Čistota vody v bazéne - dezinfekcia, filtrácia

Na vytvorenie optimálnych podmienok v bazénoch sa podieľa niekoľko faktorov, ako je kvalita vody, teplota vody, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, u bazénových hál tiež akustika, osvetlenie. Priblížime Vám, ako udržiavať v bazéne vodu čistú a kvalitnú.


Kvalita vody v bazéne je limitujúcim faktorom pre využívanie bazéna, musia vyhovovať hygienickým požiadavkám a zodpovedať tak fyzikálnymi, tak chemickými vlastnosťami.

* Takéto "zvieratká" asi v bazéne nechcete

Fyzikálne vlastnosti vody v bazéne

*
teplota vody (ktorá by sa mala u vonkajších bazénov pohybovať medzi 22-28 ° C);
*
farba vody (mala by byť číra, bezfarebná a pod prípustnou hodnotou znečistenia človekom alebo anorganickými látkami do 5 mg l ¹;
*
PH vody medzi 6,8 a7, 4.

Chemické vlastnosti vody v bazéne

*
množstvo železa vo vode max 0,3 mg.1 ¹ (je síce neškodné, ale spôsobuje nepríjemné zafarbenie a chuť vody);
*
množstvo mangánu max 0,1 mg.1 ¹;
*
množstvo dusičnanov do 20 mg.1 ¹ (spôsobujú rast rias);
*
amoniakálneho dusíka 0,5 mg.1 ¹.

Väčšina bazénov v mestách alebo obciach je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Táto voda je po stránke kvalitný vyhovujúce a nie je ju potrebné ďalej upravovať. Pri použití vlastných zdrojov napr podzemnej vody zo studní, býva spravidla kvalita vody dobrá, len v prípade výskytu väčších množstiev určitých chemických zlúčenín je potrebné ju upravovať. Ak sa na plnenie bazénov (hlavne letných vonkajších) používa voda povrchová z vodných tokov alebo nádrží, je potrebné túto vodu upraviť tak, aby dosiahla požadovanú kvalitu. Výhodou tejto povrchovej vody je v lete o mnoho väčší teplota, ako je teplota podzemnej vody.

Druhy znečistenia bazénových vôd

Základným hľadiskom triedenie je ich pôvod a fyzikálne a chemické vlastnosti. Potom možno tieto látky klasifikovať nasledovne:

*
hrubej disperzné látky - vlasy, čiastočky pokožky, textilné vlákna, tráva, lístie, piesok, hlina,
*
disperzné koloidné látky a látky tvoriace nepravé roztoky - obidva druhy spôsobujú zákal a zafarbenie vody,
*
látky rozpustené, tvoriace pravé roztoky - spôsobujú hygienické a zdravotné ťažkosti; jedná sa o zvyšky mydla, kozmetiky, pot, moč, ide o chloridy, dusitany, dusičnany, zlúčeniny fosforu amoniak, amónne soli,
*
bakteriologické a vírusové znečistenia - baktérie vírusy,
*
biologické znečistenie - parazitné červy, nálevníky, mechúrniky apod

Úprava bazénovej vody

Základným fyzikálnym prostriedkom úpravy vody je mechanická úprava vody, ktorá je rozdelená na dve samostatné etapy.

*
Fáza - tzv predfilter (pred cirkulačným čerpadlom) v ktorom sa zachytávajú hrubé nečistoty napr vlasy, lístia, drobné živočíchy.
*

Fáza - filtrácia - základný prvok mechanické úpravy bazénovej vody.

Pre malé bazény sa môžu použiť kartušové, vakové alebo vákuové filtre.
*
Kartušové filtre zachytávajú nečistoty na vymeniteľné papierovej alebo textilnej vložke, ktorá sa po zanesenie nečistotami vymení za novú. Pruľinou týchto filtrov sú veľmi úzke a rýchlo sa zanáša, preto je prevádzka tohto typu filtrácie pomerne drahý.
*
Vakové a molitanové filtre pracujú na podobnom princípe, ich výhodou je opakované použitie.
*
Vákuová filtrácia je špeciálny spôsob filtrácie. Filtračným materiálom je špeciálna rozsivková zemina Diatomit. Filter pracuje v podtlakovej režime. Pre značné prevádzkové náklady sa tento spôsob filtrácie nenavrhuje a ako málo a nemá ani dostatočne zaistený servis.
*
Piesková filtrácia - je najrozšírenejším spôsobom mechanické úpravy vody. Pre filtráciu bazénovej vody sa používajú pieskové filtre rôzne konštrukcie a filtračné vrstvy z rôznych materiálov. Podstatou pieskovej filtrácie je prietok vody filtračným lôžkom, ktoré býva zložené z vrstiev kremičitého piesku rôznej zrnitosti 0,6 až 1,0 mm i viac), môže byť doplnené vrstvou materiálu špeciálnych vlastností. Tlakové uzavretej rychlofiltry s pieskovou náplňou pre bazénovej vody prekonali svoj vývoj a ich dnešné riešenia od špičkových výrobcov je takmer dokonalé vrátane využitia materiálov, dlhodobo odolávajúcich agresívnemu prostrediu. Praním vodou "protismerne" (v opačnom smere ako prebieha normálne filtrácia) sú filtre zbavované zadržaných nečistôt. Dôležitou výbavou tlakových uzavretých rychlofiltrů je šiestich cestný ventil, ktorým možno manuálne nastaviť príslušnú pracovnú fázu (umožniť príslušnú prevádzkovú funkciu, operáciu):
*
normálne filtračné prevádzku;
*
pranie filtra;
*
zafiltrování (po určitú dobu po skončení prania, ako filtrát zodpovedá svojou kvalitou);
*
prepojenia na odtokové potrubia, ktoré slúžia napríklad na vypúšťanie bazénu čerpaním (súčasne aj pre prípadné vysávanie nečistôt zo dna bazéna);
*
prepojenia na režim jednoduchej cirkulácie mimo filter (možno použiť napríklad k zodpovedajúcemu vneseniu aktívneho chlóru do bazénu aj bez súčasnej funkcie koagulačný filtrácia, tj dochádza k redukcii technologického účinku recirkulačné úpravne vody len na hygienické zabezpečenie, prípadne na úpravu hodnoty pH bazénovej vody);
*
uzavretie výtlačného potrubia za čerpadlom (regulačný poloha, pre prípad zložitejších situácií, pri zložitejšom usporiadaní a vzájomnom paralelným prepojenie dvoch a viac recirkulačných čerpadlách a filtrov).

Chemická úprava vody v bazéne

Chemická úprava vody je ďalší fázou úpravy vody v bazéne a skladá sa z niekoľkých krokov:

*
koagulácie (nemusí byť použitá vždy);
*
úprava hodnoty pH bazénovej vody;
*
hygienické zabezpečenie bazénovej vody (dezinfekcia vody);
*
zabezpečenia bazénovej vody proti rastu rias;
*
merania kvality bazénovej vody.

Koagulantov je látka, ktorá po pridaní do bazénovej vody pred filter vytvára zrazeniny hydroxidov kovov, ktoré na filtračné vrstve piesku vytvorí filtračné film, a tým zvýši účinnosť filtrácie.

Hodnota pH je definovaná ako záporný logaritmus obsahu vodíkových iónov. Neutrálna reakcia vody je pri pH = 7. Pri nižšej hodnote je voda kyslá, pri vyššej zásaditá. Pre úpravu bazénovej vody by sa mala hodnota pH pohybovať v rozmedzí 7-7,3.

Dezinfekcia vody je základným spôsobom, ako zabrániť rozvoju mikrobiálneho rizika v bazénovej vode. Dezinfekčné činidlo sa zvyčajne pridáva do filtrovanej vody za filter. Dezinfekčné činidlá sú látky, ktoré majú extrémne silnú oxidačné schopnosť.

Vedľa chemickej dezinfekcie sa dá použiť aj dezinfekcia pomocou UV žiarenia.

Základné látky na dezinfekciu vody v bazéne

*
plynný chlór,
*
chlórnan sodný,
*
chlórdioxidu,
*
organický chlór,
*
ozón,
*
bróm,
*
jód,
*
preparáty na báze iónov striebra a medi,
*
peroxidy.

Chlórovanie vody v bazéne

V rodinných bazénoch je dezinfekcia vykonávať prevažne pomocou okysličovadiel, kde sú na prvom mieste chlórové preparáty. Prevažuje použitie tzv organického chlóru, najčastejšie na báze kyseliny izokyanurové.

Najstaršou metódou zabezpečenie bazénovej vody je použitie roztoku chlórnanu sodného (NaCl).

Bezchlórová úprava vody v bazéne

Nie je schopná zabezpečiť dlhodobý dezinfekčný účinok a do vody sa (najmä u verejných kúpalísk) podľa hygienických predpisov rovnako musia dávať chlór.

Dezinfekcia bazénovej vody elektrolýzou kuchynskej soli (NaCl)

Elektrickým prúdom, ktorý prechádza elektródami vloženými do vody, možno chlorid sodný rozkladať na plynný chlór podľa rovnice:

NaCl + H2O → CL2 + 2 NaOH

Pobyt v bazéne ošetrenom slanou vodou je pomerne príjemný.

Pozor! Soľ znižuje životnosť čerpadiel a všetkých kovových a betónových prvkov.

Dezinfekcia bazénovej vody ozónom

Vysoko efektívnym riešením je aplikácia ozónu alebo jeho kombinácia s UV žiarením, prípadne kombinácia s peroxidom vodíka. Schopnosť ozónu usmrcovať mikroorganizmy vo vode je vysoká, na Bacterium coli a spory asi 300x vyššia ako v porovnaní s chlórom. Usmrtí bežne sa vyskytujúce baktérie až 100 krát rýchlejšie ako chlór.

Dezinfekcia bazénovej vody použitím iónov ťažkých kovov

Veľmi stará metóda. Už v Mezopotámii a v starom Egypte vedeli, že voda v medených alebo strieborných nádobách vydrží dlhšie čerstvá ako v nádobách z iných materiálov.

Nevýhodou sú problémy s vypúšťaním odpadových vôd, ktorá obsahuje ťažké kovy. Nehodí sa na zalievanie a bude ničiť biologickú kultúru v čističke odpadových vôd.

Dezinfekcia bazénovej vody UV žiarením

Jedná sa o progresívny technologický spôsob zabezpečenia vody. Vzhľadom k cene sa nepredpokladá použitie tejto metódy u sezónnych záhradných bazénov.

Pre zabezpečenie vody a bazéna proti rastu a bujneniu rias vo vode sa používajú špeciálne chemické prípravky, ktoré sa nazývajú algicídy. Predpokladom správnej efektívnosti algicídu je dobre fungujúci cirkulácie vody v bazéne.

Ohrievanie vody v bazéne

Voda v bazéne sa ochladzuje:

*
v závislosti na teplote okolitého vzduchu,
*
dobe oslnenie hladiny bazéna,
*
rýchlosti prúdenia vzduchu nad hladinou vody,
*
vlhkosti vzduchu,
*
prestupu tepla do okolitých stien a dna bazéna.

Princíp ohrievanie vody v bazéne

*
pomocou výmenníka - vykurovacou vodou zo sústavy ústredného vykurovania aj v kombinácii s tepelným čerpadlom,
*
priamym ohrievaním bazénovej vody solárnou energiou,
*
elektrickým ohrievačom.

Slnečné korektory - v súčasnosti sa ako zdroj tepla pre vonkajšie bazény propagujú slnečné korektory. Pre optimálny zisk tepla pre ohrev vody v bazéne by plocha korektorov mala asi 60-80% plochy bazéna.

Tepelné čerpadlo - je ďalším alternatívnym zdrojom tepla, ktoré sa dá za určitých podmienok využiť pre celoročnú prevádzku.

Kogenerácie (pre úsporu elektrickej energie zo siete) - jedná sa o výrobu elektrickej energie stacionárnym plynovým motorom. Nevýhodou je hlučnosť. Návratnosť sústavy sa pohybuje okolo piatich rokov.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: