Predaj nehnuteľnosti aj s hypotékou

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie zisku medzi partnermi. Čo robiť, keď nemáte dostatočnú bonitu? Aké sú možnosti riešenia hypotéky pri rozvode manželov. Ako dlho sa hypotéka spláca? Aké poznáme druhy hypoték.


Riešiť hypotéku kvôli rozvodu nie je zaiste nič príjemného

ale nevešajte hlavu, pretože bezvýchodisková situácia to tiež nie je. V Českej republike nie je predaj nehnuteľnosti is hypotékou zase tak bežný, ale napríklad v Amerike sa nejedná o nič neobvyklé. U nás bohužiaľ ľudia musia často z ceny ustúpiť, aby kupca vôbec našli. No uznajte sami-kúpili by ste si radšej byt s hypotékou alebo bez? Poďme si ale najprv povedať základné informácie o hypotékach.

Čo je to hypotéka alebo hypotekárny úver

Hypotékou označujeme pôžičku na dlhú dobu (väčšinou na niekoľko desiatok rokov). Cieľom hypotéky je obstaranie bývania. Za hypotéku je nutné ručiť nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza na území Českej republiky. Klienti spravidla ručí nehnuteľnosťou, ktorú si za hypotéku zaobstarávajú, ale môže sa jednať aj o inú nehnuteľnosť. Splátky sa platia pravidelne každý mesiac a väčšina ľudí volí rovnakú výšku splátky počas celého obdobia splácania. Než Vám banka hypotéku pridelí, bude ju zaujímať Vaša bonita, teda schopnosť splácať.

Na čo všetko možno hypotéku použiť

Z hypotéky si môžete zakúpiť byt, rodinný dom, družstevný byt, ďalej previesť družstevné alebo obecnej byt do osobného vlastníctva, kúpiť si stavebný pozemok, prestaviť, vystaviť alebo zrekonštruovať nehnuteľnosť, zakúpiť alebo vysporiadať spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vysporiadať dedičské nároky k nehnuteľnosti, ale prostredníctvom hypotéky možno tiež vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode, alebo splatiť skôr poskytnuté pôžičky pre investície do nehnuteľnosti.

Aké poznáme druhy hypoték

Ak budeme brať do úvahy účel využitia úveru, môžeme hovoriť o dvoch typoch hypoték, a síce účelových a neúčelových (tzv. amerických). Účelové hypotekárne úvery klient využije iba na definovaný zámer, ktorý sa týka zabezpečenia potreby bývania. Neúčelový hypotekárny úver nijako neobmedzuje klienta, čo sa týka spôsobu využitia peňazí. Týmto úverom tak nemusíme financovať len bývanie, ale napríklad si môžeme kúpiť automobil alebo zaplatiť dovolenku. Hypotéky môžeme ďalej rozčleniť podľa spôsobu splácania. Existuje anuitní, progresívne a degresívne splácanie. Pri anuitním budete platiť pořád rovnakú výšku splátok, progresívny znamená postupné zvyšovanie splátok v priebehu rokov au degresívneho splácania Vám splátky postupom času klesajú.

Ako dlho sa hypotéka spláca?

Na dobe splácania úveru sa vzájomne dohodne klient s bankou. Doba sa určí pri dojednávaní zmluvy, ale všeobecne je to medzi 5 - 30 rokmi. Úlohu tu hrá odchod do dôchodku, pretože do tejto doby má byť úver už splatený. Zbytočné preťahovanie doby splatnosti sa predraží, pretože viac přeplatíte.

Ani hypotéka nie je ušetrená od poplatkov

Každý finančný produkt zahŕňa poplatky. Výnimkou nie je ani hypotéka. Základným a najvyšším, je poplatok za spracovanie hypotekárneho úveru. Je stanovený ako percento z celkovej výšky úveru a pohybuje sa od 0,5 do 1% z tejto sumy. Maximálna výška poplatku je limitovaná 30 000 Sk. Poplatok budete musieť zaplatiť ešte pred poskytnutím hypotekárneho úveru. Ďalším poplatkom, tentoraz pravidelným mesačným, sa Vám stane poplatok za vedenie účtu.

Fixačné obdobie úrokové sadzby voľte s rozumom

Nezabudnite na to, že dlhšie fixačné obdobie predstavuje síce vyššiu úrokovú sadzbu, ale aj dlhšie istotu, že sa výdavky na hypotéku nezvýši. Pri voľbe fixačné doby tiež premýšľajte o budúcnosti (napríklad ako dlho plánujete zostať v tomto byte? Nebudete neskôr potrebovať byt väčšia?) Nikdy nesplatí úver pred uplynutím fixačného obdobia, pretože sa to rozhodne nevypláca.

Aké sú možnosti riešenia hypotéky pri rozvode manželov

Pri uzatváraní hypotéky si páry spravidla ani neuvedomujú, že sa v budúcnosti všeličo môže prihodiť, napríklad práve rozvod. Vzťah sa rozpadne, ale hypotéka na byt bohužiaľ nie. Ako sa dá takáto situácia riešiť? Veľkorysou variant, keď jeden z manželov nechá druhého v byte žiť, sám sa odsťahuje, a pritom bude hypotéku splácať, asi hneď zamietneme. Poďme sa teda pozrieť na trochu realistickejší riešenie ...

Jeden z partnerov si hypotéku nechá a druhého vyplatí

Je to jedno z najjednoduchších riešení, ale dohodnúť sa s partnerom nemusí byť len tak. Samotná dohoda by problémom ani tak nebola, horšie to je s peniazmi. Nejde totiž iba o zohnanie peňazí na vyplatenie, ale človek musí zvládnuť aj naďalej hypotéku splácať, ale teraz už sám. Keď sa už sa s partnerom po dlhom diskutovaniu dohodnete, plány Vám môže prekaziť hypotekárna banka-ta má totiž posledné slovo. Znovu preverí Vašu bonitu a keď zistí, že by sa splácaním mohli nastať problémy, prevzatia hypotéky zamietne.

Čo robiť, keď nemáte dostatočnú bonitu?

Ak z Vašich príjmov nie je možné hypotéku splácať, ponúka sa isté riešenie, a to podieľať sa na hypotéke so spoludlžníkom dlhu. Za spoludlžníka si môžete vybrať napríklad svojich rodičov alebo súrodencov apod Ale aj tu bude s konečnou platnosťou rozhodovať banka. Keď nepovolí spoludlžníka, môže navrhnúť zmenu splátkového kalendára, odloženie splátok apod

Pri vyplácaní nezabudnite na aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti

Vyplatenie medzi partnermi by malo byť s ohľadom na aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti. Ak cena nehnuteľnosti po rozvode výrazne vzrástla, je spravodlivé, aby aj odchádzajúcimi partnerovi bolo vyplatených viac peňazí.

Za dodatok riešiace prevzatia hypotéky sa platí

Prevzatie hypotéky je na základe dodatku k existujúcej zmluve. Dodatok je bohužiaľ spoplatnený, ceny sa pohybujú v závislosti od konkrétnych bankách asi od 2 - 10 tisíc Sk. Napríklad u Slovenskej sporiteľni je to 5 000 Sk.

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie zisku medzi partnermi

Nastať môže aj to, že ani jeden z partnerov nechce v dome po rozvode zostať. Nezostáva než ho predať. Táto možnosť pripadá do úvahy vtedy, keď bude niekto ochotný vašu nehnuteľnosť kúpiť a bude mať k dispozícii dostatočnú hotovosť, ktorú zanechá u notára. Vy potom z daných peňazí splatíte banke dlh a zprostíte tým nehnuteľnosť od záložného práva. Nový majiteľ už nebude hypotékou zaťažený. Dočasným riešením môže byť nehnuteľnosť na určitú dobu aspoň prenajať a nájmy používať na splácanie hypotéky. O prenájmu sa opäť musíte dohodnúť s bankou.

Predaj nehnuteľnosti aj s hypotékou

Málokto má na kúpu domu svoje vlastné prostriedky, veď k celým dvoch tretinám nehnuteľností sa zriaďuje úver. Je možné s bankou urobiť dohodu, že hypotéka sa prevedie na nového dlžníka. Kupujúci peniaze zanechá u tretej osoby a predávajúcim sa dostanú až po príslušných zmenách v katastri nehnuteľností. Ak kupujúci nemá potrebné financie na splatenie už uhradenej časti úveru, môže využiť refinancovanie existujúcej hypotéky. Určitá časť peňazí z novej hypotéky by pokryla splatenie starého úveru a časť peňazí by patrila predávajúcim. Prípadné predčasné splatenie hypotéky nebude sankcionované, ak si kupujúci vezme úver u pôvodnej banke.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: