Bezpečnostné dvere - kvalitný výber

Vstupné dvere sú spravidla prvou prekážkou, ktorá stojí v ceste nezvaným hosťom a narušiteľom súkromia. Dobré bezpečnostné dvere poskytnú tiež ochranu pred požiarom, proti stúpajúcej vode, a navyše neprepustí nežiaduce hluk.


Bezpečnostné dvere - základný prvok ochrany domu aj bytu

Nedostatočná odolnosť dverí je často príčinou nepríjemného prekvapenia v podobe nepozvaných hostí. Preto je vhodné zvoliť ťažko prekonateľnou prekážkou - špeciálne dvere, ktoré tvorí sústava pancierovanie, kotviacich prvkov, kovanie, kvalitné zámky, ale aj optimálne zvolenej zárubne.

Päť základných prvkov bezpečnostných dverí

* Rozvorový systém: istí bezpečnostné dvere desiatich až dvadsiatich zámkových body. Ovládaný je špeciálnym bezpečnostným zámkom.
* Bezpečnostný závesy: sú pevne spojené s oceľovou konštrukciou dverí.
* Bezpečnostný zámok: je vybavený špeciálnou vložkou odolnou proti odvŕtaniu, vytrhnutiu apod
* Bezpečnostné zárubne: tvorí je profilové rámy, proti vytrhnutiu zo steny sú istené pomocou kotevných hákov a čapov.
* Povrch dverí: kovová rámová konštrukcia je z obidvoch strán opláštená tenkou vrstvou plošného materiálu na báze dreva. Tento materiál je odýhován a opatrený povrchovou úpravou podľa požiadavky zákazníka.

Pravidlá pre inštaláciu bezpečnostných dverí

* Pri inštalácii dverného krídla je potrebné brať do úvahy aj proporcie zádverie a rozmiestnenie nábytku.
* Všeobecne platí, že vchodové dvere sa otvárajú vždy dovnútra.
* Vhodné sú otočné jednokrídlové alebo dvojkrídlové.
* Dostatočná šírka dverí. Úzky vstup do domu zaručene spôsobí problémy - viac osôb sa ťažko vyhne, problémy pri sťahovaní nábytku.
* Odporúčaná šírka je 90 cm, ale čím viac centimetrov, tým lepšie.
* Bezpečnostné dvere vyrábané podľa požiadaviek zákazníka
* Výber a dokonalé začlenenie ochranných prvkov do konštrukcie.
* Najčastejšie sa používa tzv sendvičová technológia, v ktorej zabezpečujú funkčnosť a bezpečnosť systému oceľové časti.
* Ďalšie vrstvou je izolácie pre tepelný a protihlukový komfort.
* Vrchná vrstva sa postará o vzhľad - môže byť z dreva či iných materiálov, vrátane čalúnenia.
* Súčasťou dverí bývajú špeciálnej zárubne, do ktorých zapadajú vysúvacie prvky zatváranie. Ich upevnenie do dverného otvoru zamedzuje vyrazenie celých dverí is rámom.
* U týchto dverí je certifikovaná bezpečnostná trieda, aj odolnosť proti požiaru či tesnosť voči vode alebo dymu.
* Veľkou výhodou je aj možnosť zhotovenia dokonalých replík starých dverí s takmer neviditeľne implantovanými bezpečnostnými prvkami.

Repasované dvere - prestavba klasických dverí na bezpečnostné dvere

* V niektorých prípadoch, najmä pri klasických dverí z masívu, je možné získať bezpečnostné dvere odborným repasovaním tých pôvodných. Zvlášť v prípade, keď by použitím moderných dverí starší dom či byt stratil na svojej architektonickej hodnote. Môže sa jednať aj o dvojkrídlové varianty.
* Základom prestavby býva vystuženie vnútornej strany oceľovým plechom s hrúbkou minimálne jeden milimeter. Plech sa upevňuje pomocou vrutov do hlavných konštrukčných prvkov dverného skeletu, aby dvere ochránil pred prokopnutím alebo prerezaním.
* Ďalším krokom je montáž výsuvných prvkov po obvode dverí, najčastejšie zhruba v piatich bodoch u jednokrídlové varianty.
* Výsuvné tŕne sú mnohokrát vo dvojiciach či trojiciach, výsledkom je potom až dvacetibodové zabezpečenia.
* Predpokladom je kvalitný zámok s ochranou proti odvŕtaniu, rozlomeniu a prípadne odolný aj proti ďalším spôsobom otvoreniu.

Bezpečnostné testy dverí

Test odolnosti pri statickom zaťažení testuje bezpečnostné dvere na odolnosť voči tlaku hydraulického valca zo strany predpokladaného útoku, vedeného v záťažových bodoch, kľúčových pre zachovanie ich deklarovaných vlastností.

Test odolnosti pri dynamickom zaťažení testuje odolnosť bezpečnostných dverí proti nárazu telesa o hmotnosti 30 kg.

Skúška odolnosti proti manuálnym pokusom o násilné vniknutie testuje bezpečnostné dvere pomocou presne špecifikované sady náradia pre testovanú bezpečnostnú triedu. Pri tom sa v stanovenom čase vykoná pokus o ich otvorenie, prípadne vytvorenie prelomové otvoru, ktorý umožní prielez ľudskej postavy.

Bezpečnostná trieda 1 - Predpokladá napadnutie príležitostným zlodejom, ktorý sa pokúša rozbiť dvere alebo uzáver užitím fyzického násilia, napríklad kopaním, narážaním ramenom, zdvíhaním, vytrhávanie, bez použitia nástrojov.

Bezpečnostná trieda 2 - predpokladá napadnutie príležitostným zlodejom opísané u bezpečnostnej triedy 1, navyše s použitím jednoduchých nástrojov - skrutkovačov, klieští, klinu, kladivá, háčika, drôtu, pinzety, struny alebo nože.

Bezpečnostná trieda 3 - predpokladá pokus o napadnutie rovnaký ako u bezpečnostnej triedy 2, naviac s použitím dlhšieho skrutkovača a páčidla.

Bezpečnostná trieda 4 - predpokladá útok skúseného zlodeja, ktorý má k dispozícii sadu náradia z nižších bezpečnostných tried doplnenú o pílu s plátkom na železo, sekeru, ťažšie kladivo, sekáč, nožnice na plech a malú elektrickú vŕtačku so sadou vrtákov.

Kovania a kľučky bezpečnostných dverí

* Jednou z najdôležitejších súčastí zabezpečenia vstupných dverí je bezpochyby dverové kovania. Tvorí je pánty, závesy, kľučka a kryt zámku a doplnky - zástrčky, kukátka a zabezpečovacie páky alebo retiazky.
* Základnou funkciou bezpečnostného kovania je ochrana zámku a zámkovej vložky pred útokom zvonku. Bezpečnostné kovania sú vybavené bezpečnostnými prvkami, ktoré sťažia odvŕtaniu, mala by tiež chrániť aj proti vylomeniu alebo odtrhnutiu a odradiť príležitostného zlodeja.
* Kovanie sa pridelavo silnými skrutkami zvnútra do dverné konštrukcie. Dverové kovania je nutné kvôli technickým parametrom vyberať presne pre daný typ dverí.
* Nejde len o dizajn, ale predovšetkým o osovú rozteč, zvislú rozstup, šírku čela a zadlabacie hĺbku. Nemožno nespomenúť ani hrúbku dverí, ktoré majú byť novým kovaním osadené. Nie každé kovanie sa hodí pre každý typ vložky. Bežná je cylindrická, existujú aj iné, atypické výrobky, ktoré nemusia pasovať do bezpečnostného kovania. Dôležité je poznať aj rozmery vložky. Vhodné je nakupovať u firiem s certifikovanými výrobkami.

Čo je potrebné poznať pri obstarávaní nového zámku pri dverách

* Vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí
* Vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou vložky a vonkajšou hranou kovania z vnútornej strany dverí

Špeciálne úpravy vložiek u dverí

* Možnosť odomykanie aj v prípade, keď je z druhej strany vo vložke zasunutý kľúč.
* Schopnosť pri kódovaní vložky z A na B az B na C - pri strate kľúča sa vložka prestaví na kľúče B a od tejto doby nie je možné otvoriť vložku kľúčom a. To isté platí pre zmenu z B na C.
* Použitie olivy - gombíka na vložke z vnútornej strany dverí, umožňujúce zamknúť a odomknúť bez použitia kľúča.
* Možnosť zjednotenia viac vložiek na jeden kľúč.
* Systém generálneho kľúča - súbor niekoľkých vložiek, ku ktorým je prístup nediferencuje podľa práv prístupu priradených správcom systému.

Bezpečnostné dvere v úlohe ochrany majetku

* Zabezpečovanie domovov by mal tvoriť komplex viacerých prvkov ochrany. Od bezpečnostných dverí s kvalitnými zámkami cez ochranu okien v podobe kvalitného kovania i bezpečnostných fólií, prípadne mreží, až po elektronické systémy tvorené alarmom a napojením na pulty centrálnej ochrany v súlade s kamerovým systémom.
* Prvý má za úlohu zlodeja odradiť alebo mu sťažiť prístup do bytu, elektronické zabezpečenie slúži zase na upozornenie, že sa niekto do bytu alebo domu pokúša dostať.
* Veľkú budúcnosť v zabezpečení majetku majú aj biometrické čítačky namontovanej na čelo dverného krídla. Reagujú len na priloženie prsta majiteľov. Odpadá tak nutnosť nosiť zväzok kľúčov, ktorý je možné kdekoľvek zabudnúť alebo stratiť.
* Mechanické prostriedky nie sú schopné chránené objekty zabezpečiť bezo zvyšku. Oceňuje sa predovšetkým ich "oneskorovacie faktor", ktorý hovorí, ako dlho dokážu dvere, mreže či okná odolávať hrubému násiliu a úderu šúľky, hasáka alebo heverom.
* Elektronické zabezpečenie zase nezabráni vlámaniu. Preto sa stále viac odporúča doplniť mechanické zabezpečenie o zabezpečenie elektronické, ktoré v prípade vniknutia do bytu alebo objektu zabezpečí vyslanie signálu na pult centrálnej ochrany. Tam operátor vyhodnotí situáciu a pošle na miesto zásahovú skupinu.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: