Ako vyberať vonkajší bazén

Vonkajší bazén môže zvýrazniť záhradnú architektúru okolo domu a vytvoriť ideálnu možnosť, ako tráviť aktívne príjemné chvíle odpočinku v pokojnom súkromí letnej záhrady. Dnešný trh ponúka nespočetné množstvo druhov bazénov.


Rozhodnutie, či mať alebo nemať vlastný bazén

Bazén je nenávratná investícia, ktorá na jednej strane zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, na druhej strane však bude zaťažovať majiteľa nehnuteľnosti prevádzkovými nákladmi po celú dobu užívania stavby.

Stavebník, ktorý sa rozhoduje, ako nadštandardne si vybaví svoju nehnuteľnosť, by si mal vopred odpovedať na niekoľko základných otázok.

*
Potrebujem a budem aj v budúcnosti používať vlastný bazén?
*
Koľko peňazí môžem na stavbu a trvalý prevádzku bazéna dávať?
*
Kto sa bude o prevádzku bazénu starať?

Rozdelenie vonkajších bazénov

Všeobecne možno bazény rozdeliť z niekoľkých hľadísk.

Bazény podľa umiestnenia

*
vonkajšie nekryté (letná prevádzka, sauny)
*
vnútorné, kryté interiérové i vonkajšie
*
prírodné kúpalisko a biotopy

Bazény podľa účelu

Bazény podľa pôdorysného tvaru

*
pravouhlé štvorcové, obdĺžnikové
*
kruhové
*
oválne
*
nepravidelných tvarov
*
kombinovanej

Bazény podľa konštrukcie

*
monolitické
*
montované (teda aj prefabrikované, ktorých výhodou sú nižšie náklady na realizáciu)

Bazény podľa materiálu

*
z betónu
*
z kovu - ocele, hliníka, nerezovej
*
plastové
*
drevené
*
nafukovacie
*
kombinovanej napríklad s keramickým obkladom ai

Bazény podľa hĺbky

Výber vonkajšieho bazéna

Podľa umiestnenia sa rozlišujú bazény:

*
vonkajšie nezastrešené
*
vonkajšie zastrešené
*
vnútornej

Malé nadzemné bazény

Malý nafukovací alebo montovaný nadzemný bazén sa kúpi v obchode, predajca je povinný k výrobku dodať návod na montáž a obsluhu v slovenskom jazyku.

Bazén sa musí montovať na vodorovnú plochu, ktorá je zbavená ostrých zlomkov horniny. Pri hĺbke vody 1m je totiž váha vody 1000kg na každý m² - takýto tlak môže spôsobiť pretrhnutiu fólie a jej nezvratné poškodenie.

Tieto bazény sú vhodné len na krátkodobé použitie v letnej sezóne a majú veľmi obmedzenú životnosť, ktorú silne ovplyvňuje aj spôsob uskladnenia cez zimu.

Typy bazénov - výhody a nevýhody jednotlivých typov

Fóliový nadzemné vonkajší bazén

Výhody:

*
nízka cena
*
rýchla a jednoduchá montáž (i svojpomocne)
*
malý rozmer
*
malé množstvo vody
*
spoľahlivo vodotesný
*
jednoduchá oprava poškodeného plášťa

Nevýhody:

*
krátka životnosť fólie
*
esteticky pochybný
*
malý rozmer
*
potreba upratovanie a skladovanie konštrukcie alebo zakrývanie bazéna na zimu
*
nevhodný pre športovanie
*
zle riešená hydraulika výmeny a úpravy vody
*
veľmi citlivý na poškodenie ostrým predmetom

Fóliový zapustený vonkajší bazén

Výhody:

*
rýchla montáž
*
obmedzený rozmer
*
obmedzené množstvo vody
*
spoľahlivo vodotesný
*
jednoduchá oprava poškodeného plášťa

Nevýhody:

*
krátka životnosť fólie
*
esteticky problematický (možno riešiť)
*
malý rozmer
*
potreba zakrývanie bazéna na zimu
*
problematicky riešená hydraulika výmeny a úpravy vody
*
veľmi citlivý na poškodenie ostrým predmetom
*
vyžaduje odvedenie okolité podzemné vody, málo vhodný pre intenzívne športovanie

Plastový monolitický bazén pre vonkajšie použitie

Výhody:

*
nízka cena
*
rýchla montáž
*
ľubovoľný tvar bazénu
*
možnosť osadenia protiprúdu a atrakcií
*
spoľahlivo vodotesný

Nevýhody:

*
životnosť celej konštrukcie v závislosti na ochranu povrchu pred ultrafialovým žiarením
*
povrch citlivý na mechanické poškodenie
*
na nízke a vysoké teploty (nad 30 ° C)
*
zmeny teploty vytvárajú praskliny alebo pľuzgiere na povrchu
*
veľká tepelná rozťažnosť vo väzbe na stavebné konštrukcie
*
obtiažna výmena vnútri stavby po skončení životnosti
*
definovaný tvar a rozmer bazéna
*
obtiažna oprava poškodeného povrchu
*
vyžaduje odvedenie okolitej pozemné vody

Železobetónový, tvárnicový s fóliovým povrchom vo vnútri bazéna pre vonkajšie i vnútorné použitie

Výhody:

*
rýchla montáž
*
ľubovoľný tvar bazénu
*
možnosť osadenia protiprúdu a atrakcií
*
spoľahlivo vodotesný
*
možnosť osadenia automatického zakrývanie hladiny pod vodou
*
jednoduchá oprava poškodeného plášťa

Nevýhody:

*
vysoká cena
*
vyžaduje odvedenie okolité podzemné vody
*
dlhá doba výstavby

Železobetónový bazén s keramickým povrchom vo vnútri bazéna pre vonkajšie i vnútorné použitie

Výhody:

*
ľubovoľný tvar bazénu
*
možnosť osadenia protiprúdu a atrakcií
*
vodotesný
*
jednoduchá nadväznosť na stavebné konštrukcie
*
možnosť osadenia automatického zakrývanie hladiny pod vodou
*
trvanlivosť povrchovej úpravy

Nevýhody:

*
najvyššia cena
*
vyžaduje odvedenie okolitej pozemné vody
*
dlhá doba výstavby

Laminátové bazény

Laminátové prvky sa vyrábajú prosycováním sklenené tkaniny alebo rohože polyesterovou živicou.

Výhody:

*
laminát má dobré mechanické vlastnosti, je odolný voči chemikáliám, ktoré sa používajú pri úprave vody
*
dá sa dobre probarvovat

Nevýhody:

*
výroba je veľmi pracná
*
rozmery sú podmienené dopravnými možnosťami a formou, ktorú má k dispozícii výrobca

Polypropylénové bazény

Sú samostatné bazény, ktoré sa dopravujú k zákazníkovi v hotovom stave.

Výhody:

*
výroba nie je závislá na formách
*
sú lacnejšie ako laminátové bazény

Pozor: pri výbere bazéna zo zváraného polypropylénu je dôležité, aby si stavebník zistil, ako kvalitnú prácu výrobcu odvádza ("garáží" výrobcovia nemávajú dostatočné prostriedky na vykonanie kontroly zvarov).

Bazény zo špeciálnej nehrdzavejúcej ocele

Výhody:

*
rýchla výstavba
*
prakticky neobmedzená trvanlivosť porovnateľná s konštrukciou betónovou s keramickým obkladom (použitá oceľ musí mať atest pre aplikáciu na konštrukcie bazénov s vodou s obsahom chlóru)
*
ľubovoľný tvar
*
členitosť
*
jednoduchá inštalácia rozličných atrakcií a doplnkov

Nevýhody

*
šedost povrchu bazéna a tým aj šedo-zelenej odtieň vody

Umiestnenie vonkajšieho bazénu

Umiestnenie vonkajšieho bazénu by malo umožniť čo najdlhší oslnenie ako bazéne, aj priestoru pre posedenie alebo ležanie kúpajúcich sa osôb. Bazén by mal byť v intímnej polohe voči ostatným susedom, nezakrývaný bazén by mal byť dostatočne vzdialený od zdrojov znečistenia. Medzi ne patrí napríklad komíny, stromy, kríky, prašné cesty, ale aj napríklad včelí úle.

Veľkosť bazéna

Veľkosť a tvar bazéna závisí od veľkosti pozemku, ktorý je k dispozícii a finančných možností majiteľa.

*
Minimálne rozmery, pri ktorých možno plávať sú: dĺžka minimálne 8 m, šírka 3-4 m, hĺbka 1,3 m
*
U menších bazénov veľkosti minimálne 5-5 MX2, 5 ma hĺbke najmenej 1,2 m sa odporúča vybaviť zariadením pre protiprúdové plávanie.
*
Pre športové plávanie sa odporúča dĺžka bazéna 6,67 m (15 uplavaných bazénov teda tvoria 100 m).
*
Pri návrhu bazénových plôch je treba počítať aj s plochami slúžiacimi k odpočinku a hrám.

Prírodné nádrže biotopy

Ak hovoríme o vonkajších bazénoch, musíme sa zmieniť aj ou nás pomerne novej forme vonkajších rekreačných nádrží, ktorými sú tzv biotopy. Biotop je malá vodná plocha s prírodným samočistením, ktorá sa približuje prírodnému vzhľadu vodných plôch a prírodným podmienkam. Tento typ vodných nádrží sa začal stavať v Nemecku, Rakúsku a iných krajinách západnej Európy už v osemdesiatych rokoch 20. storočia ako viacúčelová prírodné kúpalisko, v ktorých je spojená funkcia bazéna pre kúpanie a plávanie s okrasným jazierkom, ktoré veľmi dobre dotvára vzhľad záhrady.

Prednosťou tohto typu nádrže je voda bez chemikálií, pretože vodná plocha doplnená rastlinami má samočistiace schopnosti, a ich uplatnenie estetického prvku na záhrade iv dobe, keď počasie nepraje kúpanie.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: