĺženie, ale konkurz. Vrátane odmeny pre konkurzného správcu. Keď nahliadnete do verejne prístupného konkurzného registra, týchto prípadov nájdete mnoho. Chcete jednoduchý návod, ako vyhodiť cez 50 000 Sk z okna? Podajte návrh na svoje oddĺženie, hoci vaše príjmy alebo majetok nedosiahnu požadované minimálne 30procentní vyššie pre uspokojenie veriteľov. Súd začne konkurzné konanie, oddĺženie zamietne, vás pošle do konkurzu a pretože nie je kde brať, konkurz sa zastaví. Váš dlh sa zvýši o odmenu konkurznímu správcovi. Podať návrh nie je rozhodne jednoduché.

Oddĺženie nie je pre každého

Zatiaľ čo návrh na začatie konkurzného konania môže podať ktokoľvek, oddĺženie je dostupné iba pre nepodnikateľské subjekty. V praxi ide o fyzické osoby-občanov a prípadne neziskové právnické osoby. Živnostníci a podnikatelia majú smolu. O návrhu na oddĺženie musí dlžník preukázať svoje budúce príjmy alebo majetok tak, aby bolo zreteľné, že bude zaplatené min. 30% existujúceho dlhu. Ste na omyle, ak si myslíte, že dlhy vyriešite splátkami. V úlohe dlžníka síce môžete navrhnúť spôsob vysporiadania dlhu, ale o skutočnej forme rozhoduje súd. Vysporiadania dlhu tak môže skončiť pokojne predajom vášho majetku. Stanovená hranica 30% pre schválenie oddĺženie neznamená, že dlžník zaplatí táto percenta a je z dlhov vonku. V reálnom živote môže dôjsť aj k stopercentnej úhrade dlhu vrátane všetkých odmien.

Prípravu nepodceňujte

Zložitý formulár vyžaduje doloženie mnohých úradne overených listín vrátane úradne overených podpisov. A práve tu sa opäť často dlžníci dopúšťajú chýb, keď si stiahnu z webu ministerstva spravodlivosti formulár, vyplní ho, urobí si kópie požadovaných dokumentov a všetko odošlú poštou. Bez úradných overení a bez znaleckých posudkov na majetok dlžníka súd konanie nezačne a časom dlžníka o tejto skutočnosti informuje. Zbytočne potom dochádza k oneskoreniu.

Šťastný koniec nie je pravidlom

"Nezabúdajme, že návrh na oddĺženie je len jedným z mnohých spôsobov, ako možno riešiť problémy so splácaním záväzkov," poukazuje aj na iné možnosti riešenia Luboš Dörfl. A ako oddĺženie prebieha? "Najčastejšie ide o splátky, alebo dochádza k zníženiu majetku dlžníka. Ale o spôsobe rozhodujú veritelia, dlžník len podáva návrh," opakuje postup oddĺženie Luboš Dörfl. A málokto vie, že keď je veriteľ zaistený napríklad záložným právom, podaním návrhu na oddĺženie môže nechať zastavenú nehnuteľnosť okamžite speňažiť.

Návrh nemusí dopadnú podľa predstáv dlžníka, ukazujú aj záznamy v konkurznom resjtříku

Ak máte chvíľu času, nahliadnite do neho a dozviete sa veľa zaujímavých informácií. Stačí zadať len krstné meno a môžete si prečítať históriu všetkých dlžníkov-nostitelů zadaného mena. "Pred podaním návrhu odporúčam každému dlžníkovi navštíviť portál justice.cz, kde sa dozvie všetky potrebné informácie," upozorňuje na úskalia Karel Havlíček. Ak dlžník nepredloží všetko potrebné a nevyplnila, súd návrh odmietne. Ak je návrh na insolventnosti spojený s návrhom na oddĺženie, máte len 7 dní na vykonanie opráv či doloženie dokumentov. A nechať si vyhotoviť napríklad chýbajúce znalecký posudok počas týždňa naozaj nie je jednoduché.

Záujem veľký, chýb veľa

"Konkurzné zákon je zložitý a prešiel zložitým vývojom, ale zase je to cesta k modernizáciu konkurzného práva," reagoval na otázky novinárov Luboš Dörfl. "Jeho výhoda je hlavne v podobe elektronického registra, kam s pomocou našich asistentov sme schopní do zákonom stanovených dvoch hodín od podania návrhu vykonať zápis," dopĺňa Luboš Dörfl. "Musíme si uvedomiť, že bankrot je zložitá záležitosť, to nie je, že dlužím susedovi 100 Sk," poukazuje na zložitosť procesu Karel Havlíček. To zodpovedá aj frekvencie predkladania návrhov - tá je od januára vysoká, ale sudcovia potvrdzujú, že veľká väčšina ich bude odmietnutá pre formálne nedostatky.

Ku komu ísť pre radu

Zložitosť procesu vyvoláva otázky, kto môže s podaním návrhu na začatie konkurzného konania a následného oddlženia pomôcť. "Väčšina týchto vecí je matematicky vyjádřitelných", tvrdí Karel Havlíček. Podľa neho tak môžu pomôcť nielen právnici, ale aj daňoví poradcovia, účtovník alebo špecializované občianskej poradne. Lenže za rady sa platí, takže spísanie návrhu s pomocou stojí peniaze. Hoci aj v dnešnej dobe možno za určitých podmienok požiadať o bezplatnú právnu pomoc, efektívnejšie pomocnú ruku prinesie až pripravovaný zákon o bezplatnej právnej pomoci. "Celý konkurzné zákon stojí na známom Je to možné, ale ...," hovorí Karel Havlíček a potvrdzuje fakt, že každý krok, ktorý vedie k zásadnej zmene vášho života je potreba dopredu rozmyslieť. Inak môže byť na konci nielen rozčarovanie, ale dokonca opačný výsledok, než ste chceli. plač.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: