Strecha-tvary, revízie, opravy

Hovorí sa, že domov tvoria stôl. Čo však ochráni Vás i Váš domov pred nepriazňou počasia, je strecha. Potrebuje Váš domov novú strechu, či staviate a rozhodujete sa, aký typ strechy zvoliť? Prevedieme Vás jednotlivými tvarmi striech .....


Tvary strechy

Tvar strechy by mal jednak zodpovedať využitie domu. Môžete sa tiež stretnúť s tým, že tvar a sklon strechy, výška hrebeňa, už môžu byť určené a predpísané v spracovanom územnom pláne pre danú lokalitu.

* Ihlanový strecha
* Mansardová strecha
* Pílový strecha
* Polovalbová strecha
* Pultová strecha
* Sedlová strecha
* Stanová strecha
* Valbová strecha
* Valcová strecha

Ihlanový strecha - umožňuje odvetrávanie krytiny, spôsobenej tzv komínovým efektom. Ihlanový strecha sa najviac používa u atypických strešných konštrukcií, dodáva celej stavbe romantický nádych. Ihlanový strecha vynikne na altány, vežiach a iných podobných stavbách.

Mansardová strecha - táto strecha je tzv obdobou sedlovej strechy. Tvar manzardovou strechou je však viac zaujímavejšie, keď každá jej polovica medzi odkvapom a hrebeňom je zložená z dvoch strešných rovín, a to s iným sklonom. Pritom spodná časť strešnej krytiny má väčšinou väčší sklon, ako jeho hornú časť. Ak vyberiete manzardovou strechu, získate väčší priestor v podkrovnej časti.

Polovalbová strecha - znižuje celkovú výšku stavby, je v tvare písmena A sa zrazenými špičkami na štítoch. Jednoduchý tvar strechy taktiež umožňuje veľmi ľahké odvetrávanie samotnej konštrukcie.

Pultová strecha - rovina tejto strechy je mierne naklonená, i keď by sa mohlo zdať, že ide o strechu plochou. Výhodou pultovej strechy je jej jednoduchý tvar. Oproti plochej streche je pultová strecha menej dimenzovaná na zaťaženie aj odvod vody. Tento tvar strechy je vyhľadávaný u ekologických alebo nízkoenergetických domov a stavieb.

Sedlová strecha - tvoria ju dve šikmé roviny, ktoré sa prelínajú vo hrebeňa strechy. Na kratších stranách je uzavretá štíty. Pri štvorcovom pôdoryse majú strešné roviny rovnaký sklon, pri obdĺžnikovom pôdoryse majú roviny dva rozdielne sklony.

Stanová strecha - tvoria ju štyri strešné roviny, ktoré sa zbiehajú do jedného stredu. Strešné roviny majú rovnaký sklon pri štvorcovom pôdoryse. U obdĺžnikových pôdorysov majú roviny dva rozdielne sklony.
Valbová strecha - vzhľadom pripomína šikmú strechu. Na valbovej streche sa nachádza viac ako jeden vrchol, tak ako je to u šikmé strechy. U tejto strechy je potreba viac odtokov.

Valcová strecha - jedná sa o oblý tvar strechy a využíva sa predovšetkým na športoviskách, na haly, na nástupište ai

Strechy podľa počtu plášťov

Jednoplášťové strechy

Dvojplášťové strechy

Jednoplášťová strecha - nemá vo svojej skladbe vneseniu ani jednu vetranú medzeru.

Dvojplášťová strecha - obsahuje jednu vetranú medzeru.

Strechy podľa sklonu

* Ploché strechy so sklonom do 10 °
* Šikmé strechy so sklonom od 10 do 45 °
* Strmé strechy so sklonom od 45 do 90 °

Ploché strechy - tieto strechy sú pomerne náročné na kvalitu prevedenia čo do vodotesnosti a implementáciu vo škárovanie k odvodu dažďových vôd. V zimnom období, pri snehovej nádielke, sa na ploché strechy prenáša veľké zaťaženie, sneh totiž nemá kam odtát a zostáva na streche, kým sneh sami neodhážete, alebo ako pozvoľna sneh roztopí. Na druhú stranu zaberajú plochej strechy menšiu plochu, ako strechy šikmé alebo strmé, z toho vyplývajú menšie finančné výdavky na obstaranie aj následnú opravu strechy. Ploché strechy si vyžadujú odborný návrh skladby vychádzajúci z prevádzkových podmienok objektu. Dokonale realizovaná plochá strecha predstavuje dôležitý konštrukčný prvok každého domu, a to z hľadiska životnosti aj zníženie jej energetickej náročnosti. Poruchy starších plochých striech poukazujú v častých prípadoch na nekvalitné návrhy skladieb, materiálov, zlou realizáciu detailov aj na zanedbanie hrúbky tepelnej izolácie.

Šikmé, strmé strechy - predovšetkým sa uplatňujú vo vysokohorských oblastiach, a to z dôvodu, že v zimnom období na nich pri snehovej nádielke nezostáva sneh a nedochádza tak k zaťažovaniu strechy. Výhody šikmých a strmých striech: využitie celej výšky, nie je potrebné vykonávať vetracie vstupy, vývody, čo predstavuje finančnú úsporu. Riešenie strechy zjednodušuje detaily v hrebeni, nárožiach aj úžľabiach.

Ploché strechy podľa funkcie

* Bežné strechy
* Strešné terasy
* Zelené strechy

Bežné strechy - finálnu vrstvu tvorí hydroizolácie

Strešné terasy - finálnu vrstvu tvorí porůzné dlaždice

Zelené strechy - do substrátu je vysadená najrôznejšie zeleň

Doplnky striech

* Odkvapový systém
* Snehové zábrany
* Strešné lávka
* Strešné rebrík
* Strešné okno

Zvolenie strechy podľa ceny

Počítajte s tým, že cena strechy tvoria cca desať až dvadsať percent z celkovej ceny konkrétneho domu. Nie je rozumné príliš šetriť na cene za strechu, pretože by sa mohlo stať, že budete potom následne investovať do opráv, čo sa Vám v konečnom dôsledku predraží.

Ako vybrať tú správnu strechu

Zistili ste, že máte možnosť si vybrať z nepreberného množstva krytiny i tvaru strechy a teraz stojíte pred dôležitým rozhodnutím, čo zvoliť. Nechajte si poradiť od certifikované montážne firmy alebo priamo od výrobcu, uvidíte, že Vaše rozhodovanie potom bude výrazne uľahčením. Zrovnajte jednotlivé pre a proti každému tvaru strechy i každej krytiny.

Prevedenie revízie strechy

Je dobré, vždy po zime, vykonať tzv revíziu Vašej strechy, aby ste zistili, či nepotrebuje strecha drobné opravy, alebo iné zásahy. Najprv zistite stav strešnej krytiny, ďalej si prezrite oplechovanie strešných prvkov aj prienikov. Vyčistite plechy za komínom, strešným oknom, vikierom apod Prezrite a vyčistite odkvapy, jednotlivé odtokovej rúry. Skontrolujte tesnenia aj kvalitu jednotlivých náterov strešných drevených okien. Preskúmajte podkrovie strechy, či do neho odniekiaľ nezateká, či sa na niektorých častiach netvorí huby, pleseň apod

Krov strechy

Krov tvoria tú najpodstatnejšiu časť celej nosnej konštrukcie strechy. Zaťaženie na krov je prenášané vždy zvisle. Krovy možno deliť na kovové, drevené, kombinované. Krov je nutné chrániť pred drevokazným hmyzom i najrôznejším chorobám, a to pomocou ochranného náteru.

Oprava strechy

Ak Vám strecha už doslúžila, a vy sa stretávate so zatekaním, či jej borcením, nezostáva, než ju celkovo opraviť. Okrem výmeny strešnej krytiny počítajte aj s přemalováním konštrukcie strechy a celkovo rozsiahlejšie opravou, ako pri renovácii. Najprv však zistite, v čom väzí problém, prečo strecha potrebuje opraviť. Ak si na opravu strechy netrúfate sami, určite sa obráťte na špecializované firmy, ktoré sa opravami aj renováciou striech zaoberajú. Firmy vyberajte starostlivo, zistite si aj referencie zákazníkov.

Oprava oprýskané farby na streche

Prečo sa Vám farba po čase začne olupovať? Dôvodom môže byť prítomnosť nepriľnavých plôch, ktoré sa postupne oddelia aj s ďalším novým náterom strechy.

Ak sa Vám začne odlupovať farba, napríklad u strechy z pozinkovaného materiálu, je potreba ako prvý krok ošetriť daný podklad a následne zbaviť strechu všetkých odloupaných častí.

Daná odloupaná miesta obrúste, a to najlepšie až na samotný kovový základ.

Pre samotné farbenie je vhodné urobiť viacvrstvový náter.

Voliť môžete z polyuretánových farieb, riediteľných farieb vodou ai

Strechu nemusíte len premaľovať, ak Vám farba na nej vybledla. Kvalitná farba totiž zlepší odolnosť i výdrž Vašej strechy. Na jednu stranu sú špeciálne farby drahšie, ale môžete očakávať ich dlhšiu životnosť na streche.

Renovácia strechy

Zistili ste, že Vaša strecha potrebuje opraviť? A nebude stačiť ju len renovovat? Pomocou renovácie môžete premaľovať konštrukciu, vymeniť poškodené tašky. Samozrejmosťou je nákup rovnakého vzoru a materiálu krytiny.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: